HYSS – mer enn en varmepumpe!

Free Energys visjon er å tilby solbaserte energisystem som kan forsyne bygninger med all den energien de trenger. Vi har derfor utviklet HYSS – en hybridvarmepumpe – som er det mest kostnads- og miljøbesparende oppvarmingssystemet på markedet.

Fakta 1
Et vanlig villatak i Norge kan på årsbasis ta imot 4-5 ganger mer solenergi enn hva husholdningen bruker i løpet av et år.

Fakta 2
På under 1 time vil den globale solstrålingen tilsvare jordens årlige energiforbruk.

Fakta 3
Dekkes 2 promille av Norges areal med solfangere (virkningsgrad 50%) og solceller (virkningsgrad 12,5%), tilsvarer dette hele landets årlige energiforbruk.

HYSS – Hybrid Solar System – er en innovativ kombinasjonsløsning som utnytter solvarme og varmepumpe- teknologi på en optimal måte. HYSS kan, i styresystemet, enkelt konfigureres til bergvarmepumpe, grunn-varmepumpe eller sjøvarmepumpe, som samtlige kan kombineres med solvarme. Du kan også kombinere f.eks. en luft-utedel med en kortere markslynge eller et kortere borehull. Uansett hvilken type varmepumpe det er snakk om, effektiviseres ytelsen med solvarmen, noe som betyr at du får en svært god driftsøkonomi. Solvarmen halverer vanligvis driftstiden på kompressoren, og dette vil gi varmepumpen en betydelig lengre levetid. I et HYSS-system får du 5–7 deler varme og varmtvann for hver del elektrisitet systemet bruker.

 

Dette resulterer i en kortere tilbakebetalingstid på anlegget, fordi solfangerne anvendes både til produksjon av varmt vann og til effektivisering av varmepumpen.

HYSS ivaretar alt varmtvann og all oppvarming, og egner seg såvel for nybygg som rehabilitering eller utskifting av nåværende varmesystemer.

HYSS leveres med integrert måleutstyr slik at du alltid kan følge med på systemets ytelse både i nåtid (COP) og over lengre tidsperioder (SCOP). Med internettoppkobling får du automatisk den til enhver tid nyeste og beste programvaren. Alt er designet, så du får den beste opplevelse med en moderne iPad-applikasjon, som gjør at du har full kontroll med ditt system når som helst og hvor som helst.

HYSS – Best på bærekraftig oppvarming

HYSS kombinerer solenergi og varmepumpeteknologi på en helt unik måte.
HYSS har som basis en bergvarmepumpe eller jordvarmepumpe som gir en stabil varme og fungerer meget bra selv om det er kaldt ute. Systemet egner seg for både nybygg, komplettering til, eller utskifting av eksisterende varmesystem. HYSS-varmepumpe er stillegående og har ekstra lang levetid ettersom den står innendørs. Installasjon utføres kun av autoriserte og godkjente installatører. Ettersom HYSS utnytter solvarmen reduseres driftstimene for kompressoren som igjen øker levetiden på varmepumpen.

HYSS for større bygg

HYSS-produktutvalg for større bygg omfatter fire ulike størrelser av inverterstyrte væske-til-vann varmepumper sammen med et passende antall solfangere. Varmepumpene er ”solar-ready” og turtallsstyrte som innebærer at de automatisk tilpasser effekten til husets varmebehov.

 

HYSS - High Power finnes i følgende effektområder:

HYSS 12-40 kW
HYSS 15-70 kW
HYSS 25-100 kW


Inntil 6 varmepumper kan kaskadekobles i ulike konfigurasjoner som maksimalt gir 600 kW. Free Energy gir deg som profesjonell partner tilgang til et avansert, men lettvint, beregningsprogram for å finne rett HYSS-system til alle tenkbare bygg. Søknad om partnerskap gjør du her: http://www.freeenergy.com/partnere#partnership-form

Styring med intelligent supervisor og tilbehør, samt HYSS unike brukergrensesnitt med online overvåkning, kontroll og automatisk oppdatering av programvare inngår i alle varmepumpene. Produktblad på HYSS- High Power kan lastes ned her.

