Besparingskalkyle og Online tilbud

Se hvor mye du kan spare pr. år med HYSS.

Følg instruksjonen i kalkylen nedenfor og se hvor mye du kan spare pr. år med varmesystemet HYSS.
Har du kun strøm som oppvarming (panelovner og ikke vannbårent system) i dag kan du sende e-post til support.no@free-energy.com slik at en av våre HYSS-installatører kan gi deg tilbud på den totale investeringen som skal til for å benytte varmesystemet HYSS.

Vil du heller at vi kontakter deg så gjør vi gjerne det. Klikk på knappen ovenfor og fyll inn skjemaet.
Ønsker du å gjennomføre kalkylen for et nybygg eller et eksisterende bygg?
Velg hvilket vannbårent varmesystem du har i dag.
Oppgi det faktiske behovet.

Du har valgt NYBYGG. Husk da på at bygningens energibehov skal oppgis uten hensyn til valg av oppvarmingssystem (for eksempel varmepumpe). Dette betyr at du skal oppgi det faktiske behovet og ikke planlagt kjøpt energi.

Oppgi bygningens årsbehov for romvarme inkl. ventilasjon:
NOK/år kWh/år
Oppgi ditt årsbehov for varmt tappevann:
NOK/år kWh/år
Oppgi din årlige energikostnad eller energibruk.

Du har valgt EKSISTERENDE bygg. Kryss av for den energikilden du bruker i dag. Da vil du få mulighet til å oppgi enten din energikostnad (NOK) eller ditt energiforbruk (kWh). Du kan også velge en miks av to eller flere energikilder.

Når du oppgir elektrisitet som energikilde vil systemet automatisk trekke fra 5.000 kWh fra ditt oppgitte energiforbruk. Dette er energi som inngår i den øvrige husholdningselektrisiteten.

Eksempel: Om du oppgir et årlig energiforbruk på 30.000 kWh trekkes 5.000 kWh automatisk fra som innebærer et energiforbruk på 25.000 kWh til oppvarming og varmt vann.

Klikk her for å se energipriser som brukes til å utføre beregninger.

NOK/år ltr/år

NOK/år kg/år

NOK/år m3/år

NOK/år ltr/år

NOK/år kg/år

NOK/år kWh/år

NOK/år kWh/år
Oppgi hvorvidt du allerede har en varmepumpe installert.
Huset plassering og konfigurasjon
Velg kommune for ditt hus
Oppgi totalt oppvarmet areal
m2
Fyll inn alle feltene og trykk på "Beregn besparing" for å se hvor mye du kan spare, eller "Få online tilbud" for å få et tilbud tilsendt.
Din varmekostnad i dag:

-

Total varmekostnad med HYSS:

-

Din besparelse pr. år med et HYSS-anlegg:

-

Årlig CO2 reduksjon:

-