Team

 • Jakob Jamot
  Jakob Jamot
  CTO Free Energy Innovation AS
  Jakob Jamot er utdannet mekatronikkingeniør med en Master i produktutvikling fra Chalmers teknologiske universitet. Jakob har en unik og bred kompetanse innen omdannelse av fornybar energi og ulike typer energilagring. I mange år har han utviklet simuleringsmetoder og fått en bred og dyp innsikt i hva som er nødvendig for å lage vellykkede energisystemer. Jakobs drivkraft er å lage effektive energisystemer som tar hensyn til tekniske, økonomiske og miljømessige perspektiver.
 • Gilbert Jensen
  Gilbert Jensen
  CBO Free Energy Innovation AS
  Gilbert Jensen er utdannet sivilingeniør og er en visjonær entreprenør med egen virksomhet siden 1998. Han har nøkkelroller innen forretningsutvikling, ledelse og salg, og har vært CEO ved oppstarten av bedrifter innen IT, telekom og clean-tech. Kjernekompetansen er å bidra til lønnsom vekst i globale selskaper og bidra til den grønne overgangen ved hjelp av solenergi.
 • Lars Andrén
  Lars Andrén
  CCO Free Energy Innovation AS
  Lars Andrén har viet hele sitt yrkesaktive liv til solenergi. I over 10 år var Lars produktsjef i TeknoTerm, på den tiden et av de ledende solenergiselskaper i Sverige. I perioden 1995-2015 var Lars Andrén leder av bransjeorganisasjonen Svensk Solenergi. Lars er også en kjent debattant og forfatter i Sverige . Han er også en av Sveriges mest anerkjente foredragsholdere om temaet fornybar energi, energieffektive bygg og selvfølgelig solenergi i ulike former. Lars har også skrevet en rekke bøker om solenergi, passivhus og varmesystem generelt.

Misjon og visjon

Vår misjon er å bidra til en verden med mer bærekraftig miljø og reduserte energikostnader i
bygninger, ved maksimal utnyttelse av solenergi.

Vår visjon er å tilby solbaserte energisystemer som kan levere all den energien som bygninger behøver.

Jordens befolkning har en stor utfordring med å omstille fra fossile brensler til fornybare miljø- og klimavennlige alternativ. Verdens ledere engasjerer seg og det samme gjør stjerneskuespillerinnen Julia Roberts.

 

Etablering

2013

Free Energy Innovation starter utviklingen av et nytt varmesystem, Hybrid Solar System (HYSS)

2014

Tre prototypeinstallasjoner av HYSS hos sluttbrukere
HYSS presenteres under VVS-dagene i Norge

2015

Pilotlansering av HYSS

2016-2017

Overvåking, verifisering og forbedring av pilot

2018

Starter å etablere distributører i de nordiske landene

2019

Introduksjon av HYSS High Power for større bygg
Introduksjon av PV/T hybridpaneler

 

Gjennom forskning og utvikling har vi utviklet HYSS - Hybrid Solar System. Utviklingen har oppnådd støtte fra Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.

Innovasjon Norge uttaler:
"HYSS er banebrytende innen energiløsninger for bygg, og har et stort nasjonalt og internasjonalt markedspotensiale".

The Free Energy Story

Denne historien handler om en rørleggermesters ideer og drømmer om å skape en ”trendsetter” innen varmepumpebransjen – fra idé til ferdig produkt. Om hvordan en rekke ressurspersoner lyktes i å realisere en idé og drøm gjennom målbevisst og strukturert arbeid. Og om hvordan et nytt varmepumpeforetak – Free Energy – så dagens lys.

Rolf Lillemo var en dedikert rørleggermester fra Flisa i Hedmark. Han var en sann innovatør som ikke var redd for utfordringer og var forut for sin tid med mange av innovasjonene sine. Rolf jobbet lenge som teknisk ansvarlig for et tysk industriforetak, hvor han utviklet en rekke ulike komponenter for vann- og varmemarkedet.

Da Rolf passerte 60 ville han realisere en av sine drømmer: Å utvikle en hybridvarmepumpe med dobbelt så høy ytelse som konvensjonell teknologi på markedet. Det tyske industriforetaket sa nei takk til å utvikle HYSS (Hybrid Solar System), og Rolf valgte i stedet å gjøre det på egen hånd og med andre samarbeidspartnere. Da han var 62 år, sa han opp stillingen i det tyske VVS-foretaket for å tilegne all sin energi til Free Energy og utviklingen av HYSS-systemet. Vi skriver året 2009.

Rolf hadde innsett at varmepumpeteknologien kunne effektiviseres ved hjelp av sola. Hans plan var å kombinere solvarme med en moderne varmepumpeteknologi. Og Rolf lyktes med å integrere solvarmeteknologien på en ganske så fiffig måte og med en innovasjonsgrad som skulle vise seg å gi et uventet godt resultat.

