HYSS är med och förverkligar Skanskas mål att skapa netto-noll energihus på affärsmässiga grunder!

Publicerat den 13.01.2021
Free Energy levererar värmeanläggningen till Skanskas senaste spjutspetsprojekt Norra Vitsippan i Salem, utanför Stockholm. Tillsammans med NREP genomför Skanska ett bostadsområde med 108 lägenheter, fördelat på sju huskroppar som ett netto noll-energiprojekt

Projektet Norra Vitsippan i Salem är ett av Skanskas nya bostadsprojekt som tar stadiga kliv mot ett klimatneutralt byggande. Husen får sin el- och värmeförsörjning via solenergi. Free Energys HYSS High Power står för värme- och varmvattenförsörjningen. Genom att koppla ihop solvärme med en hybridvärmepump reduceras energibehovet med 80 procent. Med Free Energys innovativa HYSS-system sammanförs solvärmen med en bergvärmepump som därmed får extremt hög värmefaktor. HYSS unika styrsystem använder solvärmen där den ger mest nytta. Resultatet blir att värmepumpens värmefaktor fördubblas mot konventionell teknik.

Fakta om Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag. Genom att gå i spetsen för hållbarhet erbjuder företaget konkurrenskraftiga lösningar. Skanskas värderingar bidrar till att skapa en hållbar framtid för kunder och samhälle, samtidigt som värde skapas för aktieägarna. Koncernen hade under 2019 cirka 9 200 anställda i Sverige och 34 800 i hela koncernen. Omsättningen i Sverige låg på 41 miljarder kronor och totalt omsatte koncernen 176,8 miljarder kronor. Företaget är verksamt i tio länder i Europa samt i USA.

 

Fakta om NREP

NREP är en nordisk fastighetsutvecklare, investerare och operatör som syftar till att göra fastigheter bättre genom att utgå från slutanvändarens behov. NREP ser på fastigheter utifrån flera olika perspektiv och nyttjar tvärvetenskapliga team för att utveckla fastigheter och fastighetskoncept som skapar långsiktigt värde för hyresgäster, investerare och i de samhällen där dom investerar.

 

Läs mer om projektet:
https://www.skanska.se/om-skanska/press/pressmeddelanden/247768/Skanska-och-NREP-tar-kliv-mot-klimatneutralitet-i-sitt-forsta-hyreskvarter-med-netto-nollenergihus

https://www.skanska.se/vart-erbjudande/vara-projekt/247731/Norra-Vitsippan%2c-Salem

Film om projektet:
https://www.youtube.com/watch?v=VjF_cgC1Zx0&feature=youtu.be

 

Kontaktpersoner:

Skanska
Anders Degerstedt, affärsutvecklare Skanska Hyresbostäder
anders.degerstedt@skanska.se
+46 10 44 94 071

Anders Wester, verksamhetschef Skanska Hyresbostäder
anders.wester@skanska.se
+46 10 44 83 395

Free Energy Innovation AS
Marcus Kanewoff, CEO
marcus.kanewoff@free-energy.com
+46 705 93 02 93

 

Vis pdf