Opsjon! Dersom det er behov for aktiv kjøling i tillegg til passiv kjøling er det mulig å gjøre tilvalg til samtlige modeller. ModBus og utbyggingsmuligheter via HYSS Flexible er andre tilvalg som kan gjøres. Kontakt din installatør eller Free Energy for mer informasjon: support.no@free.energy.com

Referanser finner du her: http://www.free-energy.com/referanser

Når passer HYSS best?

For deg som har oljefyr eller parafinkamin

Har du et oljefyrt sentralvarmeanlegg i huset eller en parafinkamin?

 

Fordelen for deg med oljefyr er at du mest sannsynlig allerede har et distribusjonssystem for romoppvarming i huset, enten via radiatorer eller via vannbåren varme i gulv. Da vil du allerede oppnå store økonomiske besparelser i og med at du slipper å ta opp gulv for å legge nye vannrør eller alternativt montere nytt radiatorsystem. HYSS vil varme huset ditt med fornybar energi og i tillegg dekke ditt behov for varmt tappevann.  

 

Om du velger å erstatte din oljefyr med en bergvarmepumpe, så bør du undersøke hvilke oppgraderinger og ekstra kostnader valg av fabrikat og type varmepumpe medfører i ditt elektriske anlegg (utvidet kapasitet og eventuelt en 3-fas installasjon). Noe av det unike med bergvarmepumpene som er innebygget i våre HYSS-systemer, er at man svært sjelden behøver å oppgradere det eksisterende elektriske anlegget i huset.

For deg som skal bygge et energieffektivt hus

HYSS har den høyeste årsvarmefaktoren (SCOP Combi*) i markedet og har oppnådd den høyeste energiklassifiseringen (A+++) for både oppvarming og varmt vann. Dette gjør at hus med et HYSS-system oppnår svært god energiytelse uten overdreven isolering i tak og vegger. Selv om husets energiytelse forholder seg til gjeldende byggtekniske forskrifter (TEK10), kommer energiforbruket, takket være HYSS, til å ende på nivåer som kan sammenlignes med såkalte passivhus (20-25 kWh/m2 pr. år). Dersom man ønsker å øke ambisjonsnivået ytterligere, kan det ved nybygging anlegges et jordbasert sesonglager (ASES**) for varmelagring under husets bunnplate. Ved å lagre overskuddsvarme fra solvarmen i sommerhalvåret (for utnyttelse om vinteren), kan varmepumpens årsvarmefaktor komme opp i hele 8. Det betyr at for hver kWh driftsenergi som tilføres varmepumpen leveres 8 ganger tilbake i form av oppvarming og varmt vann.

*SCOP Combi = Seasonal Coefficient of Performance for spaceheating and domestic hot- water.
**ASES = Active Solar Energy Storage

For deg som liker solenergi i alle former

Solenergien mottas helt uten kostnader og i konverteringsfasen til elektrisitet og varme er den fullstendig miljø- og klimanøytral. For deg som vil utnytte solenergien maksimalt er HYSS det opplagte valget. I et HYSS-system utnyttes solenergien på en svært effektiv måte. En solfanger er ca 4 ganger så arealeffektiv som solceller. Ettersom solvarmen fordobler varmepumpens effektivitet kan du oppnå en årsvarmefaktor opp mot 8. Dette gjør at kostnadene til husets varme- og varmtvannsforbruk blir ekstremt lave. HYSS gjør det mulig å utnytte solvarme på en helt ny måte i det nordiske klimaet. I tillegg til at solvarme kan håndtere all oppvarming og varmtvannsforbruk i årets varmeste måneder (4-6 måneder), kan HYSS-systemet også dra nytte av solvarmen i de kalde årstidene. HYSS får hjelp av av solvarmen ved at brinevæsken forvarmes av solfangeren. Det betyr at så snart solfangerne er varmere enn brinekretsen vil de gjennom hele året bidra til å effektivisere varmepumpen. Solvarmen bidrar også til en viss tilbakeføring av varme til borrhullet eller jordslyngen og kan i tillegg sesonglagres i et jordlager av typen ASES*.

