Besparelsesberegner - trin 1 af 2 mod Online tilbud

Se hvor meget du kan spare om året med HYSS.

Følg instruktionen i besparelsesberegneren nedenfor og se hvor meget, du kan spare om året med varmesystemet HYSS. Har du kun el som opvarmningsform (ikke vandbåret system) i dag, kan du sende e-mail til support.dk@free-energy.com, så en HYSS-installatør kan give dig et tilbud på den totale investering, som skal til for at benytte varmesystemet HYSS.

Ønsker du at gennemføre beregnigen for et nybyggeri eller et eksisterende byggeri?
Vælg hvilket vandbårent varmesystem du har i dag.
Angiv det faktiske behov.

Du har valgt NYBYGGERI. Husk på at bygningens energibehov skal angives uden hensyn til valg af opvarmningssystem (for eksempel varmepumpe). Dette betyder, at du skal angive det faktiske behov og ikke planlagt købt energi.

Angiv bygningens årsbehov for rumvarme inkl. ventilation:
DKK/år kWt/år
Angiv dit årsbehov for varmt brugsvand:
DKK/år kWt/år
Angiv din årlige energiudgift eller energiforbrug.

Du har valgt EKSISTERENDE byggeri. Kryds ved for den energikilde du bruger i dag. Så vil du få mulighed for at angiv enten din energiudgift (DKK) eller dit energiforbruk (kWt). Du kan også vælge et miks af to eller flere energikilder.

Når du angiver elektricitet som energikilde, vil systemet automatisk fratrække 5.000 kWt fra dit angivne energiforbrug. Dette er energi som indgår i den øvrige husholdningselektricitet.

Eksempel: Hvis du angiver et årlig energiforbrug på 30.000 kWt fratrækkes 5.000 kWt automatisk, som indebærer et energiforbrug på 25.000 kWt til opvarmning og varmt vand.

Klik her for at se energipriser, som bruges til at udføre beregninger.

DKK/år l/år

DKK/år kg/år

DKK/år m3/år

DKK/år l/år

DKK/år kg/år

DKK/år kWt/år

DKK/år kWt/år
Angiv hvorvidt du allerede har en varmepumpe installeret.
Husets pladsering og konfiguration
Vælg kommune for dit hus
Angiv det samlede opvarmet areal
m2
Udfyld skemaet og tryk på "Beregne"
Din varmeudgift i dag:

-

Total varmeudgift med HYSS:

-

Din besparelse pr. år med et HYSS-anlæg:

-

Årlig CO2 reduktion:

-