Større bygg

Norra Vitsippan, Salem - Netto null-energihus på kommersielle vilkår

Norra Vitsippan, Salem - Netto null-energihus på kommersielle vilkår

HYSS er med og realiserer Skanskas mål om å skape netto nullenergihus på kommersielle vilkår!

Free Energy bidrar med spydspissteknologi i Skanskas boligprosjekt Norra Vitsippan i Salem utenfor Stockholm. Med HYSS reduseres energiforbruket for varme og varmtvann med 80 prosent. Med solceller, solvarme og HYSS er det mulig å oppnå netto nullenergihus på kommersielle vilkår for byggene.

Skanska Hyresbostäder har utviklet et klimasmart nullenergihus som kan tilby konkurransedyktige husleier. Prosjektet består av 108 utleieleiligheter fordelt på syv bygg.

- Målsettingen her er å ta et steg frem i jakten på å bli klimanøytrale og tegne om kartet for hvordan vi løser energispørsmålet for flermannsboliger. Hittil har de fleste boligutviklerne kjempet med å få ned energiforbruket gjennom tettere hus og bedre isolering, men dette er et helt nytt steg som hjelper oss å nå enda lengere, sier Anders Degerstedt, forretningsutvikler hos Skanska Hyresbostäder.

Eiendomsselskapet NREP kjøpte Norra Vitsippan-prosjektet fra Skanska tidligere i vår. Prosjektet er et av mange i NREPS mål om å utvikle klimatilpassede bygg med langsiktig verdi for leietakere, investorer og samfunnet generelt.

- Vi ønsker å være pionerer innen bærekraft og jobber allerede med å konvertere alle eiendommene våre til hundre prosent fornybar energi ettersom vi har sluttet oss til RE100. Dette er begynnelsen på neste steg. HYSS-løsningen som Skanska leverer synes vi er kjempeinteressant da den på en relativ enkel måte kombinerer teknologi som allerede finnes. Det går an å komme ned på en netto null-løsning, sier Rickard Langerfors, boligansvarlig hos NREP

Slik kombinerer energisystemet HYSS (Hybrid Solar System)) bergvarme og solenergi.

 

Les mer om prosjektet:
https://www.skanska.se/om-skanska/press/pressmeddelanden/247768/Skanska-och-NREP-tar-kliv-mot-klimatneutralitet-i-sitt-forsta-hyreskvarter-med-netto-nollenergihus

https://www.skanska.se/vart-erbjudande/vara-projekt/247731/Norra-Vitsippan%2c-Salem

 

Se film om prosjektet:
https://www.youtube.com/watch?v=VjF_cgC1Zx0&feature=youtu.be

 

 

Kontaktpersoner:
Skanska
Anders Degerstedt, forretningsutvikler Skanska Hyresbostäder
anders.degerstedt@skanska.se
+46 10 44 94 071

Anders Wester, driftssjef Skanska Hyresbostäder
anders.wester@skanska.se
+46 10 44 83 395

 

Free Energy Innovation AS
Marcus Kanewoff, CEO
marcus.kanewoff@free-energy.com
+46 705 93 02 93
Bildegalleri