Bolig

Eskild Dyrø

HYSS-bruger, Norge
Eskild Dyrø
Eskild og samboer Line bor i en villa på Stubban i Trondheim med deres 2 børn, en dreng på 8 år og en pige på 5 år. Huset blev købt i 2010 og er oprindelig bygget i 1965. Efter overtagelsen af huset startede de planlægningen af renoveringen, noget som endte i en udvidelse på 130 m². Oprindelig bolig var på 170 m² og de har nu et boligareal på tilsammen 300 m², som inkluderer en hybel på 20 m² og en separat lejlighed på 65 m².

Ombygningen, inklusive udvidelse og dobbeltgarage, blev påbegyndt i 2014 og færdig i foråret 2016. Både hybelen og separat lejlighed er udlejet og der er tilsammen 7 beboere i huset. Både Eskild og Line havde i sine oprindelige planer tænkt på jordvarmepumpe som varmekilde og vandbåren varme i alle gulve. Efter en grundig undersøgelse opdagede de at solfangere kunne forbedre produktionen af varmt brugsvand og opvarmning af huset.

De fandt frem til, at Free Energys HYSS var det eneste komplette system, som kunne tilbyde en hybrid-løsning med udnyttelse af både jord- og solvarme.

”Det første vi gjorde var at kontakte Free Energy for at få en vurdering af dimensioneringen af et sådan anlæg”, siger Eskild. ”Vi måtte bl.a. få beregnet både dybde på borehullet for jordvarmen og antal solfangere vi måtte have. Vi ønskede også et mest muligt skjult anlæg så solfangerne ikke blev det dominerende på huset. Det er vi lykkedes 100% med”, siger Eskild. ”Solfangerne er indbygget i taget og flere naboer har spurgt, om vi har monteret tagvinduer. Kun få er i stand til at se, at der er solfangere på taget.”

I har jo et relativt stort hus Eskild - ved du hvor mange penge I sparer om året på at bruge HYSS til opvarmning og varmt brugsvand?
”Vi har jo lidt dårlig sammenligningsgrundlag i nuværende hus, men vi følger jævnlig med i, hvad systemet leverer i forhold til den lovede ydelse. Det medfølgende program giver os blandt andet mulighed for at sammenligne HYSS med alternative energikilder”, forklarer Eskild. ”Vi kan i tillæg se, om elpatronen har været tændt, hvis anlægget ikke klarer at levere tilfredsstillende ydelse. Efter 1. driftsår har elpatronen ikke brugt så meget som 1 kWh. Vi er selvforsynende med opvarmning og varmt brugsvand i vores eget hus, og det med et meget komfortabelt indeklima og bad så ofte vi ønsker. Helt fantastisk!”

HYSS-anlæggets medfølgende program og iPad viser, at produktionen af varmt brugsvand seneste 12 måneder modsvarer et energiforbrug på 46.701 kWh. I samme periode er der tilført 7.041 kWh til systemet. ”Det betyder at for hver tilførte kWh har vi fået 6,6 gange tilbage i form af varme og varmt brugsvand. Besparelsen på 39.660 kWh modsvarer en økonomisk besparelse på 32.521,- NOK. Som tallene tydelig viser, sparer vi betydelige beløb årligt på HYSS-installationen”, siger en meget fornøjet Eskild.

I efteråret 2015 blev solceller monteret på garagetaget for at kunne levere strøm til boligen og varmepumpen. Dette er en udvidelse af HYSS for at kunne muliggøre visionen om at bo i et såkaldt plusenergihus, hvilket betyder at man producerer mere energi end man forbruger.

Hvordan fungerer det?
”Strømmen som produceres fra solcelleanlægget går direkte til huset og varmepumpen. Eventuel overskudsstrøm leveres ud på strømnettet til vor nettleverandør. TrønderEnergi har opsat en måler, som registrerer strømmængden vi leverer fra anlægget på garageetaget. Samlet giver HYSS-anlægget os superlave energiregninger”, smiler Eskild.

Line og Eskild søgte om økonomisk støtte fra Enova til HYSS-installationen. Enova bevilgede støtte i 3 omgange, først til boring af energiboring, derefter til solfangere og til slut til solcelleanlægget. Tilsammen har de modtaget ca. 50.000,- NOK i ren støtte til anlægget. ”Denne støtte medfører, at regnestykket ser endnu bedre ud med hensyn til tilbagebetalingstiden”, siger Eskild.

Hvad er det bedste med HYSS-anlægget synes du?
”Foruden det åbenbare, at vi årligt sparer mange penge, så er det selvsagt at gulvvarme giver en fantastisk behagelig varme og et sundt indeklima. Vi har ingen elpaneler eller brændeovne, og vi er aldrig plaget af tør luft hos os. Selv med 4 voksne og 3 børn i samme hus har vi aldrig oplevet at løbe tør for varmt vand. Det er selvsagt også vældig hyggelig at se på miljøregnskabet. Vi slipper næsten ingen CO2 ud i naturen som følge af vort valg til opvarmning og varmt brugsvand”, slutter en fornøjet Eskild.

Fakta om anlægget:
Hustype: Villa delvis udlejet og med dobbeltgarage
Byggeår:  1965, udbygget i 2014-2016
Areal:   Ca. 300 m2 boligareal inklusive 2 udleje enheder
Antal beboere i huset:  7 (4 voksne og 3 barn) 
Beliggenhed: Trondheim Kommune 
Tagvinkel: 17°
Varmefordeling:  Vandbåren varme i alle gulve
Lukket system med brine(glykol) 
Anlæggets udgående varme:  33°C / max 50°C
Indetemperatur: 21°C
Tidligere opvarmning:  Elektrisk og brændeovn (ukendt udgifter) 
Energiboring:  150 m 
HYSS varmepumpe: 12 kW 
Areal solfangere:  8 stk. á 2 m², tot. 16 m² 
Anlæggets SCOP:  6,6 (både varme og varmt brugsvand)
Anlæggets opstart:  12.05.2015 
Installatør:  DS Rør & Varme AS, Trondheim 
Billedgalleri