Team

 • Jan-Erik Eskilsby
  Jan-Erik Eskilsby
  Interim CEO Free Energy Sverige AB
  Interim CEO Free Energy Innovation AS
 • Jakob Jamot
  Jakob Jamot
  CTO Free Energy Innovation AS
  Jakob Jamot är utbildad mekatronik ingenjör med en Master i produktutveckling från Chalmers Tekniska Högskola. Jakob har en unik och bred kompetens vad gäller förnybar energiomvandling och olika lagringsformer av energi. Under många år har han utvecklat simuleringsmetoder och fått en bred och djup insikt i vad som krävs för att skapa framgångsrika energisystem. Jakobs drivkraft är att skapa effektiva energisystem som tar hänsyn till tekniska, ekonomiska och miljömässiga perspektiv.
 • Lars Andrén
  Lars Andrén
  CCO Free Energy Sverige AB
  Lars Andrén har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt solenergi. I över 10 år var Lars produktchef på TeknoTerm, dåtidens ledande solvärmeföretag i Sverige. Under åren 1995-2015 var Lars Andrén ordförande i branschorganisationen Svensk Solenergi. Lars är också en känd debattör, skribent och författare i Sverige. Han är även en av landets mest anlitade föreläsare på tema förnybar energi, energieffektivt byggande och naturligtvis solenergi i alla dess former. Lars Andrén har också skrivit ett flertal böcker om solenergi, passivhus och värmesystem i allmänhet.
 • Gilbert Jensen
  Gilbert Jensen
  CBO Free Energy Innovation AS
  Gilbert Jensen är civilingenjör och en visionär entreprenör med egen verksamhet sedan 1988. Han har haft nyckelroller när det gäller affärsutveckling, förvaltning och försäljning. Gilbert har varit VD och startat upp verksamheter inom IT, telekom och clean-tech. Hans kärnkompetens är att bidra med lönsam tillväxt i globala företag och göra det möjligt med en övergång till hållbar energiförsörjning med solenergins hjälp.

Mission och vision

Vår mission är att bidra till en värld med hållbar miljö och reducerade energikostnader i byggnader genom maximalt nyttjande av solenergi.

Vår vision är att erbjuda solbaserade energisystem som kan leverera all energi som byggnader behöver.

Jordens befolkning har en stor utmaning i att ställa om från fossila bränslen till förnybara, miljö- och klimatvänliga alternativ. Världens ledare engagerar sig och det samma gör stjärnskådespelerskan Julia Roberts. 

 

Etablering

2013
Free Energy Innovation startar utvecklingen av ett nytt värmesystem, Hybrid Solar System (HYSS)

2014
Tre prototypinstallationer av HYSS hos slutanvändare
HYSS presenteras under VVS-dagarna i Norge

2015
Pilotlansering av HYSS

2016-2017
Övervakning, verifiering och förbättring av pilot

2018
Börjar etablera distributörer i Norden

2019
Introduktion av HYSS High Power för större byggnader
Introduktion av PV/T-hybridpanel

 

Genom forskning och utveckling har vi utvecklat HYSS - Hybrid Solar System. Utvecklingsarbetet har fått stöd av Innovasjon Norge och Norges Forskningsråd.

Innovasjon Norge säger bland annat:
"HYSS är banbrytande som energilösning för byggnader och har en stor nationell och internationell marknadspotential".

The Free Energy Story

Den här historien handlar om en rörläggarmästares idéer och drömmar om att skapa en ”trendsätter” inom värmepumpsbranschen - från idé till färdig produkt. Hur en rad resurspersoner lyckas förverkliga en idé och dröm genom ett målmedvetet och strukturerat arbete. Och hur ett nytt värmepumpsföretag ser dagens ljus.

Rolf Lillemo var en hängiven rörläggarmästare från Flisa, 150 km nordväst om Oslo. Han var en sann innovatör som inte var rädd för utmaningar och var före sin tid i många av sina innovationer. Rolf arbetade länge som tekniskt ansvarig på ett tyskt industriföretag och utvecklade en rad olika komponenter för värmemarknaden.

När Rolf passerade 60 år ville han förverkliga en av sina drömmar, att utveckla en hybridvärmepump med dubbelt så hög prestanda som konventionell teknik på marknaden. Det tyska industriföretaget tackade nej till att utveckla HYSS (Hybrid Solar System) och Rolf valde istället att göra det på egen hand och med andra samarbetspartners. Vid 62 års ålder sa han upp sig från det tyska VVS-företaget för att ägna all sin energi åt Free Energy och utvecklingen av HYSS-systemet. Året vi skriver är 2009.

