Arca Nova har tegnet en langsiktig samarbeidsavtale med Free Energy

Publisert den 26.04.2018

Future Living prosjektet – fremtidens plussenergihus

Free Energy er en av flere partnere Arca Nova Gruppen har inngått samarbeid med for prosjektet Future Living. Ruben D. Hansen, daglig leder i Arca Nova, forteller at ”Future Living” er et spektakulært prosjekt som kombinerer teknologi og bomiljø på en helt ny og innovativ måte. Solfangere for varmeproduksjon og solceller for el-produksjon er standardisert i Future Living prosjektet.

Med integrert solenergi i fasadene vil Arca Nova ta tetposisjonen innen utvikling av kommende generasjoners smarte hus og også vise muligheter for kreative løsninger. Future Living prosjektet skal ha et moderne og gjennomtenkt teknologisk styringssystem av husene. Med Future Living prosjektet vil Arca Nova vise boligmarkedet at det er mulig å bygge plussenergihus med god lønnsomhet.

Plussenergihus med minst mulig miljøpåvirkning

Ruben forklarer entusiastisk at ”Free Energys hybridvarmepumpe er et av nøkkelproduktene for å kunne oppnå plussenergihus med minst mulig miljøpåvirkning. De første prosjektene med Free Energys unike HYSS-system (Hybrid Solar System) skal gjennomføres i begynnelsen av 2018 under byggeprosjektet Verksbyen i Fredrikstad”, sier Ruben.

Prosjektet anses å være Norges mest innovative og fremtidsrettede boligprosjekt. Mer informasjon om prosjektet finnes her www.arcanova.no

Fakta om Arca Nova gruppen

Arca Nova er et norsk bygg- og anleggsfirma med hovedsete i Fredrikstad. Selskapet har store mål om å bygge innovativt og med stort ansvar når det gjelder miljø- og klimapåvirkning. Selskapet opererer i hovedsak som totalentreprenør for boligprosjekter, men utfører også prosjekt i samarbeid med eksterne aktører som for eksempel idrettshaller, foreningslokaler og kontor- og omsorgsbygg. Arca Nova gruppen prosjekterer, prosjektleder og har byggeledelse for sine egne prosjekt, men også for prosjekter i samarbeid med andre.

Selskapet ble stiftet i 1998 og har utenom hovedkontoret i Norge en produksjonsfabrikk i Estland og et datterselskap i Sverige. Totalt er det 80 ansatte i konsernet. For mer informasjon se www.arcanova.no

Fakta om Free Energy Innovation

Free Energy Innovation er et skandinavisk konsern med hovedkontor i Trondheim. Selskapet har heleide datterselskap i Danmark og Sverige. Daglig leder, Marcus Kanewoff, i Free Energy Innovation forteller at ”Free Energy har utviklet en unik hybridvarmepumpe hvor solvarme benyttes til å effektivisere varmepumpeteknologien. Gjennom en innovativ styring utnyttes solvarmen der den gjør mest nytte, enten for å produsere varmtvann og varme direkte til lagringstanken eller for å forvarme brinekretsen før den når kompressoren. I de tilfeller hvor det oppstår overskuddsvarme tilbakeføres varmen til borehullet eller markslyngen, alternativt kan varmen lagres i et jordbasert sesonglager (ASES – Active Solar Energy Storage)”.

Marcus avslutter med å forklare at ”Free Energy har utviklet en unik programvare for HYSS-systemet som gjør det mulig for kunden å se anleggets funksjoner, ytelse og energi- og kostnadsbesparelse via sin Smartphone eller PC uten å måtte være fysisk til stede. Det er også mulig å feilsøke anlegg fra avstand. HYSS programvare er utbyggbar med nye funksjoner. Alle installerte anlegg oppdateres automatisk og kostnadsfritt, noe som garanterer at alle anlegg har den siste oppdaterte programvaren.”

For ytterligere informasjon se www.arcanova.no/future-living 


Alternativt kontakt:

Arca Nova Utvikling AS
Ruben D. Hansen
Daglig leder
ruben@arcanova.no
0047 98 246 556

 

 

 Free Energy Innovation AS
Marcus Kanewoff
CEO
marcus.kanewoff@free-energy.com
0046 705 93 02 93

 

 

Vis pdf