HYSS - mer än en värmepump!

Free Energys vision är att erbjuda solbaserade energisystem som kan leverera all energi som byggnader behöver. Vi har därför utvecklat HYSS - en hybridvärmepump -det mest kostnads- och miljöbesparande uppvärmningssystemet på marknaden.

Fakta 1
Ett konventionellt villatak (100 m2) i Sverige tar på årsbasis emot 4-5 gånger så mycket solinstrålning som hushållet konsumerar under ett år.

Fakta 2
Den solinstrålning som träffar jorden under en timme motsvarar hela den globala energianvändningen under ett år.

Fakta 3
Det räcker med att täcka 3 promille av Sveriges area med solfångare (verkningsgrad 50%) och solceller (verkningsgrad 12,5%) för att omvandla en energimängd som motsvarar Sveriges totala energianvändning under ett år.

HYSS – Hybrid Solar System – en innovativ kombinationslösning som nyttjar solvärme och värmepumpstekniken på ett optimalt sätt. I HYSS kombineras en bergvärmepump, markvärmepump eller sjövärmepump med solvärme. Du kan också välja en luft-utedel i kombination med en kortare markslinga eller borrhål. Värmepumpens prestanda effektiviseras med solvärmens hjälp vilket innebär att du får en mycket bra driftekonomi.  I ett HYSS-system får du 5-7 delar värme och varmvatten för varje del elektricitet som systemet använder. 

 

 

Detta resulterar i en kortare återbetalningstid av anläggningen eftersom solfångarna används för såväl uppvärmning, att producera varmvatten och att effektivisera värmepumpen.

HYSS levererar all värme och allt varmvatten och är ett lämpligt alternativ vid såväl nybyggnation som komplettering och utbyte av befintliga system.  

HYSS levereras med en integrerad mätutrustning så att du alltid kan se systemets prestanda i nutid (COP) och över längre tidsperioder (SCOP Combi). Med internetuppkopplingen får du automatisk de senaste uppdateringarna av anläggningens mjukvara. Designen är modernt utformad så att du ska få den bästa upplevelsen. På så vis har du full kontroll över systemet, när som helst och var som helst. 

HYSS - Bäst på hållbar uppvärmning

HYSS kombinerar solenergi och värmepumpsteknologi på ett helt unikt sätt. HYSS är i grunden en bergvärmepump eller markvärmepump och ger av den anledningen en stabil värme och fungerar mycket bra även om det är kallt utomhus. Systemet lämpar sig för såväl nybyggnation som komplettering till, eller utbyte av, befintliga värmesystem. HYSS-värmepump har en tyst gång och får en extra lång livslängd eftersom den står inomhus. Installationerna görs endast av utbildade och godkända installatörer. Detta gör att du som kund är trygg vad avser funktion, prestanda och hållbarhet. Eftersom HYSS tar hjälp av solvärme minskar drifttimmarna för kompressorn vilket ökar livslängden på värmepumpen.

HYSS för större fastigheter

HYSS- produktutbud för fastigheter omfattar 4st storlekar av inverterstyrda vätska-vatten värmepumpar tillsammans med ett passande antal solfångare. Värmepumparna är ”solar-ready” och varvtalstyrda vilket innebär att de automatiskt anpassar effekten till husets värmebehov.

 

HYSS High Power finns i följande effektområden:

HYSS 12-40 kW
HYSS 15-70 kW
HYSS 25-100 kW


Upp till 6 värmepumpar kan kaskadkopplas i olika konfigurationer, vilket ger maximalt 600 kW. Free Energy ger dig som professionell partner tillgång till ett avancerat men lättanvänt beräkningsprogram för att finna rätt HYSS- system till alla tänkbara fastigheter. Du ansöker om partnerskap här : http://www.free-energy.com/se/bli-aterforsaljare#partnership-form

Styrning med intelligent supervisor och tillbehör, samt HYSS unika användargränssnitt med online övervakning, kontroll och automatisk programuppdatering ingår till alla värmpumpar. Mer information om HYSS- Hybrid Solar System och produktutbud finns beskrivet i broschyren HYSS- High power som kan hämtas här.

