Free Energy vinder “Stora Inneklimatpriset” i Sverige

Publiceret den 17.06.2016
Free Energy blev tildelt prisen for sin varmepumpeløsning Hybrid Solar System (HYSS) med motiveringen:

Till vinnare av 2015 års Stora Inneklimatpris har juryn utsett Free Energy Sverige AB för Hybrid Solar System.

Hybrid Solar System utnyttjar värmepumpens fördelar att ta tillvara förnybar energi på ett nytt effektivare sätt. Genom att kombinera geoenergins möjlighet att säsongslagra solenergi med termiska solfångares möjlighet till momentant effekttillskott uppnår man en mycket låg energiförbrukning. En genomtänkt prefabricering gör produkten platsbesparande och enkel att installera. Ett modernt styr och övervakningssystem, som även ger konsumenten möjlighet till hjälp med injustering och problemlösning på distans, borgar för att utlovade prestanda kan innehållas. Systemet har goda förutsättningar att bidra till ett komfortabelt inomhusklimat.

Stora Inneklimatpriset blev stiftet i 2001 af Slussen Building Services i samarbejde med Energi- och miljötekniska föreningen, Svensk Ventilation og Svenska Kyltekniska Föreningen. Stora Inneklimatpriset har til formål at øge interessen for indeklimateknik, styrke dens position og øge opmærksomheden omkring teknik, som fremmer et sundt indeklima i energieffektive bygninger.

Stora Inneklimatpriset - tildeles virksomheder eller organisationer indenfor indeklima, energi og vvs, som har udviklet et betydningsfuldt produkt, tjeneste eller metode med gode muligheder for at komme til praktisk nytte. Produkten/tjenesten/metoden skal være innovativ, bidrage til godt indeklima og langsigtigt begrænse ressourceforbruget. I Stora Inneklimatprisets jury indgår repræsentanter for de tre branscheorganisationer samt ordførende Lars Ekberg, docent i installationsteknik ved Chalmers samt ansvarlig for forretningsområdet „Fastighetsföretag och industri“ ved CIT Energy Management AB. Foruden vinderen var også HSB Riksförbund, Svenska Regeringen og Swegon AB nomineret til prisen blandt 40 forslag.

 

For mere information om Stora Inneklimatpriset se: www.slussen.biz

 

Vis pdf