Free Energy inleder ett samarbete med DualSun – ett av världens ledande PV-T företag!

Publicerat den 10.06.2020
Intresset för hybridpaneler (PV-T) ökar dramatiskt just nu, speciellt i kombination med värmepumpar. Som en följd av detta har Free Energy inlett ett exklusivt samarbete med det franska företaget DualSun* avseende den skandinaviska marknaden.

I en hybridpanel generas både el (PV) och värme (T). Genom att kyla solcellen ökar elproduktionen med upp till 15%, jämfört med konventionell teknik. Samtidigt används värmen som transporteras bort till att öka värmepumpens värmefaktor med cirka 50%. Värmepumpseffektiviseringen uppnås framförallt genom att inkommande brinetemperatur ökar, men även genom att energibrunnen åter-laddas. Hur solenergin bäst används vid varje tillfälle styrs av Free Energys unika systemuppbyggnad och styrsystem.

Hybridvärmepumpar i kombination med hybridpaneler blir extra intressant för projekt där standarder för noll- eller plusenergihus skall uppnås. Kombinationen skapar kostnadseffektiva värmelösningar med minsta möjliga behov av tillförd drivenergi. Free Energy projekterar och har börjat leverera PV-T-försedda HYSS-system till ett flertal större bostadsprojekt i såväl Sverige som i Norge.

Free Energy känner en stolthet i samarbetet med DualSun. ”Att i hård konkurrens bli utvald som exklusiv partner för DualSuns hybridpaneler är en bekräftelse på vår ledande position inom hybridisering av värmepumpar” säger Marcus Kanewoff, CEO på Free Energy och fortsätter: ”Genom att Free Energy nu kompletterar sortimentet med både PV och PV-T kan företaget infria visionen om att erbjuda solbaserade energisystem som kan leverera all energi som byggnader
behöver” – avslutar Marcus med.

”Inför vår etablering i Skandinavien sökte vi en partner som verkligen förstod alla fördelar med sol-hybridpaneler. Genom samarbetet med Free Energy fann vi rätt partner som dessutom utvecklat sol-hybridvärmepumpar, HYSS, som fungerar perfekt i kombination med våra DualSun SPRING PV-T paneler” säger Jérôme Mouterde, CEO i DualSun. ”Genom samarbetet får även DualSun tillgång till att arbeta med Free Energys unika hybridteknologi” – avslutar Jérôme om det inledande samarbetet med Free Energy.

Under hösten kommer Free Energy att arrangera fysiska utbildningstillfällen (om Corona-situationen tillåter, annars webinar). Dessa sker i Stockholm den 7 september, Oslo den 14 september och Köpenhamn den 21 september där företagets unika hybridteknik kommer att stå i fokus. Intresseanmälan sänds till support@free-energy.com.


För ytterligare information: https://www.free-energy.com

 

 

Alternativt kontakta:

Free Energy Innovation AS
Marcus Kanewoff
CEO
marcus.kanewoff@free-energy.com
0046 705 93 02 93

 

 

 

 

* DualSun är världsledande inom PV-T-teknik och har 3 internationella patent. Företaget har genomfört över 1 100 anläggningar världen över, som tillsammans omfattar mer än 15 000 m² PV-T-paneler. Under de senaste 3 åren har företaget uppvisat en tillväxt på 573%. DualSun är även en stark aktör inom högvärdiga PV-paneler (DualSun FLASH) med fördelen att dessa har samma design som deras PV-T (DualSun SPRING). Därmed kan varje projekt ha båda PV och PV-T med ett homogent utseende.

 


Vid signeringstillfället representerades DualSun av CEO Jérôme Mouterde (till vänster i bild) och Jean-Marie Drap,
VP Business Development, (andra från höger). Free Energy representerades av Marcus Kanewoff, CEO (andra från vänster) samt Jakob Jamot, CTO, (till höger i bild).

 

 


I en hybridpanel generas både el (PV) och värme (T). Genom att kyla solcellen ökar elproduktionen med upp till 15%, jämfört med konventionell teknik. DualSun är även en stark aktör inom högvärdiga PV- paneler (DualSun FLASH) med fördelen att dessa har samma design som deras PV-T paneler (DualSun SPRING). Därmed kan varje projekt ha båda PV och PV-T med ett homogent utseende.

 

Vis pdf