Option! Om det finns behov av aktiv kyla utöver passiv kyla går det att göra tillval till samtliga modeller. ModBus och utbyggnadsmöjligheter via HYSS Flexible är andra tillval som kan göras. Kontakta din installatör eller Free Energy för mer information: support.se@free.energy.com

Referenser hittar du här: http://www.free-energy.com/se/referenser

När passar HYSS bäst?

För dig som ska byta värmepump…

Ni som ska investera i en ny värmepump har redan ett befintligt borrhål eller en markslinga som kan användas. Den investeringen har ni redan gjort. Genom att välja HYSS får ni en värmepump med solfångare som utöver gratis varmvatten stora delar av året även ger värmepumpen bättre driftsförhållanden och prestanda med värmepumpseffektivisering hela året. Istället för att investera i marken denna gång gör ni istället en satsning på taket, för framtiden. Och det bästa av allt; solenergin flödar gratis och påverkar inte miljön eller klimatet i sin omvandlingsfas. Sommarhalvårets solöverskott kan också återladdas till ditt borrhål eller din markslinga. Detta avhjälper borrhål eller markslingor som är för korta och som därmed har tappar delar av sitt energiinnehåll, vilket är ganska vanligt förekommande.

Ni som har haft en värmepump vet hur stora besparingar som kan göras. Med HYSS fördubblas i det närmaste värmepumpens värmefaktor (SCOP Combi*). Återbetalningstiden för solvärmen halveras mot konventionella system. Och det viktigaste av allt är att behovet av drivenergi för värmepumpen i det närmaste halveras!

*SCOP Combi = Seasonal Coefficient of Performance for spaceheating and domestic hot water

För dig som ska bygga ett energieffektivt hus…

HYSS har den högsta årsvärmefaktorn på marknaden och har även uppnått den högsta Energiklassningen (A+++) för såväl värmeförsörjning som varmvattenberedning. Det här gör att ett hus med ett HYSS-system uppnår bästa energiprestanda utan att behöva överdriva isoleringen i väggar och tak. Även om husets värmeprestanda håller sig till gällande BBR (Boverkets Bygg Regler) kommer energianvändningen, tack vare HYSS-systemet, att hamna i nivåer som kan jämföras med så kallade passivhus (20-25 kWh/m2 och år).

Finns det önskemål om att utöka ambitionsgraden kan det vid nyproduktion anläggas ett markbaserat säsongslager (ASES*) för värmelagring under husets bottenplatta. Genom att lagra överskottsvärme från solvärmen under sommarhalvåret (för utnyttjande under vintern) kan värmepumpens värmefaktor komma upp till hela 8. Det innebär att för varje kWh drivenergi som tillförs värmepumpen erhålls 8 delar värme och varmvatten tillbaka. På det här sättet blir det långt mycket enklare att uppnå standarden för så kallade nollenergihus eller plusenergihus.

*ASES = Active Solar Energy Storage

För dig som gillar solenergi i alla dess former…

Solenergi är gratis flödande och i sin omvandlingsfas helt miljö- och klimatneutral. För dig som vill utnyttja solenergin maximalt är HYSS det självklara valet. I ett HYSS system tillvaratas solenergin på det mest effektiva sättet. En solfångare är till exempel 4 gånger så yteffektiv som solceller. I ett HYSS system kan sedan solvärmen fördubbla värmepumpens effektivitet. Resultatet blir som bäst en värmefaktor på upp till 8. Detta gör att driftkostnaden för husets värme-och varmvattenanvändning blir extremt låg. HYSS gör det möjligt att använda solvärme på ett helt nytt sätt i det nordiska klimatet. Förutom att solvärmen klarar all uppvärmning och all varmvattenberedning under 4–6 månader kan HYSS-systemet också få nytta av solvärmen även under de kalla årstiderna. HYSS tar hjälp av solvärmen genom att köldbäraren förvärms genom solfångaren. Det här innebär att så fort solfångarna är varmare än brinekretsen bidrar dom till en värmepumpseffektivisering – hela året! Solvärmen bidrar också med en viss återladdning till borrhålet eller markslingan och kan till och med säsongslagras i ett marklager av typ ASES.

