Større bygninger

Knattholmen Leirsted

HYSS-bruger, Norge
Knattholmen Leirsted

Knattholmen

Knattholmen Leirsted ligger i Vestfold ca. 8 km øst for Sandefjord  ved den idylliske Tønsbergfjorden. Leirstedet har vært i drift siden 1923 og ejes af  Vestfold og Telemark KFUK-KFUM. Ingen bygninger er tilbage fra den tid, men den ældste hytte er fra 1937, fortæller bestyrelsesformand Tore Nicolaisen.  Vi har udbygget de sidste 30 år og det sidste byggeri blev indviet i april i år. Vi har nu totalt 16 bygninger med totalt 4500 m² på hele lejrskolen.

Vi driver lejrskole 20 uger om året med totalt 2000 elever, som hovedsagelig kommer fra indre dele af Østlandet, fortæller Tore, men vi har også lejrskoledeltagere fra Svalbard. Der er besøgende her hele året, men naturligt nok mindre aktivitet i perioden november til og med februar. Vi har i snit ca. 150 besøgende om ugen, fortæller han videre, alt fra kristne lejre for børn, ungdom og voksne, skoleklasser, musikkorps, spejdertropper, konfirmationslejrer og private arrangementer.

OpvarmNing

En så stor bygningsmasse kræver meget energi til opvarmning. Vi var egentlig ganske tidligt ude med at udnytte jordvarme til opvarmning, fortæller Tore. Vi borede 5 energiboringer og installerede jordvarmepumper allerede i 2001/2002. Jordvarmen har vi udnyttet til opvarmning af administrationsbygningen.

Alligevel havde vi i 2015 et totalt strømforbrug på 455.000 kWh for hele anlægget. Dette udgør en betydelig driftsomkostning for os. I tillæg er der jo også et miljøregnskab i dette. Vi har gennem hele vor drift forsøgt at reducere vore udslip for at spare miljø og klima, siger Tore.

Varmt vanD

Med så mange børn og unge på besøg hver uge går der også med meget varmt vand til badning. Der kræves meget energi til at opvarme så meget vand. I perioderne med høj belægning havde vi i tillæg problemer med at producere nok varmt vand, fortæller han. Og det var her ideen med at udnytte solvarmen begyndte at tage form. Vor faste VVS'er havde installeret et solvarmeanlæg for en anden kunde og fortalte os om dette. Da begyndte vi vore undersøgelser og fandt hurtigt frem til Free Energys hjemmesider. Efter at have læst om Free Energys unikke hybridløsning som kombinerer sol- og jordvarme, var der aldrig nogen tvivl om, at dette var løsningen som var ideel for os, siger Tore.

Valget falDt på HYSS

I og med at vi allerede havde 4 energiboringer som vi ønskede at videreføre, skulle Free Energys HYSS-system kombinere disse med solfangere for udnyttelse af solvarme sammen med jordvarmen. Sammen med installatøren og Free Energy måtte vi dimensionere et anlæg som kunne tilfredsstille vort behov.

Beregningerne blev gjort og valget faldt på HYSS. Der er nu monteret solfangere på 3 bygninger. To bygninger har fået monteret 12x2m2 solfangere, mens den sidste har fået monteret 10x2m2. Til sammen er der monteret 68m2 solfangere på lejrskolen, som er elegant indbygget i taget og skjult mest muligt. Disse producerer nu 65% af det varme vand vi bruger. I tillæg er der boret 4 energiboringer, som bidrager til opvarmning, fortæller Tore. Sammen med installatøren og Free Energy måtte vi dimensionere anlægget for at tilfredsstille vore behov. Kombinationen med udnyttelse af solvarme og jordvarme har været en stor succes.

Drift aF HYSS

Anlægget er installeret af VVS Rørlegger’n i Tønsberg AS. De har ansvaret for den tekniske del, hvis der skulle ske noget, men så langt har alt fungeret efter planen. Anlægget kræver minimalt med vedligehold og solvarmen og energiboringerne er i princippet vedligeholdelsesfrie. Selve systemet overvåger og justerer vi selv. Vi havde god hjælp af Free Energy med oplæring af systemapplikationen, som for øvrig opdateres automatisk via Internet. Genialt og superenkelt, synes Tore.