*ASES = Active Solar Energy Storage

For deg som tenker på miljøet og klimaet

Solenergi er den mest miljø- og klimavennlige energibæreren som er tilgjengelig. I transformasjonsprosessen brukes ingen tilførte ressurser og derfor påvirkes hverken miljøet eller klimaet. En solfanger har i sammenligning med en solcelle betydelig bedre LCC* som følge av at den både har 4 ganger så høy virkningsgrad og fordi det medgår betydelig mindre energi i fremstillingen.

*LCC = Livssykluskostnader

For deg som vil ha lavest mulig driftskostnader

Solenergi er gratis og vanskelig å kreve eierskap til All energi solfangerne bidrar med er dermed gratis – i prinsippet til evig tid. Solen sender ingen regninger. HYSS utnytter solenergien på en helt ny måte, og i et mye større omfang enn tidligere systemløsninger, og har i særklasse markedets laveste driftskostnader. Ønsker du lavest mulige driftskostnader er det ingen tvil om at du skal velge HYSS. Vil du lage et hus uten energikostnader er kombinasjonen HYSS og solel det optimale.

For deg som liker det siste innen teknologi

Liker du Tesla? Liker du den siste og mest moderne teknologien? Da er HYSS noe for deg. Programvaren i HYSS har det mest brukervennlige og moderne brukergrensesnitt som gjør at du som kunde kan overvåke systemets ytelse og hva som skjer - uansett hvor du er i verden. Din installatør kan fjernovervåke anleggets ytelse gjøre feilsøkinger, kalibrere givere og om nødvendig foreta endringer, justeringer og utbedringer. Programvaren registrerer, både i nåtid og over tid, varmefaktoren for oppvarming og varmtvann (SCOP-Combi*). Du kan til enhver tid følge med på anleggets energiforbruk, hvor mye penger du sparer og hvor mye mindre CO2-utslipp ditt HYSS system har bidratt med Styrefunksjonene kan utvides etter ønske og behov. Programvaren oppgraderes dessuten automatisk og kontinuerlig. HYSS er helt enkelt den mest moderne og effektive varmepumpen på markedet.

*SCOP Combi = Seasonal Coefficient of Performance for spaceheating and domestic hot water

For deg som skal bytte varmepumpe

Du som skal investere i ny varmepumpe har allerede et eksisterende borrhull eller en jordslynge som kan gjenbrukes. Den investeringen er allerede gjort. Ved å velge HYSS får du en varmepumpe med solfangere som utover å gi deg gratis varmtvann i store deler av året også gir varmepumpen bedre driftsforhold med varmepumpeeffektivisering hele året. Istedenfor å investere i grunnen/jorda denne gangen gjør du en satsing på taket – en investering for fremtiden. Og det beste av alt, solenergien mottas helt uten kostnader og i konverteringsfasen til elektrisitet og varme er den fullstendig miljø- og klimanøytral. Sommerhalvårets soloverskudd kan også relade energibrønnen eller jordslyngen. Dette avlaster borrhull eller jordslynger som er for korte som dermed mister deler av sitt energiinnhold. Du som har hatt varmepumpe vet hvor store besparelser dette kan gi. Med HYSS fordobles omtrent varmepumpens årsvarmefaktor (SCOP Combi*). Tilbakebetalingstiden for solvarmen halveres mot konvensjonelle system. Og det viktigste av alt er at behovet for tilført driftsenergi til varmepumpen nærmest halveres.