För dig som tänker på miljön och klimatet…

Solenergin är den mest miljö- och klimatvänliga energibäraren som finns att tillgå. I sin omvandlingsfas tar den inga resurser i anspråk och påverkar därför varken miljön eller klimatet. En solfångare har i jämförelse med en solcell betydligt bättre LCC* som en följd av att den har 4 gånger så hög verkningsgrad och att det går åt betydligt mycket mindre energi i tillverkningsskedet!

*LCC = Livscykelkostnader

För dig som har för kort borrhål eller markslinga…

HYSS är speciellt intressant för utbytesmarknaden då solvärmen hjälper till att minska energiuttaget ur borrhålet eller markslingan. I många fall ökar effekt- och energiuttaget i samband med att en värmepump byts ut. Som en följd av ett ökat energiuttag blir det i många fall nödvändigt att borra ny energibrunn eller förlänga markslingan, med allt vad det innebär praktiskt och kostnadsmässigt.

Med HYSS elimineras detta problem! Solvärmen och den inverterstyrda kompressorn i HYSS-systemet kompenserar energiuttaget. Solfångarnas merkostnad kan därmed jämföras med vad det kostar att borra nytt hål eller kostnaden för att förlänga markslingan. Vid sidan av detta har HYSS marknadens i särklass lägsta driftkostnad vilket gör att driftsekonomin kommer att förbättras avsevärt!

För dig som vill ha den absolut lägsta driftkostnaden…

Solen är gratis flödande och svår att lägga ägaranspråk på. All den energi som solfångarna bidrar med är därmed gratis - i princip i all oändlighet. Solen skickar inga räkningar. Genom att HYSS kan använda solenergin på ett helt nytt sätt och i mycket större omfattning än tidigare systemlösningar möjliggörs marknadens i särklass billigaste driftskostnader. Söker du lägsta möjliga driftskostnad är det ingen tvekan i att du ska välja HYSS!

Vill du skapa ett hus utan driftkostnader är kombinationen HYSS och solel det optimala och det självklara valet för nollenergihus är därför kombinationen HYSS och solel!

För dig som tycker om det senaste inom tekniken…

Gillar du Tesla, gillar du den senaste och modernaste tekniken – då är HYSS något för dig! Mjukvaran i HYSS är av absolut modernaste snitt vilket gör att du som kund kan följa prestandan och vad som händer - var du än är i världen. Är du hemma levereras HYSS-systemet med en iPad som visar all anläggningsdata. Är du på resande fot får du motsvarande information i din smartphone eller PC.

Din installatör kan på distans övervaka prestanda, göra felsökningar, kalibrera givare och exakt se vilka flöden och temperaturer som systemet har och även ändra dessa om så behövs. Momentant och över tid registrerar mjukvaran värmefaktorn för värme och varmvatten (SCOP Combi*) och du kan följa anläggningens energianvändning, hur mycket pengar du sparar i driftskostnad och hur mycket mindre CO2 utsläpp du bidragit med. Styrfunktionerna kan byggas ut efter önskemål och krav och uppgraderas dessutom automatiskt och kontinuerligt. HYSS är helt enkelt den modernaste och mest effektivaste värmepumpen på marknaden.

*SCOP Combi = Seasonal Coefficient of Performance for spaceheating and domestic hot water

För dig som önskar komfortkyla

Inomhusklimatet är viktigt för oss. I takt med att husen blir allt bättre isolerade samtidigt som vädret ser ut att ge oss varmare somrar ökar behovet av komfortkyla.