Rolf insåg att värmepumpstekniken kunde effektiviseras om den tog hjälp av solen. Hans plan var att korsbefrukta solvärmen med en modern värmepumpsteknik. Och Rolf lyckades integrera solvärmetekniken på ett finurligt sätt och med en innovationsanda som skulle visa sig ge oväntat bra resultat.

Men Rolfs ambitioner stannade inte här. Han hade en idé om att all teknisk utrustning skulle rymmas inom värmepumpens modulmått och vara lättåtkomligt för service och utbyte. Det verkade från början omöjligt men gick till sist. ”Det må gå” – som Rolf alltid sa. Utöver detta ville Rolf också skapa en mjukvara till värmepumpen som inte bara skulle ligga i framkant utan även bli vägledande och stilbildande för branschen.

För att kunna nå sina mål och få sina drömmar uppfyllda insåg Rolf tidigt att han behövde fler resurspersoner i projektet. Det fanns sedan tidigare ett samarbete mellan hans tidigare arbetsgivare och Scandinavian Tooling & Production (STP)*, med Anders Skjaervik som huvudägare. Steget var därför inte långt till att fråga om inte Anders med sin civilingenjörsexamen, skarpa teknikkompetens och utvecklingsvana och inte minst sitt företag STP* ville ingå som samarbetspart i Free Energy.

STP hade de tekniska och ekonomiska resurser som krävdes för att kunna vidareutveckla Rolfs idéer och innovationer. Huvudägaren Anders Skjaervik gillar utmaningar och teknikutveckling och har dessutom ett stort intresse för programmering och kalkylering. Det skulle visa sig värdefullt i det fortsatta utvecklingsarbetet av HYSS. Med sin kollega Roar Petersen beslutade sig Anders sig för att gå med i projektet och bli det krafttillskott som behövdes för att förverkliga Rolfs drömmar om att bygga en värmepump som skulle slå ”knock” på marknaden.

Nu följde några inledande års arbete med analyser, teknikval och avgränsningar kring vad som var möjligt att utveckla i egen regi och vad samarbetspartners kunde bidra med. Sen behövde Rolf utöka besättningen i skutan. Närmast till hands låg hans tidigare chef från det tyska VVS-företaget, Marcus Kanewoff. Genom Marcus kunde Free Energy få en resursperson som kunde leda och hålla struktur i utvecklingsarbetet och framför allt med varsam och vägledande hand leda projektet till marknaden. Marcus är expert på affärsutveckling med stor förhandlingsvana och har de kvalitéer som krävs för en industriell utvecklingsprocess. Marcus bakgrund som el- och VVS ingenjör, utbildad marknadsekonom och rekord ung vd på ett stort tyskt företag passade utmärkt för de utmaningar som väntade. Hans entreprenörshjärta föll för Rolfs idéer och drömmar. Lusten att skapa något eget tillsammans med möjligheten att bidra med ett miljö- och klimatvänligt värmesystem med internationell potential avgjorde att Marcus karriär tog en ny vändning. Marcus Kanewoff hoppade på skutan och axlade från och med 2013 kaptensrollen för Free Energy.

En viktig del i utvecklingsarbetet med HYSS-projektet var att skapa en modern mjukvara för att visa värmepumpens prestanda och driftstatus på ett innovativt sätt. För att lyckas med detta behövdes kompetensförstärkning. Under andra halvåret av 2013 ansluter sig därför Gilbert Jensen till teamet. Gilbert har en civilingenjörsexamen samt en bakgrund inom telekom och energi som skulle visa sig oerhört värdefull. Idag ansvarar han för utvecklingen av HYSS styrnings- och brukarinterface som en IoT lösning (Internet of Things). Gilbert är idag Free Energys chefstekniker och driver den tekniska utvecklingen, samtidigt som han bär företagets kvalitetsansvar.

Under hösten 2013 faller de sista pusselbitarna på plats. Utveckling och utprovning sker i samarbete med Teknologiskt Institut i Danmark. Huvudleverantörer är utsedda och deltar djupt i utvecklingsarbetet och ingår som samarbetspartners. Under februari 2014 tas de första anläggningarna i drift och kvalificerade fältstudier kan nu inledas. Testerna visar att tekniken håller, prestandan överträffar allas förväntningar och mjukvaran ligger långt före konkurrenterna. Dags att börja med den svåraste utmaningen: marknadsintroduktionen.

