Teknologisk Institutt verifiserer HYSS unike ytelser

Publisert den 27.09.2017

Bildet viser COP ved ulike driftssituasjoner. TI=Teknologisk Instituts kontrollmålinger, FE=Free Energys målinger med det innebygde måleutstyret og programvaren i HYSS.

I en nylig gjennomført kontrollmåling av COP-beregningene i HYSS (Hybrid Solar System) verifiserer Teknologisk Institutt i Danmark Free Energys egne målinger og beregninger.

Ved å benytte solvarme til varme- og varmtvannsberedning, og fremfor alt til varmepumpeeffektivisering (høyere innkommende brinetemperatur til kompressoren) gjennom store deler av året, oppnår HYSS en årsvarmefaktor for varme og varmtvann på 5-7. Dette er omtrent dobbelt så høyt som konvensjonell teknologi for bergvarmepumper påvist i de siste feltmålingene i Norge (Enova 2015).

HYSS systemets unike hybrid-varmepumpe viser bedre resultater enn det som Free Energys egen web-applikasjon rapporterer, og som nå også bekreftes på et akkreditert testanlegg hos Teknologisk Institutt i Danmark. Målingene har vært utført i hele driftsområdet for å gi en så korrekt bedømmelse som mulig. I samtlige måleintervaller er den faktiske COP’en høyere enn det som HYSS-systemet selv beregner og presenterer.

Mer informasjon om rapporten kan skaffes av

Free Energy AS
v/Einar Torset
E-post: einar.torset@free-energy.com
Mobil: +47 46 88 84 40

Vis pdf