Fortellingen

Robert og Jenny Bondesson

HYSS-bruker, Sverige
Robert og Jenny Bondesson
Ganske raskt kom paret frem til at en varmepumpe ville være en god løsning. Av kalkylene kunne de se at oppvarmingskostnadene kunne kuttes betydelig i tillegg til at investeringen ville bety en stor gevinst for både miljø og klima. Og som prikken over i’en ville det skape et ekstra rom der oljetanken og fyrkjelen hadde stått. Gevinst på alle plan kan det virke som.

Det var imdlertid en hake. Huset som er bygget i 1946 har en fin og frodig hage som ikke kunne ødelegges ved å grave ned en stor markslynge for varmepumpen. De fikk tilpasset omtrent 250 meter kollektorslange uten å gjøre for stor skade på den nøye planlagte beplantningen. Ganske raskt ble det klart at dette ville stille spesielle krav til varmepumpen. Fabrikantene som Robert og Jenny var i kontakt med krevde nemlig at lengden på markslyngen måtte fordobles til 500 - 600 meter for å få tilfredsstillende varmeeffekt inn til huset.

Tilfeldigheter gjorde at Robert kom i kontakt med HYSS. Bokstavelig talt som sol fra klar himmel fikk han det klart for seg at takket være solfangere ble det mulig å kunne halvere lengden på markslyngen på tross av det relativt store effektuttaket som krevdes. I tillegg til solvarmen syntes Robert og Jenny at HYSS-systemet føltes moderne med sin medfølgende iPad og mulighetene for å kunne styre og avlese varmeytelsen eksternt. Å vite at programvaren blir kontinuerlig oppdatert var dessuten et ekstra pluss, for ikke å snakke om miljø- og klimagevinsten som det innebærer å bruke solenergi!

I første omgang ønsket familien Bondesson å redusere sine oppvarmingskostnader, men naturligvis også ta et mijø- og klimaansvar. Etter nøye overveielse valgte paret et HYSS-system. Resultatet lot ikke vente på seg. Siden oppstarten av anlegget 6. Mars 2014 har familiet spart drøyt 85 000,- beskattede kroner og samtidig redusert sitt CO2 utslipp med nesten 20 tonn. Fortsetter denne besparelsen i samme takt så kommer investeringen til å være tilbakebetalt på omtrent 6 år. Deretter blir det et tilskudd i husholdningskassen på drøyt kr 40 000,- pr år og reduserte CO² utslipp med 10 000 kg pr år. Å investere i HYSS er som å vinne i Lotto sier Robert avslutningsvis med et bredt smil om munnen!!

Fakta villa Åkarp (Burlövs kommune):
• Byggår 1946, på Apelvegen i Åkarp (mellom Malmö og Lund)
• 145 m2 boareal + 100 m² kjeller samt 55 m² oppvarmet dobbelgarasje (til 13-14°C) samt biareal på ca 20 m²
• Sydvest retning (220°), takvinkel 30°
• Varmedistribusjon med radiotorer med en maksimal utgangstemperatur på 50°C
• Innetemperatur 21°C
• Har tidigere hatt en oljefyr som forbrukte ca 3 000 liter olje/år
• Det totale energiforbruket for varme og varmvann ble beregnet til 35 000 kWh/år. I tillegg kommer husholdningen med ca 5 000 kWh.
• Kunnne bare få plass til en markslynge på 250 m

Robert og Jenny installerte i mars 2014 et HYSS-system som består av en inverterstyrt varmepumpe med effektspenn på 4,0 – 12,1 kW. Til varmepumpen ble det tilkoblet 24 m2 flate solfangere nedfelt i mursteinstaket, se bilde. Solfangerarealet hos paret Bondesson er 75% større enn det som normalt prosjekteres for et HYSS-system. Dette var nødvendig for å kompensere for den korte markslyngen (250 m). På denne måten kan underdimensjonerte borhull og markslynger fungere optimalt med hjelp av gratis lading fra solen.

Fra oppstart har anlegget oppnådd en SCOP-Combi på 5,9. Det betyr at for hver del tilført elektrisitet til varmepumpen har de fått 5,9 ganger tilbake i form av varme og varmtvann. Den maksimale varmefaktoren (gjennomsnitt for 1 dag) har ligget på 54. HYSS-systemet har levert 61 311 kWh siden oppstart. I denne perioden (knapt 24 måneder) har anlegget forbrukt 10 367 kWh i driftsenergi til varmepumpen. Familien har i denne perioden 6. mars 2014 til 12. Februar 2016 spart kr 84 290,- og redusert sitt CO2 utslipp med 19 341 kg.

Robert og Jenny
12 feb 2016
Bildegalleri