HYSS – High Power, sol-hybridvärmepumpar för fastigheter upp till 600 kW

Publicerat den 09.10.2018
Free Energy vidareutvecklar kontinuerligt sitt HYSS- Hybrid Solar System. Nu lanseras en serie fastighetsvärmepumpar (High Power) för värme- och kyl behov upp till 600 kW. HYSS - High Power omfattar 4 storlekar av inverterstyrda vätska-vatten värmepumpar som liksom villamodellerna kan High Power kompletteras med solvärme och därmed uppnå en dubbelt så hög värmefaktor som en konventionell bergvärmepump. Genom HYSS systemets sinnrika styrning av solvärmen nyttjas hela temperaturskalan från solfångarna och den nya serien HYSS-värmepumpar uppnår marknadens högsta SCOP-Combi (värme och varmvatten) i intervallet 5-7.

 

HYSS - High Power är alltid ”solar-ready” och varvtalsstyrda. Serien erbjuds i 4 effektområden: 5-22 kW, 12-40 kW, 15-70 kW samt 25-100 kW. Genom att kaskadkoppla enheterna kan effektbehov upp till 600 kW tillgodoses. Värmepumparna är försedda med supervisor och HYSS systemets unika användargränssnitt med online övervakning och kontroll. Programvaran uppgraderas automatiskt utan kostnad.

Värmepumparna ger utöver värme och varmvatten (upp til 70°C), såväl aktiv- som passiv kyla. ModBus och HYSS Flexible är möjiliga tillval.

Free Energy har levererat de första HYSS - High Power värmepumparna till ett av de mest innovativa och framtidsinriktade bostadsprojekten i Norge. I den nya bydelen, Verksbyen i Fredrikstad, kommer byggexploatören Arca Nova att bygga 1.500 bostäder de kommande åren. Samtliga som noll- och plusenergibyggnader baserat på den gyllene triangeln: Solvärme – bergvärmepump – solceller. Resultatet blir lägsta möjliga energikostnader och minimal klimatpåverkan. Mer information finns att tillgå på https://www.arcanova.no/future-living

HYSS - High Power har mottagits väl även i Sverige, där stora bostadsprojekt är under utveckling i samarbete med en av de största byggentreprenörerna. I Europa finns även ett samarbete med en stor energiaktör for leverans av HYSS - High Power värmepumpar.

Bilder att ladda ner: http://www.free-energy.com/se/press

 

 

Alternativt kontakta:

 
Free Energy Innovation AS
Marcus Kanewoff
CEO
marcus.kanewoff@free-energy.com
0046 705 93 02 93

 

 

Vis pdf