Fortellingen

Knattholmen Leirsted - Næringsbygg

HYSS-bruker, Norge
Knattholmen Leirsted - Næringsbygg

Knattholmen

Knattholmen Leirsted ligger i Vestfold ca 8 km øst for Sandefjord  ved den idylliske Tønsbergfjorden. Leirstedet har vært i drift siden 1923 og eies av Vestfold og Telemark KFUK-KFUM. Ingen bygninger er igjen fra den tiden, men den eldste hytta som står her er fra 1937, forteller styreleder Tore Nicolaisen.  Vi har bygget ut jevnt gjennom de siste 30 årene og det siste bygget ble innviet i april i år. Vi har nå totalt 16 bygninger med totalt 4500 m² på hele leirstedet.

Vi driver leirskole 20 uker i året med totalt 2000 elever som hovedsakelig kommer fra indre deler av Østlandet, forteller Tore, men vi har også  leirskoledeltakere fra Svalbard. Det er besøkende her hele året, men naturlig nok mindre aktivitet i perioden november til og med februar. Vi har i snitt ca 150 besøkende i uka forteller han videre, alt fra kristne leire for barn, ungdom og voksne, skoleklasser, musikkorps, speidertropper, konfirmasjonsleirer og private arrangementer.

Oppvarming

En såpass stor bygningsmasse krever mye energi til oppvarming. Vi var egentlig ganske tidlige ute med å utnytte jordvarme til oppvarming, forteller Tore. Vi boret 5 energibrønner og installerte bergvarmepumper allerede i 2001/2002. Jordvarmen har vi utnyttet til oppvarming av administrasjonsbygget.

Allikevel hadde vi i 2015 et totalt strømforbruk på 455 000 kWh for hele anlegget. Dette utgjør en betydelig driftskostnad for oss. I tillegg er det jo også et miljøregnskap i dette. Vi har gjennom hele vår drift forsøkt å redusere våre utslipp for å spare miljø og klima, sier Tore.

Varmt vann

Med så mange barn og ungdommer på besøk hver uke går det også med mye varmt vann til dusjing. Det kreves mye energi til å varme opp så mye vann. I periodene med svært høyt belegg så hadde vi i tillegg problemer med å produsere nok varmt vann, forteller han. Og det var her ideen med å utnytte solvarmen begynte å ta form. Vår faste rørlegger hadde installert et solvarmeanlegg for en annen kunde og fortalte oss om dette. Da begynte vi våre undersøkelser og fant raskt frem til Free Energys nettsider. Etter å lest om Free Energys unike hybridløsning som kombinerer sol- og jordvarme var det aldri noe tvil om at dette var løsningen som var ideell for oss, sier Tore.

Valget falt på HYSS

I og med at vi allerede hadde 4 energibrønner som vi ønsket å videreføre lot altså Free Energys HYSS-system seg kombinere med solfangere for utnyttelse av solvarme sammen med jordvarmen. Sammen med installatøren og Free Energy måtte vi dimensjonere et anlegg som kunne tilfredsstille vårt behov.

Beregningene ble gjort og valget falt på HYSS. Det er nå montert solfangere på 3 bygninger. To bygg har fått montert 12x2m2  solfangere, mens det siste har fått montert 10x2m2. Til sammen er det montert 68m2 solfangere på leirstedet som er elegant nedfelt i taket og gjort mest mulig skjult. Disse produserer nå alt varmt vann vi bruker til ca. 65% av internatkapasiteten. I tillegg er det boret 4 energibrønner som bidrar til oppvarming, forteller Tore. Sammen med installatøren og Free Energy måtte vi dimensjonere anlegget for å tilfredsstille våre behov. Kombinasjonen med utnyttelse av solvarme og jordvarme har vært en stor suksess.

Drift av HYSS

Anlegget vårt er installert av VVS Rørlegger’n i Tønsberg AS. De har ansvaret for den tekniske delen om det skulle skje noe, men så langt har alt fungert etter planen. Anlegget krever minimalt med vedlikehold og solvarmen og energibrønnene er i prinsippet evigvarende. Selve systemet overvåker og justerer vi selv. Vi hadde god hjelp av Free Energy med opplæring av systemapplikasjonen, som for øvrig oppdateres automatisk via internett. Genialt og superenkelt synes Tore.