Samtliga HYSS modeller kan erbjuda såväl passiv som aktiv komfortkyla. Passiv komfortkyla (frikyla) är i princip gratis flödande och kan hämtas upp från borrhålet til byggnaden genom den cirkulationspump som redan finns i brinekretsen. Frikylan kan inte tillgodose större kylbehov (effekter) än vad som naturligt fås från borrhålet eller markslingan.

Vid större kylbehov kan kompressorkretsen i HYSS vändas för att producera aktiv kyla. Den aktiva komfortkylan blir förhållandevis energieffektiv då värmefaktorn på HYSS är hög. Detta gör att komfortkylan kan tillgodoses utan allt för stora driftkostnader.

HYSS systemets mjukvara är förberedd för att kunna styra distributionen av kyla i byggnaden.


HYSS - en unik värmepump som drivs av solen

Användningen av solenergi för värmepumpseffektivisering är utvecklat som en integrerad del av värmepumpen. Du kommer därför att få en mycket god driftsekonomi utan allt för stora investeringskostnader.

Intelligent styrning av prioriteringar får användning och lagring av låg, medel och höga temperaturer från solvärmen att resultera i en högre årsvärmefaktor (SCOP Combi). 

Till värme och varmvatten, 7-8 månader

Höga temperaturer från solfångarna lagras direkt i tanken. Under 7-8 månader om året klarar solvärmen själv att värma lagringstanken till över 60 C°, utan något bidrag från värmepumpen. På så vis ger solvärmen nästan gratis värme och varmvatten under stora delar av året, vilket förbättrar HYSS-systemets årsvärmefaktor (SCOP Combi). Genom solvärmens bidrag under sommarhalvåret minskar dessutom drifttimmarna för värmepumpen. 


Värmepumpsffektivisering, hela året

När värmepumpen är i drift används solvärmen till att förvärma brinevätskan med syfte att effektivisera värmepumpen. Genom en specialkonstruerad inverterstyrd kompressor kan betydligt högre temperaturer än i konventionell teknik användas i värmepumpen. 

Detta bidrar till en betydligt högre värmefaktor (COP) som tillsammans med det gratis producerande varmvattnet från solfångarna fördubblar årsvärmefaktorn för HYSS-systemet, jämfört med konventionella värmepumpar.


Dumpning och återladdning, hela året

När solfångarna har en låg arbetstemperatur eller när lagringstanken är fullt uppvärmd används solvärmen till att återladda borrhålet eller markslingan. På det här sättet återställs temperaturen i energilagret snabbare vilket ökar värmepumpens effektivitet. Samtidigt undviks övertemperaturer i lagringstanken eftersom överskottsvärmen från solfångarna på ett enkelt och säkert sätt kan dumpas i borrhålet eller markslingan. 


Med HYSS går det att öka prestandan i ett befintligt borrhål (eller markslinga) eftersom solvärmen återladdar överskottsvärme under hela året. Detta innebär att det går att använda den befintliga kollektorn även om det installeras en värmepump med högre effekt med ett större effektuttag, än tidigare. Därmed kan användandet av el-patronen minimeras. Detsamma gäller om du har byggt ut ditt hus och därmed ökat effekt- och energibehovet. Trots detta kan i de flesta fall den befintliga kollektorn räcka för att klara hela värme- och varmvattenbehovet tack vare att HYSS-systemet kan nyttja solvärmen för återladdning och värmepumpseffektivisering. 

Med solvärme och värmepump sparar du mest pengar

HYSS nyttjar naturens bästa krafter och vi kommer här att förklara systemets smarta samspel mellan solvärme och värmepump.

När värmepumpen är i drift förvärmer solvärmen brinevätskan* med syfte att effektivisera värmepumpen. Med vår inverterstyrda kompressor kan betydligt högre temperaturer än normalt användas i värmepumpen. 