Men Rolfs ambisjoner stoppet ikke her. Han hadde en idé om at alt teknisk utstyr skulle få plass innenfor varmepumpens modulmål og skulle være lett tilgjengelig for service og bytte. Til å begynne med virket det umulig, men det gikk til slutt. ”Det må gå”, sa Rolf bestandig. I tillegg ville Rolf også lage en programvare til varmepumpen som ikke bare skulle ligge i forkant, men også bli veiledende og stildannende for bransjen.

For å kunne nå sine mål og få sine drømmer oppfylt, innså Rolf tidlig at han trengte flere ressurspersoner til prosjektet. Hans forrige arbeidsgiver hadde tidligere hatt et samarbeid med Scandinavian Tooling & Production (STP)*, hvor Anders Skjærvik var hovedeier. Steget var derfor ikke langt til å spørre om ikke Anders, med sin sivilingeniøreksamen, gode teknologikompetanse, utviklingserfaring og ikke minst bedriften sin, STP, ville inngå som samarbeidspartner til Free Energy.

STP hadde de tekniske og økonomiske ressursene som krevdes for å kunne videreutvikle Rolfs ideer og innovasjoner. Hovedeieren Anders Skjærvik liker utfordringer og teknologiutvikling, dessuten er han svært interessert i programmering og kalkulering. Det skulle vise seg verdifullt i det videre utviklingsarbeidet av HYSS. Sammen med sin kollega Roar Petersen bestemte Anders seg for å bli med i prosjektet og bli det krafttilskuddet som trengtes for å realisere Rolfs drømmer om å konstruere en varmepumpe som skulle slå knockout på markedet.

Nå fulgte det noen innledende år med arbeid med analyser, teknologivalg og avgrensinger rundt hva som måtte utvikles i egen regi og hva samarbeidspartnere kunne bidra med. Til dette måtte Rolf utvide besetningen på skuta. Den mest nærliggende var hans tidligere sjef i det tyske VVS-foretaket, Marcus Kanewoff. Med Marcus kunne Free Energy få en ressursperson som kunne lede og sørge for struktur på utviklingsarbeidet og framfor alt, med varsom og veiledende hånd, lede prosjektet til markedet. Marcus er ekspert på forretningsutvikling og har stor forhandlingserfaring, han innehar også de kvaliteter som kreves for en industriell utviklingsprosess. Hans bakgrunn som elektro- og VVS-ingeniør, utdannet markedsøkonom og rekord-ung administrerende direktør for et stort tysk selskap, passet utmerket til de utfordringene som ventet. Marcus entreprenørhjerte falt for Rolfs ideer og drømmer. Lysten til å skape noe eget sammen med muligheten til å bidra til et miljø- og klimavennlig varmesystem med internasjonalt potensial, gjorde at karrieren hans tok en ny vending. Marcus Kanewoff mønstret på Free Energy-skuta og kastet loss i rollen som kaptein fra og med 2013.

En viktig del av utviklingsarbeidet med HYSS-prosjektet var å skape en moderne programvare for å vise varmepumpens ytelse og driftsstatus på en innovativ måte. For å lykkes med dette trengtes kompetanseforsterkning. I andre halvdel av 2013 slutter derfor Gilbert Jensen seg til teamet. Gilbert har sivilingeniøreksamen samt en bakgrunn innen telekommunikasjon og energi, som skulle vise seg å være uhyre verdifull. I dag har han ansvar for HYSS’ styrings- og brukerinterface som IoT-løsning (Internet of Things). Gilbert er Free Energys sjefsteknikker og driver den tekniske utviklingen, samtidig som han leder selskapets kvalitetsansvar.

Høsten 2013 faller de siste brikkene på plass. Utvikling og testing skjer i samarbeid med Teknologisk Institut i Danmark. Hovedleverandørene er valgt og inngår som samarbeidspartnere. De deltar også i detalj i utviklingsarbeidet. I februar 2014 settes de første anleggene i drift, og kvalifiserte feltstudier kan nå innledes. Testene viser at teknologien holder, ytelsen overgår alles forventninger, og programvaren ligger langt foran konkurrentenes. På tide å møte den største utfordringen: markedsintroduksjonen.

På denne tiden var Lars Andrén styreleder for den svenske bransjeorganisasjonen Svensk Solenergi. Han har jobbet med solenergi siden tidlig 80-tallet og i de siste 20 årene som talsperson gjennom sine bøker, forelesninger og kurs. Med 20 års erfaring som styreleder i bransjeorganisasjonen, blir Lars en verdifull ressurs i å bygge opp varemerket og som talsperson for Free Energy. Han slutter seg til besetningen og tar hovedansvaret for Free Energys markeds- og kommunikasjonsarbeid. Vi skriver nå 1. september 2014.

