Free Energy Innovation AS vinner Energy Globe Award för nyskapande miljöteknologi

Publicerat den 15.05.2015

Med utgångspunkt från att den samlade solinstrålningen mot jorden under en timme motsvarar hela världen energianvändning under ett helt år ställde sig Free Energy frågan: Varför har det inte installerats fler solvärmesystem ?

Med fokus på att maximera energiutbytet från solen genom hela året har Free Energy Innovation AS utvecklat HYSS- Hybrid Solar System. Med hybrid menas en integrerad kombination av solvärmesystem och den senaste generationen av värmepumpar. Innovation Norge och Norges Forskningsråd stödjer projektet.

Free Energys mission är att bidra till en värld med hållbar miljö och reducerade energikostnader i byggnader genom maximalt nyttjande av solenergi.

Free Energys vision är att erbjuda solbaserade energisystem som kan leverera all energi som byggnader behöver.

HYSS har uppnått mycket goda resultat för de kundinstallationer som är utförda och uppnått dubbelt så hög årsvärmefaktor som för konventionella bergvärmepumpar. HYSS säljs via försäljningskanaler i Norge, Sverige och Danmark.

 

ENERGY GLOBE AWARD

ENERGY GLOBE Award grundades 1999 av den österrikiska energipionjären Wolfgang Neumann och är ett av nutidens mest prestigefyllda miljöpriser.

Juryns motivering för mottagandet av National Energy Globe Award baseras på en kundinstallation i Sverige:

"Termiska solfångare är 3-4 gånger effektivare än solceller men termisk solenergi har inte haft den utveckling som kunde förväntas. Årets nationella vinnare av Energy Globe Award i Sverige har utvecklat ett hybrid solvärmesystem som korsar solenergiindustrin med värmeindustrin och gör det möjligt att producera en byggnads totala behov av varmvatten och värme, utan kompletterande värmekälla.” http://www.energyglobe.info/sweden2015?cl=en

Nasjonal ENERGY GLOBE Award 2015 går til Free Energy Innovation AS.

Priset delades ut av handelsrådet Albrecht Zimburg från Österrikes ambassad i Sverige på Teknobyen Innovasjonssenter i Trondheim, 12 maj 2015. Närvarande vid ceremonin var ledningsgrupp och styrelse från Free Energy Innovation AS och representanter från Innovasjon Norge, tillsammans med andra personer som har bidragit till förverkligandet av HYSS- systemet.

 

Kontakt: CEO Marcus Kanewoff               
Telefon: +46 70 593 02 93              
E-post: marcus.kanewoff@free-energy.com

 

Visa pdf