Free Energy har fått verifierat hur stor betydelse förvärmningen av binevätskan* innebär:
Tester på Teknologiskt Institut i Danmark visar att när brinetemperaturen ökade med 10 C° steg värmefaktorn (COP) för värmepumpen med 36 procent. När brinetemperaturen ökade med 20 C° steg värmefaktorn med hela 98 procent!

*Brinevätska är en glykolblandning som används i värmepumpens och solvärmens slutna krets .

Lägre driftkostnader med högsta Energimärkning A+++

Free Energys inverterstyrda värmepumpar i effektspannet 2 - 12,1 kW i kombination med solvärme uppnådde högsta Energimärkningen (A+++), för både värme och varmvatten, enligt gällande Ekodesign- och de energimärkningskrav (EN 14825) som trädde i kraft den 26 september 2015.

Ekosdesigndirektivet (EN 14825) tillsammans med energimärkningskravet är gemensamt för alla EU-länder och ska underlätta energimäkrningen av värmeprodukter. Nu introduceras en marknadsövervakning för att säkerställa att värmeprodukter på EU's gemensamma marknad uppfyller gällande lagstiftning. Marknadskontrollen ska skydda konsnumenterna och säkra en rättvis konkurrens mellan tillverkarna. I Sverige är det Energimyndigheten som övervakar att Ekodesigndirektivet och Energimärkningskravet uppfylls. Produkter som inte uppfyller kraven för energimärkning får inte saluföras inom EU. Energimyndigheten kan kräva rättelse eller fatta beslut om försäljningsförbud, om olagliga produkter eller felaktig energimärkning upptäcks.

Free Energys Hybrid Solar System (HYSS) uppnår den högsta energimärkningen för både värme och varmvatten på samtliga sina tre värmepumpsmodeller för villamarknaden. Solvärmekretsen tillför värme direkt till varmvattenberedaren så snart temperaturen är tillräckligt hög. En stor del av året används även värmen från solfångarna till att höja temperaturen på värmepumpens inkommande brinevätska. I vissa drifttillfällen återförs även värme till borrhål eller markslinga. Genom att nyttja solvärmen där den ger bäst nytta ökar värmepumpens SCOP Combii (värme och varmvatten) till 5-7. 

Med hjälp av av den integrerade iPaden kan du följa HYSS-systemets momentana värmefaktor och värmefaktorn över tiden. Anläggningens programvara uppdateras automatiskt. 

Full kontroll - när som helst och var som helst

En av de stora fördelarna med HYSS är att du själv kan följa ditt system fån mobilen, PC'n eller iPaden som följer med anläggningen.

Genom att följa systemet kan du inte bara se att allt är i sin ordning du kan också se att anläggningen levererar den besparing som den ska.

Applikationen är webbaserad och du får uppdateringar av programvaran direkt till HYSS-systemet via internet. Enkelt och praktiskt!

Applikationen har också en funktion för din installatör som på distans kan utföra kontroll av din anläggning om så är nödvändigt.

 

Du kan med hjälp av en grön, orange och röd smiley enkelt se om anläggningen fungerar som den ska. 

 

Under menyn Drift visas systemets driftsstatus och om energin kommer från solfångarna,värmepumpen eller en kombination av båda. Här är ett exempel där solvärmen lagras i tanken, solvärme som förvärmer brinevätska till värmepumpen och ett driftfall där solvärmen lagras i marken.

 

Du kan också se systemets momentana COP, årsvärmefaktorn över längre perioder (SCOP Combi) och hur mycket energi som kommer från solen och marken, samt din besparing i pengar och minskade CO2 utsläpp. Under menyn Jämför energi anges all indata om tidigare energianvändning och energipriser med mera. Indatan lagras och är även basuppgifter för dimensionering och val av system. 

Klicka här för en utförligare introduktion av styrsystemet.