Alt er dessverre ikke solskinn i denne historien. På seinsommeren 2014 blir Rolf alvorlig syk. I løpet av høsten rekker han å se drømmen sin bli oppfylt når han ser sin rørleggerkompetanse og tekniske ambisjoner virkeliggjøres i HYSS-prosjektet. Men uheldigvis akselererer sykdommen raskt denne høsten. Under den planlagte markedslanseringen i Norge rekker likevel Rolf å få teamets rapporter om hvor godt hans teknologiske drøm tas imot av markedet på Norges største VVS-messe på Lillestrøm. Vi andre syntes det var fantastisk at Rolf fikk med seg denne tilbakemeldingen, men desto tristere at han ikke fikk være med å oppleve fremgangen.

Den 1. desember går Rolf bort, og en av hjørnesteinene og grunnleggerne av Free Energy forlater oss.

Teamet jobber videre i Rolfs ånd og med hans drøm og mål om å skape «The best heatpump ever». Og ambisjonene har blitt tatt godt hånd om! Vi er stolte over hvordan teamet har forvaltet Rolfs ambisjoner i HYSS-prosjektet. Teamet har ikke bare etterkommet Rolfs teknologiske intensjoner, men også tatt til seg Rolfs verdier som ydmykhet, humor og det å ikke være redd for å møte uovervinnelige utfordringer. Free Energy og deres ansatte jobber hele tiden i en ånd som samsvarer med Rolfs syn på livet: fokus på medmenneskelighet, entreprenørens lidenskap, hvor reisen er like viktig som målet, og kanskje det aller viktigste – og med et større formål – å bidra med noe godt som gir global nytte for menneskeheten.

Vi er fire drevne entreprenører som har tatt utfordringen med å realisere Rolfs teknologiske drømmer. Vi har alle et genuint engasjement for miljø og klima og vi er oppvokst i et nordisk klima og vet at vår overlevelse avhenger av å holde varmen. For å minimere påvirkningen på miljø og klima, gjelder det å ta utgangspunkt i en fornuftig ressursutnyttelse. Og det er akkurat det HYSS gjør. For oss står solen bokstavelig talt i sentrum, ikke bare i vårt solsystem, men også som den drivende kraft for Free Energy. For oss er det en selvfølge at solen, med sin rene energi som strømmer gratis til oss, skal være grunnlaget for all energiforsyning.

Free Energy vokser, og nye medarbeidere er kommet til. Nå fokuserer vi i all hovedsak på å fullføre vår pågående revolusjon av varmepumpemarkedet i Norden og videre ute i Europa. Nye forhandlere knytter seg til Free Energy og bidrar til å skape kunnskap, interesse og nye markeder for HYSS. Vi ønsker alle velkomne ombord på reisen vår: både de som deler vårt oppdrag med å bidra til en bærekraftig verden og reduserte energikostnader og de som vil hjelpe oss å nå vår visjon om at solbaserte energisystem skal levere all energi et bygg måtte behøve.

Rolfs analyse av hvorfor solvarme ikke har opplevd større fremgang på varmemarkedet

Rolf var overrasket over at det ikke ble solgt flere solvarmeanlegg med tanke på alle fordeler teknologien har. Solstrålene strømmer gratis til oss, er i et menneskelig perspektiv uendelige og i sin forvandlingsfase til elektrisitet og varme, helt miljø- og klimanøytralt. Solvarme er inntil fire ganger så overflateeffektiv som solstrøm og har blant annet derfor en betydelig bedre levekostnadssyklus enn solstrøm. Til tross for dette er salget av solvarme langt mer beskjedent enn det teknologien fortjener.

Rolfs svar på hvorfor det ikke installeres flere solvarmesystem kan oppsummeres i følgende punkter:

 1. Det finnes et inntrykk av at vi har for få soltimer i Norden
 2. Tilbakebetalingstiden har vært for lang siden solvarmen i de fleste tilfeller kun anvendes til varmtvannsberederen
 3. Solvarmesystemene har ikke tidligere blitt industrialisert og har ofte blitt prosjekttilpasset til høye kostnader
 4. Det har ikke eksistert smarte hybridløsninger med gode driftsforutsetninger og god økonomi for både husvarme og varmtvann
 5. Det har heller ikke eksistert noen standardiserte, fabrikkmonterte og komplette system som har bidratt til enkel installasjon og sikker drift

