Fortellingen

Nore VVS AS

HYSS-installatør, Norge
Nore VVS AS
NORE VVS har 30-års jubileum som bedrift neste år. De har 13 ansatte hvor hoveddelen av deres arbeidshverdag er rådgivning og installasjon av ulike energiløsninger for oppvarming og varmtvannsproduksjon i bygg. De jobber med både store og små anlegg hvor kanskje det største enkeltanlegget er studensboligene i Oslo som har svært store varmepumpeanelgg for oppvarming av leiglhetene.

NORE VVS stiller svært høye krav til kvalitet i sine leveranser noe som krever høy kompetanse innen fagområdet i tillegg til å være i forkant av utviklingen. Ikke bare ønsker de å fokusere på miljøvennlige løsninger ut til sine kunder, men de ønsker også selv å bidra. NORE VVS ble i 2015 kåret til Årets Miljøbedrift i Varme&Bad-kjeden og er sertifisert som Miljøfyrtårn.

LANG ERFARING MED VARMEPUMPER
VI har over 20 års erfaring med varmepumper, forteller Espen. Vi har levert luft-til-luft-, luft-til-væske- og væske-til-væske varmepumer til både store og små anlegg for oppvarming av bygg i en årrekke og alle våre ansatte har høy kompetanse innenfor fagfeltet. Hver leveranse må tilpasses vært enkelt prosjekt, men vi begynner etterhvert å få god erfaring i å rådgi våre kunder og oppdragsgivere hva som vil gi best effekt. Dette gjelder både i forhold til sparte kostnader til oppvarming, men også i forhold til miljø og klimautslipp. Vår målsetting er at alle hos oss skal bli autoriserte Enova-energirådgivere, sier Espen. Det er i løpet av de siste 5-6 årene at produksjon av varmt tappevann har blitt et fokusområde i tillegg til oppvarming. Det har vært mye fokus på solceller til varmtvannsproduksjon, men faktum er jo at solfangere er mye mere effektiv til varmtvannsproduksjon enn solceller, faktisk hele 4 ganger så effektivt, forteller Espen.

SOLVARME OG HYSS
Som sagt er solfangere vesentlig mere effektivt til varmtvannsproduksjon enn solceller, sier Espen. Det betyr et du trenger mye mindre areal av solfangere for å utnytte solvarmen i forhold til solceller. Men det var først når vi kom i kontakt med Free Energy og deres HYSS-løsning at dette virkelig ble satt i system. I HYSS blir kombinasjonen av jordvarme og solvarme utnyttet maksimalt effektivt. For det første blir solvarmen utnyttet til å varme opp vannet direkte i lagringstanken, men solvarmen blir også utnyttet til å effektivisere varmepumpen slik at behovet for tilført elektrisitet blir svært lavt. Eventuell overskuddsvarme kan deretter lagres i energibrønnen for å øke temperaturen i bakken.

Vi møtte Free Energy første gang på VVS-messen i 2014, forteller Espen. Etter messen tok vi et møte og fant raskt ut at vi tenkte veldig likt i forhold til løsninger for å utnytte sol- og jordvarrme. Her ble vi veldig imponert over hvor langt framme de var. Og ikke minst, de hadde jo et ferdig produkt med en teknisk løsning som er helt unik. Programvaren som følger med HYSS er svært enkel og oversiktlig å bruke for kundene som kan følge med på hva systemet faktisk leverer til enhver tid. Men også for oss som installatør er dette et stort fremskritt. Nå ligger vi gjerne i forkant av HYSS-kundene våre om det skulle oppstå noe driftsmessig eller spørsmål.

HYSS-INSTALLATØR
Siden vi ble autorisert HYSS-installatør har vi installert tre HYSS-anlegg og er igang med det fjerde. En av våre kunder jobber i NVE og anlegget har vært i drift siden våren 2016. Han er svært godt fornøyd både med den tekniske løsningen og hva anlegget faktisk leverer, forteller Espen. Dette vil være en god referansekunde for oss og så langt  ser det veldig lovende ut i forhold til årsvarmefaktoren (SCOP) for oppvarming og varmt vann. Målsettingen er jo å oppnå en SCOP-kombi, altså for både oppvarming og varmt vann, mellom 6 og 8, 

Vi ønsker nå å installere HYSS også i vårt eget bygg for å kunne vise våre kunder hvor godt systemet virker og hvor elegant dette kan integreres i bygget. Til dette vil vi også bruke Free Energy som rådgivere slik at vi kan samarbeide om dimensjoneringen av HYSS-anlegget.

FREE ENERGY OG OPPFØLGING
Som sagt er vi svært nøye med kvaliteten i våre leveranser. Det betyr at vi tar oppfølgingsansvaret ovenfor våre kunder svært alvorlig, sier Espen. Vi setter dermed også krav til våre leverandører i forhold til dette. Og jeg må si at vi opplever sjelden god service og oppfølging hos Free Energy. Her opplever vi dyktige og dedikerte mennesker som virkelig har forstått hvor viktig oppfølging og service er. HYSS-anleggets varmepumper er kanskje markedets beste, men det betyr ingenting om ikke service og oppfølging fra leverandøren stemmer med våre forventninger. I tillegg må jeg trekke frem programvaren som Free Energy har utviklet, sier Espen. Denne følger med HYSS og hjelper oss mye når både i overvåkingen av et anelgg og når serviceintervallene skal følges opp. Selv om vi har vårt eget system i forhold til dette så varsler systemet selv når det er på tide med service.

UTNYTTELSE AV SOLENERGI I FRAMTIDEN
Bransjen har en betydelig jobb å gjøre i forhold til å få folk til å tenke nytt, mener Espen. De fleste tenker på solceller når det er snakk om utnyttelse av solenergi. Det til tross for at solfangere er 4 ganger så effektiv i forhold til solceller når man omgjør varmen til kWh. Det er også mye ulik informasjon i markedet. Hva skal man tro når alle selger «testvinnere», ler Espen. Vi har trua på en standardisering innenfor energirådgivning, på lik linje med byggestandarder, så ønsker vi standarder for oppvarming i bygg. Hos oss er målet i første omgang at alle ansatte skal bli sertifiserte Enova-energirådgivere og så ønsker jeg meg definitivt flere HYSS-anlegg i Norge, avslutter Espen Kvarud, faglig leder hos NORE VVS AS i Oslo.