HYSS-Flexible – extra möjligheter som ingår som standard

HYSS – Hybrid Solar System erbjuder marknadens modernaste mjukvara, utbyggbar nästan i det oändliga. Här presenteras några unika driftfunktioner som finns förprogrammerade som standard i HYSS mjukvara. Vissa av funktionerna blir tillgängliga genom att HYSS-systemet kompletteras med en 3-vägsventil. Enkelt, driftsäkert, kostnadseffektivt och inte minst flexibelt.

Solfångare i olika väderstreck

Om solfångarna monteras i olika väderstreck finns det en integrerad styrfunktion som reglerar från vilken grupp värmen ska levereras. På morgonen är det till exempel solfångarna mot öster som ska prioriteras och under kvällen den grupp som är riktad mot väster. Mitt på dagen, när solen står som högst, kan leverans ske från båda grupperna samtidigt, om temperaturerna är tillräckligt höga. Det här gör att solfångarna kan nyttjas maximalt över dagen. HYSS har en färdig programvara som hanterar denna styrning.


Styrning av en extra värmekälla

Om så önskas kan det anslutas en extra värmekälla till brinekretsen. Styrningen sker via den förprogrammerade mjukvaran i HYSS. Det kan till exempel vara en vattenmantlad eldstad eller en frånluftsmodul (FLM). Värmen kan antingen ledas direkt till lagringstanken eller förvärma brinen innan den når kompressorn och på så vis öka värmefaktorn. Uppstår det ”överskott” på värme är det möjligt att låta eldstaden återföra den delen av värmeproduktionen till borrhålet eller markslingan.


Luft-vatten utedel

HYSS systemet är utvecklat för att kunna jobba med en uteluft del. Styrfunktionen i HYSS är förprogrammerad för att kunna kombinera en luft-vattenvärmepump med en kortare markslinga eller ett borrhål om så önskas.


Passiv och aktiv kylning

Innan röranslutningarna från borrhålet ansluts till HYSS är det möjligt att göra ett ventilarrangemang för passiv kyla. Kylan hämtas från borrhålet och kan med hjälp av cirkulationspumpar med låg energianvändning distribueras ut i byggnaden. Kylan förs normalt ut med byggnadens konventionella ventilationssystem, eller via separata fläktkonvektorer.

Till den minsta värmepumpen, med effektspannet 2,0 – 5,8 kW, är det möjligt att beställa en aktiv kylenhet. Det gör det möjligt att täcka ett större kylbehov. HYSS programvara är förberedd att styra kylan ut i byggnaden.


Pooluppvärmning

Med solvärme är det möjligt att värma en utom- eller inomhusbassäng under sommarmånaderna, utan nämnvärda driftkostnader. Solens överflöd under sommartid ger under 3-4 månader gratis uppvärmning till poolen. Med en givarplacering vid växlaren till bassängen reglerar den integrerade styrfunktionen värmetillförseln. De dagar solen inte räcker till stöttar värmepumpen upp så att temperaturen i poolen alltid har önskvärd nivå. HYSS har som standard en färdig programvara för denna styrning, även för pooler som nyttjas året runt.


Egen golvvärmekurva vid kombination med radiatorer

Genom en separat styrventil går det att få en extra värmekurva. Det är framför allt intressant för hus som värms med radiatorer kombinerat med golvvärme i någon del av huset. Istället för att installera en komplett shuntgrupp för golvvärmen krävs endast en cirkulationspump och en styrventil för denna funktion. HYSS har som standard en färdig programvara för denna styrning.


Styrning av extra tankar

HYSS kan sammankopplas med en extra varmvattentank och/eller en ackumulatortank för de fall ökad kapacitet för varmvattenuttag och värmelagring önskas. Genom en extra lagervolym får kompressorn en jämnare gång samtidigt som mer solvärme kan lagras och back-up kapaciteten ökar. Mjukvaran i HYSS sköter styrningen av inlagringen och har även ett förprogrammerat anti-legionella program för den extra varmvattentanken, samt styrning av till- och frånslag av spetslasten i ackumulatortanken.