Vi har jo foreløbig vært i drift siden april i år, men HYSS-anlægget har virkelig leveret som forventet. I dag, 7. juli, er der strålende sol hos os og anlægget viser målt temperatur på solfangerne på hele 1200C, men vi målte faktisk 600C i slutningen af marts også, siger en fornøjet Tore. Til at begynde med tjekkede vi flere gange dagligt temperaturer og hvad anlægget levererede, men nå tjekker vi ugentlig, ler Tore. Vi er også pålagt at logge hvad systemet leverer, for at få udbetalt den økonomiske støtte vi fik tilsagn om fra ENOVA.

Støtte fra ENOVA

HYSS-anlægget inklusive installation kostede for vor del 2,2 millioner, fortæller Tore. Af dette har vi tilsagn om støtte fra ENOVA på kr. 709.000,-. Vi har modtaget 80% af dette, mens resterende 20% udbetales, når vi sender slutrapporten med loggede leverancer fra HYSS. Vi regner da med at spare ca. kr. 100.000,- i årlige energiomkostninger. Så langt viser anlægget svært lovende prognoser om at vi faktisk lykkes at opnå dette, siger en optimistisk Tore.

Knattholmen – EN grønt leJrsKOLE

Med HYSS-anlægget i drift er vi i praksis selvforsynende med varmt vand og opvarmning for ca. 65% af internatkapaciteten her på Knattholmen. Et væsentligt punkt for os er nemlig at profilere og markedsføre os som en grønt lejrskole. Selv om det er svært vigtigt med sparede energiomkostninger, er det også vigtigt at synliggøre miljøregnskabet for anlægget. CO2 regnskabet ser meget lovende ud efter opstarten med HYSS.

Alle som besøger os, specielt lejrskoleelever, får en rundvisning af anlægget med forklaring på, hvordan vi udnytter både sol- og jordvarme til opvarmning og varmt vand. Alle synes dette er både nyttig og lærerigt, og det er vigtig at informere og lære den opvoksende generation om dette, fortæller Tore. Vi er jo svært stolte af anlægget og hvad vi er lykkedes med.

Også andre har vist stor interesse for HYSS-anlægget og installatøren har ved flere anledninger haft kunder med herude, både kommuner og andre, for at få en rundvisning og indføring i, hvordan vi udnytter sol- og jordvarme i den unikke hybridløsning. Til og med NRK har været her og lavet en TV-reportage som kan ses på NRK Vestfoldsendingen, afslutter en glad Tore Nicolaisen.

E-mail: post@knattholmen.no

 

Fakta om Knattholmen Leirsteds HYSS-anlæg:

Hustype/Anlæg: Leirsted, 16 bygninger, 3 med solfangere

Byggeår: 1937, udvidet betydelig de sidste 30 år, sidste byggeri frdigstillt 2016

Areal: ca. 1100 m2 oppvarmet av HYSS

Antal besøgende pr. år: ca. 6000

Beliggenhed: Sandefjord Kommune

Tagvinkel: 200 og ca. 30- Sydvendt

Varmefordeling: Vandbåren gulvvarme i nybygget og radiatorer i eksisterende bygninger

Anlæggets udgående varme: 40 0C (Gulvvarme)  / 55 0C (Radiatorer)

Indetemperatur: 21 0C

Tidligere opvarmning: Jordvarme, luft/luft-varmepumpe og elektrisk (forbrug ca. 455.000 kWt)

Energiboring: 4 nye energiboringer for HYSS, 2x160m, 1x220m og 1x240m

HYSS varmepumpe: 3 stk. á 12 kW

Areal solfangere: 34 stk. á 2 m2, tot. 68 m2

Antal varmtvandstanke: 6 stk. á 400 liter

Anlæggets SCOP: 5,2 for både varme og varmt vand

Anlæggets opstart: 01.04.2016

Reduceret CO2 udslip: 3.201 kg (fra opstart til 13.07.2016)

Installatør: VVS Rørlegger’n Tønsberg AS

Billedgalleri