Fortellingen

Eskild Dyrø

HYSS-bruker, Norge
Eskild Dyrø

Eskild og samboer Line bor i en enebolig på Stubban i Trondheim med deres 2 barn, en gutt på 8 år og ei jente på 5 år.Huset ble kjøpt i 2010 og er opprinnelig bygd i 1965. Etter overtagelsen av huset startet de planleggingen av oppussing noe som endte i et påbygg på 130 m². Opprinnelig bolig var på 170 m² og de har nå et boareal på til sammen 300 m² som inkluderer en hybel på 20 m² og en bileilighet på 65 m².

Ombyggingen, inkludert påbygg og dobbeltgarasje, ble påbegynt i 2014 og ferdigstilt våren 2016. Både hybelen og bileiligheten er utleid og det er tilsammen 7 beboere i huset. Både Eskild og Line hadde i sine opprinnelige planer tenkt på jordvarme med bergvarmepumpe som varmekilde og vannbåren varme i alle gulv. Etter en grundig undersøkelse fant de ut at med solfangere i tillegg ville de kunne få dekket behovet for varmt tappevann i tillegg til oppvarming av huset.

De fant raskt ut at Free Energys HYSS var det eneste komplette systemet som kunne tilby en hybrid-løsning med utnyttelse av både jord- og solvarme.

”Det første vi gjorde var å kontakte Free Energy for å få en vurdering av dimensjoneringen av et slikt anlegg”, sier Eskild. ”Vi måtte bl.a. få beregnet både dybde på borhullet for jordvarmen og antall solfangere vi måtte ha. Vi ønsket også et mest mulig skjult anlegg slik at selve installasjonen av solfangere ikke ble det dominerende på huset. Det har vi lyktes 100% med”, sier Eskild. ”Solfangerne er felt ned i taket og flere naboer har spurt om vi har montert takvinduer. Svært få er i stand til å se at det er solfangere på taket vårt.”

Den turtallsregulerte varmepumpen er dimensjonert for 100% energi- og effektdekning og sørger for at sol- og jordvarmeanlegget kan dekke hele behovet for varme til oppvarming og varmt tappevann i løpet av året. Anlegget har i tillegg en el-kolbe som reserveløsning.

Dere har jo et relativt stort hus Eskild, vet du hvor mye penger dere sparer i året på å bruke HYSS til oppvarming og varmtvann?
”Vi har jo litt dårlig sammenligningsgrunnlag siden huset er bygd på og om, men vi følger jevnlig med på hva systemet leverer ifht. til ytelsen som ble lovet. Den medfølgende programvaren gir oss blant annet mulighet til å sammenligne HYSS med alternative energikilder”, forklarer Eskild. ”Vi kan i tillegg se om varmekolben har blitt tilført strøm dersom anlegget ikke greier å levere tilfredsstillende ytelse. Etter 1. driftsår har ikke varmekolben brukt så mye som 1 kwh engang. Vi er selvforsynte med oppvarming og varmt vann i vårt eget hus, og det med et svært komfortabelt inneklima og dusjing så ofte vi ønsker. Helt fantastisk!”

HYSS-anleggets medfølgende programvare og iPad viser at produksjonen av varmtvann siden oppstart 12. mai 2015 frem til 7. mars 2017 tilsvarer et energiforbruk på 87 194 kWh. I samme periode er det tilført 13 714 kWh til systemet. ”Det betyr at for hver tilførte kWh har vi fått 6,4 ganger tilbake i form av varme og varmt vann. Besparelsen på 73 479 kWh tilsvarer en økonomisk besparelse på kr 60 253,- . Som tallene tydelig viser sparer vi betydelige beløp årlig på HYSS-installasjonen vår. I tillegg har vi spart miljøet for 6 687 kg CO2 i samme periode", sier en svært fornøyd Eskild.

I fjor høst ble også solcellepanel montert på garasjetaket for å kunne levere strøm til boligen og varmepumpen. Dette er en utvidelse av HYSS for å kunne muliggjøre visjonen om å bo i et såkalt pluss-hus, hvilket betyr at man produserer mer energi enn man forbruker.

Hvordan fungerer det?
”Strømmen som produseres fra solcelleanlegget går direkte til huset og varmepumpen. Eventuell overskuddsstrøm leveres ut på strømnettet til vår nettleverandør. TrønderEnergi har satt opp en måler som registrerer strømmengden vi leverer fra anslegget på garasjetaket. Samlet gir HYSS-anlegget oss svært lave strømregninger”, smiler Eskild.

Line og Eskild søkte om økonomisk støtte fra Enova til HYSS-innstallasjonen. Enova bevilget støtte i 3 omganger, først til boring av varmebrønn, deretter til solfangere og til slutt solcellepanelet. Til sammen har de mottatt ca kr 50.000,- i ren støtte til anlegget. ”Denne støtten medfører at regnestykket ser enda hyggeligere ut med hensyn til tilbakebetalingstiden”, sier Eskild.

Hva er det beste med HYSS-anlegget synes du?
”Foruten det åpenbare at vi årlig sparer mye penger, så er det selvsagt at vannvarme gir en fantastisk behagelig varme og et sunt inneklima. Vi har ingen panel- eller vedovner og vi er aldri plaget med tørr luft hos oss. Og selv med 4 voksne og 3 barn i samme hus så har vi aldri opplevd å gå tom for varmt vann. Det er selvsagt også veldig hyggelig å se på miljøregnskapet. Vi slipper ikke ut noe CO2 som følge av vårt valg til oppvarming og varmvann”, avslutter en fornøyd Eskild.

Fakta om anlegget:

Hustype: Enebolig m/utleiedel og dobbeltgarasje
Byggår:  1965, påbygd og ferdigstillt 2014-2016
Areal:   Ca. 300 m2 boligareal inklusive 2 utleieenheter
Antall beboere i huset:  7 (4 voksne og 3 barn) 
Beliggenhet: Trondheim Kommune 
Takvinkel: 17°
Varmedistribusjon:  Vannbåren varme i alle gulv
Varmeopptak: Solfangere og borrhull, lukket system m/Brine (Glykol)
Systemløsning: OSO EPTRC 400l som ekstra buffer og varmtvannstank
Anleggets utgående varme:  33°C / max 50°C
Innetemperatur: 21°C
Tidligere oppvarming:  Elektrisk og vedfyring (ukjent kostnad) 
Borrhull:  150 m 
HYSS varmepumpe: 12 kW 
Areal solfangere:  8 stk á 2 m², tot. 16 m² 
Anleggets SCOP pr 07.03.2017:  6,4 siden oppstart (for varme og varmt vann)
Anleggets oppstart:  12.05.2015 
Installatør:  DS Rør & Varme AS, Trondheim 
Bildegalleri