Säsongslagrad solvärme

HYSS-systemet kan med sina styrningsfunktioner optimera nyttan av säsongslagrad solvärme. I kombination med den svenska uppfinningen ASES -Active Solar Energy Storage- kan solvärme lagras från sommar till vinter. Genom den förprogrammerade styrfunktionen i HYSS nyttjas den lagrade solvärmen maximalt. Med den här kombinationen är det möjligt att komma upp till en årsvärmefaktor som ligger kring 8, det vill säga 1 kWh drivenergi ger 8 delar värme och varmvatten tillbaka.


Högsta kvalité - bästa garantivillkor

Vårt val av komponenter är ett resultat av många års erfarenhet och noggranna tester. Vi erbjuder 10 års garanti på alla huvudkomponenter*

En investering i HYSS - Hybrid Solar System är klokt både vad gäller lönsamhet och komfort men också som en värdeökning på fastigheten. Med vår 10 åriga garanti är investeringen i de flesta fall återbetald redan under garantitiden. Solfångarna har normalt en livslängd på mer än 30 år och borrhålet eller markslingan kan i princip nyttjas i evighet. Efter att anläggningen är återbetald har du fortsatt lägsta möjliga driftkostnad som därmed ger en hel del pengar över som kan användas till andra saker i livet. 

HYSS är testat av Teknologiskt Institut i Danmark enligt standarden EN14825. Resultaten av testen visar att alla HYSS värmepumpar har uppnått högsta energimärkning A+++ för rumsuppvärmning. I enlighet med EU:s Ekodesigndirektiv och Energimärkningskrav har HYSS värmepumpar med solfångare uppnått den högsta energimärkningen A+++ för både värme och varmvatten. 

Free Energy är medlem i de svenska, norska och danska solenergiföreningarna. Vår solfångare är godkänd enligt SOLAR KEYMARK och värmepumpen, lagringstanken och cirkulationspumparna (klass A) med övriga komponenter i kabinettet är CE-märkta. 

HYSS – skapa ditt eget nollenergi- eller plusenergihus

Solenergi och värmepump gör det möjligt att skapa såväl nollenergi- som plusenergihus både vid nyproduktion och i befintliga hus som ska renoveras.

Framtida byggnader måste möta miljö- och klimatutmaningarna och det finns därför många goda skäl att välja ett energieffektivt och miljövänligt boende. Det ger en bättre hälsa (inomhusklimatet), mindre miljö- och klimatpåverkan (reducerade CO2 utsläpp) och en bättre ekonomi (minskade kostnader för uppvärmning och varmvatten). 

I framtiden kommer förmodligen alla hus att byggas med passivhusstandard. Hur mycket energi som huset kommer att använda men också omvandla kommer att avgöra om det blir ett passivhus, nollenergihus eller rent av ett plusenergihus. Passivhus innebär att huset är bra isolerat men också utnyttjar det det passiva värmetillskottet från människor och maskinell utrustning. Ett nollenergihus kan ha solceller för elproduktion och solfångare för värme och tappvarmvatten tillsammans med en värmepump. Det här gör det möjligt att huset själv generar den energi som behövs för hushållsel, värme och varmvatten.  Ett plusenergihus omvandlar på årsbasis mer energi på tak och (eller) fasad med hjälp av solceller och solfångare än den energi som används i hushållet. 

 

 

Drömmer du om ett nollenergihus eller ett plusenergihus?

Då är värmesystemet HYSS - Hybrid Solar System det rätta för dig! HYSS kombinerer solenergi och modern värmepumpsteknologi, det vill säga det är en hybridlösning på ett helt nytt och unikt sätt. Detta gör HYSS till det mest kostnadseffektiva och miljöbesparande värmesystemen på marknaden. 

Med HYSS som bas för värme och varmvatten reduceras behovet av solcellspaneler med cirka 60%.