YEAH - Yellon Environmental Aesthetic Housing

Publicerat den 13.10.2020
44 leiligheter i Vätterhems 100% off-grid projekt i Öxnehaga i Jönköpings kommun.

HYSS – värmepumpar, solvärme och hybridpaneler är viktiga komponenter för att det kommunala bostadsbolaget Vätterhem ska nå målet att flerbostadshusen i Öxnehaga ska bli självförsörjande på energi.

Bostadsområdets nya hyreshus omfattar totalt 88 lägenheter. Två av husen (44 lägenheter) projekteras för att vara helt självförsörjande på energi och färskvatten samt ta hand om sitt eget avlopp. De övriga två husen uppförs enligt normal standard och med anslutningar till elnätet och till kommunalt vatten och avlopp. Det ger en unik möjlighet till relevanta jämförelser mellan de olika hyreshusen.

 

Flerbostadshus med 44 lägenheter

De två planerade flerbostadshusen ska inte anslutas till några kommunala nät utan vara helt självförsörjande på energi, det vill säga 100% off-grid. Husen ska vara självförsörjande på el, värme och färskvatten samt ta hand om sitt eget avlopp.

Projektidén kommer från Yellon som är ett framtidsorienterat arkitekt-, design- och kommunikationsföretag med fokus på miljö- och klimatsmarta byggnader och benämns som YEAH-konceptet, det vill säga Yellon Environmental Aesthetic Housing. Målet är att investeringen ska betala sig över tid och naturligtvis att göra minsta möjliga klimatavtryck under brukartiden. YEAH-konceptet är tänkt att bli någon form av standard för Vätterhems framtida bostadsprojekt.

Samarbetsprojekt

PProjektet är ett samarbete mellan Vätterhem, Jönköping energi, SKANSKA och Yellon. Off-gridhusen omfattar 44 lägenheter fördelat på två huskroppar och ska vara inflyttningsklara under 2023. Fasader och tak förses med hybridpaneler och solceller. Husen kommer att kombinera hybridvärmepumpar från Free Energy med hybridpaneler och Active Solar Energy Storage (ASES). Säsongslagringen av solvärme i ASES ger en effektiv värmepumpsdrift under hela året genom att minska det elektriska energi- och effektbehovet för värmepumparna. En hög värmepumpseffektivitet blir extra värdefull under vintern när elen som används kommer från vätgas och bidrar då till minskat behov av solceller och vätgaslagring. Vätgasen produceras från den överproduktion av solel som sker sommartid och säsongslagras i trycktankar för att under de mörka månaderna konverteras tillbaka till el. Överskottsvärmen från vätgastillverkning och elproduktion från vätgas kommer att nyttjas av Free Energys energisystem.

Mer information om projektet finns att ta del av här: https://yellon.se/blog/vatterhemyeah/

 

Kontaktpersoner:

Yellon
Pär Löfstedt, Project Manager Vätterhem YEAH, Varumärkesstrateg
par.lofstedt@yellon.se
+46 70 834 51 08

Free Energy Innovation AS
Jakob Jamot, CTO
jakob.jamot@free-energy.com
+46 73 573 64 88

 

Vis pdf