Rolfs teknologiske ambisjoner

Rolf visste at solvarmen ga størst effekt om den jobbet direkte mot varmelageret. MEN han innså også at det var mulig å utnytte all den driftstiden når solfangernes temperatur er for lav til å lagres i varmelageret. Rolf ville skape et system hvor solvarmen utnyttes i et bredere temperaturspekter og kan hjelpe til med å effektivisere varmepumpen gjennom å øke temperaturen på kjølevæsken (brinen). En genial måte å øke solfangernes driftstimer gjennom året på. Systemet får dessuten høyere virkningsgrad siden tapene minsker ved lavere driftstemperaturer i solkretsen. Dette gir en betydelig bedre utnyttelsesgrad enn i konvensjonelle solvarmesystem, samtidig som varmepumpen blir mer effektiv og driftstiden blir mindre, noe som øker levetiden.


HYSS-systemets unike programvare

Rolf, Marcus og Gilbert hadde en ambisjon om å utvikle en internettbasert kommunikasjonsplattform for å fjernovervåke varmepumpen, identifisere eventuelle driftsfeil og gjøre det lettere å avhjelpe dem. Ambisjonen var at HYSS-systemet, med sin hypermoderne programvare, skulle revolusjonere og sette en ny agenda for varmepumpemarkedet. Programvaren i HYSS-systemet var ikke bare tenkt til å styre anlegget på en sofistikert måte, men også måle ytelse og energisparing både i sanntid og over lengre perioder. Programvaren skulle også oppdateres kontinuerlig og automatisk etter nye ønsker og krav, slik at kunden alltid har den siste programvaren.


”The best heatpump ever”

Med utgangspunkt i Rolfs ambisjoner og mål har Free Energys team sammen med sine underleverandører utviklet varmepumpeteknologien og laget markedets beste varmepumpe med solvarme. HYSS' inverterstyrte varmepumper i effektspekteret 2–12,1 kW har i kombinasjon med solvarme oppnådd høyeste energimerking (A+++) både for varme og varmtvann i samsvar med gjeldende økodesign- og energimerkingskrav som trådde i kraft den 26. september 2015. Free Energy har også varmepumper i drift som med spesielle grunnvarmelagre vil oppnå en årsvarmefaktor på over 8, for varme og varmtvann (SCOP Combi).


Utmerkelser og priser

I 2015 vant Free Energy den anerkjente prisen Energy Globe Reward. En internasjonal pris som ble gitt HYSS med begrunnelsen: "Termiske solfangere er 3–4 ganger mer effektive enn solceller, men termisk solenergi har ikke hatt den utviklingen man kunne forvente. Årets nasjonale vinnere av Energy Globe Award i Sverige har utviklet et hybrid solvarmesystem som krysser solenergiindustrien med varmeindustrien og gjør det mulig å dekke en bygnings totale behov av varmtvann og varme uten en supplerende varmekilde."

Et ytterligere bevis på det teknologiske nivået HYSS hadde oppnådd, var da Free Energy vant Stora Inneklimatpriset i Sverige med begrunnelsen: ”Til vinner av 2015s Stora Inneklimatpris har juryen kåret Free Energy Sverige AB for sitt Hybrid Solar System. Hybrid Solar System utnytter varmepumpens fordeler med å nyttiggjøre fornybar energi på en ny og mer effektiv måte. Gjennom å kombinere geoenergiens evne til å sesonglagre solenergi med de termiske solfangernes mulighet for momentant effekttilskudd, oppnår man et svært lavt energiforbruk. En gjennomtenkt prefabrikkering gjør produktet plassbesparende og enkelt å installere. Et moderne styrings- og overvåkingssystem, som på avstand også kan gi forbrukeren assistanse til innstillinger og problemløsninger, borger for at løftet om ytelsen kan holdes. Systemet har gode forutsetninger for å bidra til et komfortabelt inneklima.”

Konkurransen til Stora Inneklimatpriset 2015 var knivskarp. Til finalen kom Sveriges regjering, HSB og SWEGON, som var utvalgte kandidater av 40 nominerte foretak og der Free Energy til slutt vant.

* Scandinavian Tooling & Production – STP

I 1999 ble Scandinavian Tooling & Production (STP) etablert i Trondheim. Foretaket utvikler industriprodukter på oppdrag fra næringslivet både i Norge og i andre markeder verden over. Holdingselskapet STP Invest er hovedeiere og grunnleggere av Free Energy Innovasjon AS og en viktig partner i foretakets innovative utvikling.

Hilsen Free Energy

Anders Skjærvik, Chairman of the Board og teamets mattegeni
Roar Petersen, Member of the Board og den store fikser'n
Marcus Kanewoff, CEO, skutas stødige kaptein
Gilbert Jensen, COO, den uunnværlige rakettforskeren
Lars Andrén, CCO, teamets budbringer