*SCOP Combi = Seasonal Coefficient of Performance for spaceheating and domestic hot water

For deg som har for kort borrhull eller jordslynge

HYSS er spesielt interessant for deg som skal bytte varmepumpe fordi solvarmen bidrar til å redusere energiuttaket fra borrhullet eller jordslyngen. I mange tilfeller øker både effekt- og energiuttaket når en varmepumpe byttes ut. Som en følge av at energiuttaket øker er det i mange tilfeller nødvendig å borre en ny energibrønn eller forlenge jordslyngen, med alt hva det medfører både praktisk og kostnadsmessig. Med HYSS elimineres dette problemet. Solvarmen og den inverterstyrte kompressoren i HYSS-systemet kompenserer for økt energiuttak. Solfangernes merkostnad kan dermed sammenlignes med hva det koster å borre et nytt hull eller å forlenge jordslyngen. I tillegg har HYSS markedets laveste driftskostnad som forbedrer den totale driftsøkonomien betraktelig.

For deg som ønsker komfortkjøling

Innendørsklima er viktig for oss. I takt med at hus blir bedre isolert, og samtidig med at været ser ut til å gi oss varmere somre, øker behovet for komfortkjøling.

Samtlige HYSS modeller tilbyr så vel passiv som aktiv kjøling. Passiv komfortkjøling (frikjøling) er i prinsippet gratis og kan komme bygningen til gode ved å tilføre et enkelt kretsløp med en veksler og sirkulasjonspumpe tilknyttet et separat kjølekretsløp i huset, f.eks. ventilasjonssystemet. Frikjøling kan ikke benyttes til større kjølebehov enn det som naturlig kan hentes ut av borehullet eller jordslyngen

Ved større kjølebehov kan kjølekretsløpet i HYSS vendes for å produsere aktiv kjøling. Den aktive komfortkjølingen er energieffektiv fordi varmefaktoren i HYSS er høy. Dette gjør at komfortkjøling kan benyttes uten store driftsutgifter.

HYSS systemets programvare er forberedt for å kunne styre fordelingen av kjøling i byggningen.


HYSS - en unik varmepumpe som drives av solen

Utnyttelse av solvarmen for varmepumpeeffektivisering er utviklet som en integrert del av varmepumpen. Du vil derfor oppnå svært god driftsøkonomi uten for store investeringskostnader.

Intelligent styring av prioriteringer for bruk og lagring av lav, middels og høye temperaturer fra solvarmen, resulterer i en høyere årsvarmefaktor (SCOP).

Til varme og varmtvann, 7-8 måneder

Høye temperaturer fra solfangerne lagres direkte i tanken. I 7-8 måneder om året klarer solvarmen alene å varme lagringstanken til over 60ºC, uten tilskudd fra varmepumpen. På denne måten gir solvarmen tilnærmet gratis varmtvann i store deler av året, noe som forbedrer årsvarmefaktoren (SCOP) for HYSS-systemet. Gjennom solvarmens bidrag i sommerhalvåret minsker også driftstimene for varmepumpen.


Varmepumpeeffektivisering, hele året

Når varmepumpen er i drift anvendes solvarmen til å forvarme brinevæsken med det formål å effektivisere varmepumpen. Gjennom en spesialtilvirket inverterstyrt kompressor kan betydelig høyere temperaturer enn normalt anvendes til varmepumpen.

Dette bidrar til en vesentlig økning i varmefaktor (COP) for varmepumpen som sammen med alt gratis varmtvann fordobler årsvarmefaktoren (SCOP) for HYSS-systemet sammenlignet med en konvensjonell bergvarmepumpe.


Dumping/re-lading, hele året

Når solfangerne har lav arbeidstemperatur eller når lagringstanken er fullt oppvarmet, anvendes solvarmen til å re-lade borehullet eller markslyngen. På denne måten gjenopprettes temperaturen i energilageret hurtigere og medfører en økt effektivitet fra varmepumpen. Samtidig unngås for høye temperaturer i lagringstanken fordi overskuddsvarmen fra solfangerne kan dumpes i energilageret i grunnen på en enkel og sikker måte.


Med HYSS kan man øke ytelsen i et eksisterende borehull eller markslynge fordi solen re-lader (dumper) overskuddsvarme hele året. Dette innebærer at du kan anvende eksisterende kollektor selv om du installerer en mer effektiv varmepumpe med større effektuttak fra kollektoren. Dermed kan anvendelsen av elpatronen reduseres til et minimum. Det samme gjelder om du har utvidet din bolig og forhøyet ditt energi- og effektbehov. Da kan eksisterende kollektor i de fleste tilfellene klare hele varme- og varmtvannsbehovet sammen med ditt HYSS-system.

