HYSS - High Power, sol-hybridvarmepumper for større bygg opp til 600 kW

Publisert den 08.10.2018
Free Energy videreutvikler kontinuerlig sitt HYSS - Hybrid Solar System. Nå lanseres en serie varmepumper for større bygg (High Power) for varme- og kjølebehov opp til 600 kW. HYSS - High Power omfatter fire størrelser av inverterstyrte væske-til-vann varmepumper som, likt modellene for boliger, kan kompletteres med solvarme og dermed oppnå dobbelt så høy varmefaktor som en konvensjonell bergvarmepumpe. Med HYSS-systemets smarte styring av solvarmen utnyttes hele temperaturskalaen fra solfangerne. Den nye serien HYSS-varmepumper oppnår dermed markedets høyeste SCOP-Combi (varme og varmtvann) i området 5-7.

HYSS - High Power varmepumper er alltid «solar-ready» og turtallsregulerte. Serien tilbys i fire effektområder: 5-22 kW, 12-40 kW, 15-70 kW og 25-100 kW. Ved kaskadekobling av enhetene kan man dekke effektbehov opptil 600 kW. Varmepumpene er utstyrt med supervisor og HYSS-systemets unike brukergrensesnitt med online overvåking og kontroll. Programvaren oppdateres automatisk uten ekstra kostnad.

Varmepumpene gir i tillegg til varme og varmtvann (opp til 70°C) både aktiv- og passiv kjøling. ModBus og HYSS Flexibel er mulige tilvalg.

Free Energy har levert de første HYSS - High Power varmepumpene til et av de mest innovative og framtidsrettede boligprosjektene i Norge. I den nye bydelen Verksbyen i Fredrikstad skal boligutvikleren Arva Nova bygge 1 500 boliger de kommende årene. Samtlige boliger skal bygges som null- og plussenergibygg basert på det gyldne triangel: Solvarme - Bergvarme-pumpe - Solceller. Resultatet blir svært lave energikostnader og minimale klimapåvirkninger. Les mer om prosjektet på https://www.arcanova.no/future-living

HYSS - High Power er godt mottatt også i Sverige. Store boligprosjekt er under utvikling i samarbeid med et av Sveriges største byggefirma. I Europa forøvrig pågår et samarbeid med en stor energiaktør om leveranser av HYSS - High Power varmepumper.

 

 

Bilder kan lastes ned her: http://www.free-energy.com/presse

 

 

Free Energy AS
Marcus Kanewoff
CEO
marcus.kanewoff@free-energy.com
Tlf. 0046 705 93 02 93

 

Vis pdf