Fortellingen

VVS Rørlegger'n i Tønsberg AS

HYSS-installatør, Norge
VVS Rørlegger'n i Tønsberg AS

VVS Rørlegger'n Tønsberg AS er en rørleggerbedrift med 10 rørleggere som tilbyr rørleggertjenester til private og bedrifter i Vestfold. De har lang erfaring som installatører av bergvarmepumper som løsning for oppvarming av bygg. De hadde liten erfaring med solfangere som energibærer for oppvarming av vann, men med kursing og opplæring fra Free Energy AS er de nå autorisert som HYSS-installatør.

Knattholmen Leirsted

Finn Espen Nergård var ansvarlig installatør og hadde ansvaret både for dimensjonering og installering av HYSS-anlegget på Knattholmen Leirsted. Leirstedet ligger i Vestfold ca 8 km øst for Sandefjord  ved den idylliske Tønsbergfjorden. Leirstedet har vært i drift siden 1923 og eies av Vestfold og Telemark KFUK-KFUM. Leirstedet har bygget ut jevnt de siste 30 årene og det siste bygget ble innviet i april i år. De har nå totalt 16 bygninger med totalt 4500 m² på hele leirstedet.

HYSS – Hybrid Solar System

HYSS er et svært moderne og framtidsrettet  system både til oppvarming og varmt tappevann, sier Finn Espen. Teknologien med solfangere for oppvarming av vann er egentlig en gammel og velkjent løsning, men det som gjør HYSS unik er kombinasjonen av sol- og bergvarme. Solvarmen varmer vannet direkte, men bidrar i tillegg til å effektivisere varmepumpen Dette gjør løsningen svært effektiv er er samtidig meget gunstig miljø-/klimamessig og økonomisk. Den tekniske løsningen i HYSS for styring og overvåking ligger veldig lang fremme og er en løsning som er veldig framtidsrettet. Her får du en unik løsning for oppvarming og produksjon av varmt vann som utnytter naturens ressurser maksimalt effektivt og som er 100% klimanøytral og uten C02 utslipp, forklarer Finn Espen.

Solfangere og solceller

Solfangere er 4 ganger så effektiv som solceller, forklarer Finn Espen. Solfangere gir dermed 4 ganger så høy effekt (kWh) som solceller og til produksjon av varmt vann blir solfangere helt overlegen solceller og vesentlig mer arealeffektivt enn solcellepaneler. Du trenger ganske enkelt forklart mye mindre areal av solfangere enn solceller for å oppnå samme produksjonskapasistet. I kombinasjon med bergvarme blir det mye penger å spare ved å installere et HYSS-anlegg. Vi ser gjerne at flere velger denne løsningen, sier Finn Espen.

Utbygging

Vi har flere prosjekter på gang, forteller Finn Espen. Vi jobber blant annet mot Tønsberg Kommune som bygger en idrettshall tilknyttet en skole. I det offentlige markedet er HYSS spesielt godt egnet i flere institusjoner. Særlig gjelder det for eksempel i skoler, barnehager, idrettsanlegg og andre bygg der behovet for varmt tappevann er stort. Her kan det spares mye penger ved å se på andre løsninger enn strøm og oljefyring. I tillegg kommer miljø- og klimaeffekten inn som et viktig moment i vurderingene.

Også privatmarkedet er stort, særlig for de som allerede har installert vannbåren gulvvarme eller radiatorer i huset. Når vi vet at oppvarming og varmt vann står for omtrent 80% av energikostnadene i en normal husholdning sier det seg selv at det er store penger å spare ved å utnytte sol- og bergvarme med HYSS, forteller Finn Espen.

Foruten nybygg, er det gunstig å tenke nytt ved rehabilitering av bygg, sier Finn Espen. Selv har vi rehabilitert vårt eget bygg og holder på å installere HYSS-anlegg. Vi skal blant annet gjøre forsøk på å lagre varme i bakken og har i den anledning boret en energibrønn på 140 meter nettopp med tanke på lagring av varme. Det skal blir meget spennende å om dette fungerer etter hensikten når vi får dette i drift forhåpentligvis i løpet av året, avslutter en optimistisk Finn Espen Nergård.

Bildegalleri