Besparingskalkyle

Se hvor mye du kan spare pr. år med HYSS.

Følg instruksjonen i kalkylen nedenfor og se hvor mye du kan spare pr. år med varmesystemet HYSS.
Har du kun strøm som oppvarming (panelovner og ikke vannbårent system) i dag kan du sende e-post til support.no@free-energy.com slik at en av våre HYSS-installatører kan gi deg tilbud på den totale investeringen som skal til for å benytte varmesystemet HYSS.

Ønsker du å gjennomføre kalkylen for et nybygg eller et eksisterende bygg?
Velg hvilket vannbårent varmesystem du har i dag.
Oppgi det faktiske behovet.

Du har valgt NYBYGG. Husk da på at bygningens energibehov skal oppgis uten hensyn til valg av oppvarmingssystem (for eksempel varmepumpe). Dette betyr at du skal oppgi det faktiske behovet og ikke planlagt kjøpt energi.

Oppgi bygningens årsbehov for romvarme inkl. ventilasjon:
NOK/år kWh/år
Oppgi ditt årsbehov for varmt tappevann:
NOK/år kWh/år
Oppgi din årlige energikostnad eller energibruk.

Du har valgt EKSISTERENDE bygg. Kryss av for den energikilden du bruker i dag. Da vil du få mulighet til å oppgi enten din energikostnad (NOK) eller ditt energiforbruk (kWh). Du kan også velge en miks av to eller flere energikilder.

Når du oppgir elektrisitet som energikilde vil systemet automatisk trekke fra 5.000 kWh fra ditt oppgitte energiforbruk. Dette er energi som inngår i den øvrige husholdningselektrisiteten.

Eksempel: Om du oppgir et årlig energiforbruk på 30.000 kWh trekkes 5.000 kWh automatisk fra som innebærer et energiforbruk på 25.000 kWh til oppvarming og varmt vann.

Klikk her for å se energipriser som brukes til å utføre beregninger.

NOK/år ltr/år

NOK/år kg/år

NOK/år m3/år

NOK/år ltr/år

NOK/år kg/år

NOK/år kWh/år

NOK/år kWh/år
Oppgi hvorvidt du allerede har en varmepumpe installert.
Ønsker du å dimensjonere ditt HYSS anlegg for svømmebasseng?

Det er VIKTIG at du oppgir ditt totale energiforbruk eller energikostnad UTEN oppvarming av bassenget. Når du velger å gå et steg videre til vårt "Online tilbud", vil du umiddelbart motta en E-post fra oss med et pris-tilbud. Deretter blir du kontaktet av en HYSS installatør som etter en nærmere avklaring med deg vil om ønskelig inkludere oppvarming av bassenget i sine endelige beregninger og i sitt endelige tilbud av et HYSS anlegg. Totalbesparelsen kommer sannsynligvis til å bli større om bassenget tas med i kalkylen.

Fyll ut skjemaet og trykk på "Beregne"
Din varmekostnad i dag:

-

Total varmekostnad med HYSS:

-

Din besparelse pr. år med et HYSS-anlegg:

-