Med solvarme og varmepumpe sparer du mest penger

HYSS utnytter naturens beste ressurser og vi vil her forklare deg samspillet mellom solvarmen og varmepumpen.

Når varmepumpen er i drift vil solvarmen sørge for å forvarme brinevæsken* for å effektivisere varmepumpen. Med vår inverterstyrte kompressor kan betydelig høyere temperaturer enn normalt benyttes inn til varmepumpen. Dette bidrar til en vesentlig høyere årsvarmefaktor (SCOP) for HYSS-systemet, sammenlignet med konvensjonell teknikk.

Free Energy har fått verifisert hvor mye forvarming av brinevæsken* utgjør:
Testing ved Teknologisk Institut i Danmark viser at når brinetemperaturen økes med 10 grader så økes varmefaktoren (COP) for systemet med 36 prosent. Dersom brinetemperaturen økes med 20 grader så økes varmefaktoren med hele 98 prosent.

*Brinevæsken er en glykolvæske som er i det lukkede systemet til varmepumpen og HYSS-systemet.

 

Lavere driftsutgifter med høyeste energirangering A+++

Free Energys inverterstyrte varmepumper i effektområdet 2-12,1 kW har i kombinasjon med solfangere oppnådd høyeste energimerking (A+++), for både varme og varmtvann iht. det gjeldende Økodesign- og energimerkingskrav som trådte i kraft den 26. september 2015.

Økodesignkravet sammen med energimerkingskravet er felles for alle EU land og skal forenkle energimerking av oppvarmingsprodukter. Nå innføres en markedskontroll for å sikre at varmepumpeprodukter på EU‘s felles marked oppfyller gjeldende lovverk. Markedskontrollen skal beskytte konsumenter og sikre rettferdige konkurranseforhold mellom produsenter. I Norge er det NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som fører tilsyn med at økodesign- og energimerkekravene overholdes. Produkter som ikke oppfyller økodesignkravene og kravene om energimerking, kan ikke omsettes i EØS-området. NVE kan pålegge retting eller fatte vedtak om omsetningsforbud dersom det avdekkes ulovlige produkter eller produkter med uriktig merking.

Free Energys Hybrid Solar System (HYSS) oppnår den høyeste energimerkingen for både varme og varmtvann på samtlige av sine tre varmepumpemodeller for villa markedet. Solkretsen tilfører varme direkte til varmtvannsberederen så snart temperaturen er tilstrekkelig høy. En stor del av året anvendes også varmen fra solfangerne til å høyne temperaturen på varmepumpens innkommende brinevæske. I noen driftstilfeller tilbakeføres også varme til borehull og markslynge. Ved å utnytte solvarmen der den gir best nytte, øker varmepumpens SCOP-combi (varme og varmtvann) til 5-7.

Full kontroll - når som helst og hvor som helst

En av de store fordelene med HYSS er at du selv kan følge ditt system fra mobilen, pc'en eller iPaden som følger med systemet.

Ved å følge systemet kan du ikke bare se at alt er i orden, men også se at systemet leverer den besparelsen det skal. Med vår spesialutviklede applikasjon kan du se live-data, historikk og selv ha full kontroll på systemet.

Applikasjonen er webbasert og du vil få oppdateringer av software direkte til ditt HYSS-system via applikasjonen. Enkelt og praktisk!

Applikasjonen har også egen funksjonalitet for din installatør som kan utføre kontroll av anlegget ditt om nødvendig.

 

Du kan, ved hjelp av grønn, oransje eller rød smiley, enkelt se om alt er i orden i systemet ditt.

 

Under fanen Drift vises systemets driftsstatus og om energien kommer fra solfangerne, varmepumpen eller en kombinasjon av begge. Her er eksempel på solvarme som lagres i tank, solvarme som forvarmer brinevæske til varmepumpen og solvarme som lagres i grunnen.