Lars Andrén är vid denna tid ordförande för den svenska branschorganisationen Svensk Solenergi. Han har jobbat med solenergi sedan tidigt 1980-tal, under de senaste 20 åren som kommunikatör genom sina böcker, föreläsningar och utbildningar. Genom sin 20-åriga erfarenhet som ordförande i branschorganisationen blir Lars en värdefull resurs som varumärkesbyggare och kommunikatör för Free Energy. Han ansluter sig till besättningen och tar huvudansvaret för Free Energys marknads- och kommunikationsarbete. Vi skriver nu 1 september 2014.

Allt är dessvärre inte solsken i denna historia. Under sensommaren 2014 blir Rolf allvarligt sjuk. Han hinner under hösten fullfölja sin dröm och se sin rörläggarkompetens och tekniska ambitioner förverkligas i HYSS projektet. Men sjukdomen accelererar olyckligtvis hastigt under hösten. Under den planerade marknadsintroduktionen i Norge hinner dock Rolf få teamets rapporter om hur väl hans tekniska dröm tas emot av marknaden, på Norges största VVS-mässa i Lilleström. För oss andra kändes det fantastiskt att Rolf fick detta kvitto men också väldigt sorgligt att han inte fick vara med och uppleva framgången.

Den 1 december 2014 avlider Rolf och en av hörnpelarna och grundarna till Free Energy lämnar oss.

Teamet jobbar vidare i Rolfs anda och med hans dröm och mål att skapa ”The best heatpump ever”. Och ambitionerna har fallit väl ut! Stoltheten är stor över hur teamet förvaltat Rolfs ambitioner i HYSS-projektet. Teamet har inte bara hörsammat Rolfs tekniska intentioner utan också tagit till sig Rolfs värderingar vad gäller ödmjukhet, humor och att inte vara rädd för att ta oövervinnliga utmaningar. Free Energy och dess personal jobbar kontinuerligt i en anda som överensstämmer med den syn Rolf hade på livet: Fokus på medmänsklighet, entreprenörens passion, där resan är lika viktig som målet, och kanske det allra viktigaste – och med ett större syfte - att bidra med något gott som gör global nytta för mänskligheten.

Vi är fyra drivna entreprenörer som har axlat utmaningen att förverkliga Rolfs tekniska drömmar. Vi har alla ett genuint engagemang för miljön och klimatet och är uppväxta i ett nordiskt klimat och vet att vår överlevnad hänger på att hålla värmen. För att minimera miljö- och klimatpåverkan gäller det att utgå ifrån ett klokt resursutnyttjande. Och det är precis vad HYSS gör. För oss står solen bokstavligt talat i centrum, inte bara för vårt planetsystem utan också som en drivande kraft för Free Energy. För oss är det självklart att solen med sin rena och gratis flödande energi ska vara basen för all energiförsörjning.

Resan har tagit en bra fart och vi hoppas många vill åka med. Free Energy växer och nya medarbetare har tillkommit. Nu ligger en stor del av företagets fokus på att genomföra en marknadsintroduktion i Norden och vidare ut i Europa. Nya återförsäljare knyts till Free Energy och hjälper till att skapa kunskap, intresse och nya marknader för HYSS.

Rolfs analys om varför solvärmen inte nått större framgångar på värmemarknaden

Rolf förundrades varför det inte såldes fler solvärmeanläggningar med tanke på alla fördelar tekniken har. Solens strålar flödar gratis, är i ett mänskligt perspektiv oändlig och i sin omvandlingsfas till el eller värme helt miljö- och klimatneutral. Solvärmen är upp till fyra gånger så yteffektiv som solel och har bland annat av det skälet en betydligt bättre livkostnadscykel än solel. Trots detta är försäljningen av solvärme långt mer blygsamt än vad tekniken förtjänar.

Rolfs svar på varför det inte installeras fler solvärmesystem kan sammanfattas i följande punkter:

 1. xet finns en uppfattning om att vi har för få soltimmar i Norden.
 2. Återbetalningstiden har varit för lång eftersom solvärmen i de flesta fall endast använts för varmvattenberedning.
 3. Solvärmesystemen har inte tidigare industrialiserats och därför många gånger projektanpassats till höga kostnader.
 4. Det har inte funnits smarta hybridlösningar med bra driftsförutsättningar och god ekonomi för såväl värme- som varmvattenberedning.
 5. Det har inte heller funnits några standardiserade, fabriksmonterade och kompletta system som bidragit till en enkel installation och säker drift.

