Oljefyr tilhører fortiden. Fremtiden er HYSS!

Erstatt din oljefyr med HYSS

Om du velger å erstatte din oljefyr med en bergvarmepumpe bør du undersøke hvilke oppgraderinger og ekstra kostnader valg av fabrikat og type varmepumpe medfører i ditt elektriske anlegg (utvidet kapasitet og eventuelt en 3-fase installasjon).

Noe av det unike med bergvarmepumpene som er innebygget i våre HYSS-systemer, er at man svært sjelden behøver å oppgradere det eksisterende elektriske anlegget i huset. Med våre HYSS-systemer er det tilstrekkelig med en 16 amperes kurs og HYSS leveres med et 16A teknisk støpsel.

Varmepumpen kombinerer en moderne bergvarmepumpe med termiske solfangere og gir dobbel så stor årsvarmefaktor som Enovas nyeste energimåling av tradisjonelle bergvarmepumper.

ENOVASTØTTE OG Besparing ved installasjon av HYSS

Fakta er at ved utfasing av oljefyr og installasjon av HYSS får man minimum 30 000 kr i Enovastøtte som beregnes på følgende vis (satser gjelder f.o.m. 01.06.2019):

  • Solfangare: 10 000 + 200x14m² = 12 800 kr
  • Installasjon av væske/vann-VP: 10 000 kr
  • Fjerning av oljetank: 10 000 kr

Sum: 32 800 NOK

Besøk ENOVA sin nettside for mer informasjon
$
spare opp til
12 345 NOK/år
CO2
redusere
12 345 kg/år
angi årlig energikostnader for din bolig
12 345 NOK/år
Lag kalkyle
tilpasset din bolig her

Forbud mot bruk av oljefyring innen 1. januar 2020

I klimaforliket som ble vedtatt av Stortinget i sommeren 2017, ble det slått fast at man går inn for å forby bruk av oljefyring med fossil olje innen 1 januar i 2020. I Norge er det ca. 60.000 husstander som fortsatt fyrer med fossile brensler.

Per i dag kan man søke støtte fra Enova for å kvitte seg med oljefyr og tank eller parafinkamin, men bare hvis man bytter den ut med en fornybar energikilde. Det smarteste valget, både for miljøet og privatøkonomien på sikt, vil være å bytte til HYSS.

Fordelen for deg med oljefyr er at du mest sannsynlig allerede har et distribusjonssystem for romoppvarming i huset, enten via radiatorer eller via vannbåren varme i gulv. Da vil du allerede oppnå store økonomiske besparelser i og med at du slipper å ta opp gulv for å legge nye vannrør eller alternativt montere nytt radiatorsystem. HYSS vil varme huset ditt med fornybar energi og i tillegg dekke ditt behov for varmt tappevann.  

Oljefyr tilhører fortiden. Fremtiden er HYSS!

Forminske dine CO2-utslipp

Har du et oljefyrt sentralvarmeanlegg i huset eller en parafinkamin i stuen?

I løpet av en normal fyringssesong vil en parafinkamin slippe ut like mye CO2 som en bil gjør i løpet av et år. I snitt utgjør dette nærmere tre tonn CO2. Har du et oljefyrt sentralvarmeanlegg, kan du regne med at det slipper ut det dobbelte - over seks tonn CO2 i året. Ved å velge HYSS vil du drastisk forminske dine CO2-utslipp.