 

Du kan også se systemets COP akkurat nå, SCOP (årsvarmefaktor) over lengre perioder, hvor mye energi som kommer fra solen og grunnen samt din besparelse og reduserte CO2 utslipp. Under fanen Sammenlign energi er de opprinnelige inndata om energiforbruk og energipriser mm. lagret og er grunnlaget for dimensjonering og valg av system.

HYSS-Flexible – ekstra muligheter inngår som standard

HYSS – Hybrid Solar System tilbyr markedets mest moderne programvare, utbyggbar nærmest i det uendelige. Her presenteres noen unike driftsfunksjoner som finnes forhåndsprogrammert og er standard i HYSS’ programvare. Enkelte funksjoner blir tilgjengelig ved at HYSS-systemet kompletteres med en 3-veisventil. Enkelt, driftssikkert, kostnadseffektivt og ikke minst fleksibelt.

Solfangere i ulike himmelretninger

Dersom solfangere monteres i ulike himmelretninger finnes det en integrert styringsfunksjon som regulerer fra hvilken gruppe varmen skal leveres. På morgenen er det for eksempel solfangere mot øst som prioriteres og om kvelden er det gruppen som peker mot vest. Midt på dagen, når solen står høyest på himmelen, kan varmen leveres fra begge gruppene samtidig dersom temperaturene er tilstrekkelig høye. Dette gjør at solfangerne kan utnyttes maksimalt gjennom hele dagen. HYSS leveres med ferdig programvare som håndterer denne type styring.


Styring av en ekstra varmekilde.

Dersom det er ønskelig kan det tilkobles en ekstra varmekilde i brinekretsen. Styringen skjer via programvaren i HYSS. Det kan for eksempel være et ildsted med vannkappe eller en avtrekksmodul (FLM). Varmen kan enten ledes direkte til lagringstanken eller forvarme brinevæsken før den når kompressoren og på den måten øke varmefaktoren. Eventuell overskuddsvarme er det mulig å tilbakeføre til borehullet eller markslyngen.


Luft-til-vann ute-del

HYSS-systemet er utviklet for å kunne jobbe med en uteluft-del. Styringsfunksjonen i HYSS er forhåndsprogrammert for å kunne kombinere en luft-til-vann varmepumpe med en kortere markslynge eller borehull om det ønskes.


Passiv og aktiv kjøling

Før rørtilkoblingen fra borehullet kobles til HYSS er det mulig å installere en ventil for passiv kjøling. Kjølingen hentes fra borehullet og kan ved hjelp av en sirkulasjonspumpe med lavt energiforbruk distribueres i bygningen. Kjølingen distribueres normalt ut med byggets konvensjonelle ventilasjonssystem eller via separate viftekonvektorer.

Bassengoppvarming

Med solvarme er det mulig å varme et uten- eller innendørsbasseng i sommermånedene uten nevneverdige driftskostnader. Solvarmens overflod om sommeren gir gratis oppvarming av bassenget i 3-4 måneder. Ved å plassere en giver ved omformeren til bassenget regulerer den integrerte styringsfunksjonen varmetilførselen. De dagene som solvarmen alene ikke strekker til, bidrar varmepumpen slik at temperaturen i bassenget alltid har ønsket nivå. Denne type styring er standard i HYSS’ programvare, også for basseng som benyttes hele året.


Egen gulvvarmekurve i kombinasjon med radiatorer

Ved hjelp av en separat styreventil er det mulig å få en ekstra varmekurve. Dette er spesielt interessant for hus som varmes opp med radiatorer kombinert med gulvvarme i deler av huset. Istedenfor å installere en komplett shuntgruppe for gulvvarmen kreves det kun en sirkulasjonspumpe og en styreventil for denne funksjonen. HYSS har ferdig programvare for denne type styring som standard.