Vi har jo foreløpig vært i drift bare siden april i år, men HYSS-anlegget har virkelig levert som forventet. I dag, 7. juli, er det strålende sol hos oss og anlegget viser målt temperatur på solfangerne på hele 120 0C, men vi målte faktisk 600C i slutten av mars også, sier en fornøyd Tore. Til å begynne med sjekket vi flere ganger daglig temperaturer og hva anlegget leverte, men nå sjekker vi ukentlig, ler Tore. Vi er også pålagt å loggføre hva systemet leverer for å få utbetalt den økonomiske støtten vi fikk tilsagn om fra ENOVA.

Støtte fra ENOVA

HYSS-anlegget inkludert installasjon kostet for vår del 2,2 millioner, forteller Tore. Av dette har vi tilsagn om støtte fra ENOVA på kr 709.000,-. Vi har mottatt 80% av dette, mens resterende 20% utbetales når vi sender inn sluttrapporten med loggførte leveranser fra HYSS. Vi regner da med å spare ca. Kr 100.000,- i årlige energikostnader. Så lang viser anlegget svært lovende prognoser om at vi faktisk greier å oppnå dette, sier en optimistisk Tore.

Knattholmen – Et grønt leirsted

Med HYSS-anlegget i drift er vi i praksis selvforsynt med varmt vann og oppvarming for ca. 65% av internatkapasiteten her på Knattholmen. Et vesentlig poeng for oss er nemlig å profilere og markedsføre oss som et grønt leirsted. Selv om det er svært viktig med sparte energikostnader er det også viktig å synliggjøre miljøregnskapet for anlegget. CO2 regnskapet vårt ser svært hyggelig ut etter oppstarten med HYSS.

Alle som besøker oss, spesielt leirskoleelever, får en omvisning på anlegget med forklaring på hvordan vi utnytter både sol- og jordvarme til oppvarming og varmt vann. Alle synes dette er både nyttig og lærerikt, og det er viktig å informere og lære den oppvoksende slekt om dette, forteller Tore. Vi er jo svært stolte av anlegget vårt og hva vi har fått til

Også andre har vist stor interesse for HYSS-anlegget vårt og installatøren har ved flere anledninger hatt med seg kunder, både kommuner og andre, for å få en omvisning og innføring i hvordan vi utnytter sol- og jordvarme i den unike hybridløsningen. Til og med NRK har vært her og laget en TV-reportasje som kan ses på NRK Vestfoldsendingen, avslutter en fornøyd Tore Nicolaisen.

Epost: post@knattholmen.no

 

Fakta om Knattholmen Leirsteds HYSS-anlegg:

Hustype/Anlegg: Leirsted, 16 bygninger, 3 med solfangere

 Byggår: 1937, utvidet betydelig de siste 30 år, siste bygg ferdigstillt 2016

Areal: ca. 1100 m2 oppvarmet av HYSS

Antall besøkende pr år: ca. 6000

Beliggenhet: Sandefjord Kommune

Takvinkel: 200 og ca 30o (Saltak) - Sydvendt

Varmedistribusjon: Vannbåren varme i gulv i nybygget og radiatorer i de eksisterende byggninger

Anleggets utgående varme: 40 0C (Gulvvarme)  / 55 0C (Radiatorer)

Innetemperatur: 21 0C

Tidligere oppvarming: Bergvarme, luft/luft-varmepumpe og elektrisk (Forbrukte ca 455 000 kWh i 2015)

Borrhull: 4 nye borrhull er gjort for HYSS, 2x160m, 1x220m og 1x240m

HYSS varmepumpe: 3 stk á 12 kW

Areal solfangere: 34 stk á 2 m2, tot. 68 m2

Antall varmtvanstanker: 6 stk á 400 liter

Anleggets SCOP: 5,2 for både varme og varmt vann

Anleggets oppstart: 01.04.2016

Reduserte CO2 utslipp: 3 201 kg (fra oppstart til 13.07.2016)

Installatør: VVS Rørlegger’n Tønsberg AS

Bildegalleri