Rolfs tekniska ambitioner

Rolf visste att solvärmen gjorde störst nytta om den jobbade direkt mot värmelagret. MEN han insåg också att det var möjligt att nyttja all den drifttid när solfångarnas temperatur är för låg för att lagras in i värmelagret. Rolf ville skapa ett system där solvärmen nyttjas i ett bredare temperaturspann och kan hjälpa till att effektivisera värmepumpen genom att öka temperaturen på köldbärarvätskan (brinen). Ett genialt sätt att öka drifttimmarna för solfångarna under året. Systemet får dessutom högre verkningsgrad då förlusterna minskar vid lägre drifttemperatur i solkretsen. Det ger en betydligt bättre utnyttjandegrad än i konventionella solvärmesystem, samtidigt som värmepumpen blir effektivare.


HYSS systemets unika mjukvara

Rolf, Marcus och Gilbert hade en ambition att utveckla en internetbaserad kommunikationsplattform för att på distans kunna följa värmepumpen, identifiera eventuella driftstörningar och underlätta åtgärder. Ambitionen var att HYSS-systemet med sin toppmoderna mjukvara ska revolutionera och sätta en ny agenda för värmepumpsmarknaden. Mjukvaran i HYSS-systemet är inte bara tänkt att styra anläggningen på ett sofistikerat sätt utan också mäta prestanda och energibesparing i såväl realtid som över längre perioder. Mjukvaran ska också uppgraderas kontinuerligt efter nya önskemål och krav så att kunden alltid har senaste logaritmer nedladdade.


”The best heatpump ever”

Med utgångspunkt från Rolfs ambitioner och mål har Free Energys team tillsammans med sina underleverantörer utvecklat värmepumpstekniken och skapat marknadens bästa värmepump med solvärme. HYSS inverterstyrda värmepumpar i effektspannet 2-12.1 kW har i kombination med solvärme uppnått högsta energimärkning (A+++) för både värme och varmvatten i enlighet med gällande Ekodesign- och energimärkningskrav som trädde i kraft den 26 september 2015. Free Energy har även värmepumpar i drift som med speciella markvärmelager kommer att uppnå en årsvärmefaktor på över 8, för värme och varmvatten (SCOP Combi).


Utmerkelser og priser

Under 2015 vann Free Energy det ansedda priset Energy Globe Reward. Ett internationellt pris som utmärkte HYSS med motiveringen "Termiska solfångare är 3-4 gånger effektivare än solceller men termisk solenergi har inte haft den utveckling som kunde förväntas. Årets nationella vinnare av Energy Globe Award i Sverige har utvecklat ett hybrid solvärmesystem som korsar solenergiindustrin med värmeindustrin och gör det möjligt att producera en byggnads totala behov av varmvatten och värme, utan kompletterande värmekälla."

Ett ytterligare bevis för den tekniska höjd som HYSS uppnått var när Free Energy vann Stora Inneklimatpriset i Sverige med motiveringen: ”Till vinnare av 2015 års Stora Inneklimatpris har juryn utsett Free Energy Sverige AB för sitt Hybrid Solar System. Hybrid Solar System utnyttjar värmepumpens fördelar att ta tillvara förnybar energi på ett nytt effektivare sätt. Genom att kombinera geoenergins möjlighet att säsongslagra solenergi med termiska solfångares möjlighet till momentant effekttillskott uppnår man en mycket låg energiförbrukning. En genomtänkt prefabricering gör produkten platsbesparande och enkel att installera. Ett modernt styr- och övervakningssystem, som även ger konsumenten möjlighet till hjälp medinjustering och problemlösning på distans, borgar för att utlovade prestanda kan innehållas. Systemet har goda förutsättningar att bidra till ett komfortabelt inomhusklimat.”

Konkurrensen till Stora Inneklimatpriset 2015 var knivskarp. Till final kom Sveriges Regering, HSB och SWEGON uttagna av 40 nominerade företag och där Free Energy slutligen vann.

* Scandinavian Tooling & Production – STP

År 1999 etablerades Skandinavian Tooling & Production (STP) i Trondheim. Företagen utvecklar industriprodukter på uppdrag av näringslivet, såväl i Norge som på andra marknader världen över. STP är huvudägare och grundare av Free Energy Innovasjon AS och en viktig partner i företagets innovativt utveckling.

Hälsar Free Energy

Anders Skjærvik, Chairman of the Board och teamets mattesnille
Roar Petersen, Member of the Board och den stora fixaren
Marcus Kanewoff, CEO, skutans stadige kapten
Gilbert Jensen, COO, den oumbärlige raketforskaren
Lars Andrén, CCO, teamets budbärare