Styring av ekstra tanker

HYSS kan sammenkobles med flere varmtvannstanker og/eller akkumulatortank for de tilfeller det ønskes økt kapasitet for varmelagring og varmtvannsuttak. Gjennom et ekstra lager får kompressoren en jevnere gange samtidig som mer solvarme kan lagres og øke back-up kapasiteten. Programvaren i HYSS passer på styringen av lagringen og har til og med et forhåndsprogrammert anti-legionella program for den ekstra varmtvannstanken og styring av til- og avkobling av spisslasten i akkumulatortanken.


Sesonglagret solvarme

HYSS-systemet kan med sine styringsfunksjoner optimere nytten av sesonglagret solvarme. I kombinasjon med den svenske oppfinnelsen ASES – Active Solar Energy Storage kan solvarme lagres fra sommer til vinter. Ved hjelp av den forhåndsprogrammerte styringsfunksjonen i HYSS utnyttes den lagrede solvarmen maksimalt. Med denne kombinasjonen er det mulig å oppnå en årsvarmefaktor som ligger rundt 8, som betyr at 1 kWh driftsenergi vil gi 8 ganger mer energi tilbake i form av varme og varmtvann.


Høyeste kvalitet - beste garantiordning

Våre valg av komponenter er et resultat av mange års erfaring og grundig testing. Vi gir derfor 10 års garanti på alle hovedkomponenter *)

En investering i HYSS - Hybrid Solar System er klok både ut i fra driftsøkonomi og komfort, men også som en kapitaløkende investering i din eiendom. Med 10 års garanti er investeringen ofte nedbetalt under garantiperioden. Solfangerne har normalt en levetid på mer enn 30 år og borehullet/jordslyngene kan i prinsippet stå til evig tid. Under denne perioden, da anlegget allerede er nedbetalt, har du fortsatt laveste mulige driftskostnad og derfor en hel del penger til overs til andre ting i livet.

HYSS er testet av Teknologisk Institut i Danmark i henhold til standarden EN14825. Resultatet av testen er at alle HYSS varmepumper har oppnådd høyeste energimerking A+++ for romoppvarming. I henhold til EU’s Ekodesigndirektiv og Energimerkingskrav har HYSS’ varmepumper sammen med solfangere oppnådd den høyeste energimerking A+++ for både varme og varmtvann.

Free Energy er medlem i både den norske, svenske og den danske solenergiforeningen. Våre solfangere er godkjent i henhold til SOLAR KEYMARK og varmepumper, lagringstanker, sirkulasjonspumper (klasse A) med øvrig tilbehør er CE sertifisert.

 

HYSS – få ditt eget nullenergi- eller plussenergihus

Solenergi og varmepumpe muliggjør nullenergi- og plussenergiboliger både i nybygg og i eksisterende boliger som pusses opp.

Fremtidens bygg skal møte miljøutfordringene og det er mange gode grunner til å velge en miljøvennlig bolig. Bedre helse (inneklima), miljø (redusert CO2 utslipp) og økonomi (reduserte kostnader til oppvarming og varmtvann).

I fremtiden kommer sannsynligvis alle hus til å bygges med passivhusstandard. Hvor mye energi huset forbruker, men også produserer, vil avgjøre om det klassifiseres som et passivhus, nullenergihus eller et plussenergihus. Passivhus innebærer at huset er godt isolert, men som i tillegg utnytter det passive varmetilskuddet fra mennesker og maskinell utrustning. Et nullenergihus kan ha solceller for el-produksjon og solfangere og varmepumpe for oppvarming og varmt tappevann. Dette gjør det mulig at huset selv genererer den energi som trengs til husholdning, oppvarming og varmt vann. Et plussenergihus produserer mer energi enn husholdningen forbruker på årsbasis ved hjelp av solceller og solfangere på tak og (eller) fasade.

 

 

Drømmer du om nullenergihus eller plussenergihus?

Da er varmesystemet HYSS - Hybrid Solar System det rette for deg. HYSS kombinerer solenergi og varmepumpeteknologi, dvs. en hybrid løsning, på en helt unik måte. Dette gjør HYSS til det mest kostnads- og miljøbesparende systemet på markedet.

Med HYSS som grunnstamme reduseres behovet for solcellepaneler med 60%.