Villamarknaden

Eskild Dyrø

HYSS-användare, Norge
Eskild Dyrø

Eskild och sambon Line bor i ett enfamiljshus på Stubban i Trondheim med deras 2 barn, en son på 8 år och en flicka på 5 år. Huset köpte de 2010 och byggdes ursprunglingen 1965. Efter förvärvet av huset började planeringen av renoveringen som slutade med en tillbyggnad på 130 m². Den ursprungliga bostadsytan var på 170 m² och nu har familjen en sammanlagd boarea på 300 m² som inkluderer ett studentrum på 20 m² och en extra lägenhet 65 m².

Ombyggnaden, inklusive tillbyggnad och garage, inleddes 2014 och slutfördes våren 2016. Både studentrummet och den extra lägenheten är uthyrda vilket innebär att det finns totalt 7 stycken personer som bor i huset. Både Eskild och Line hade från början tänkt på jordvärme och en bergvärmepump för värme- och varmvattenförsörjningen. De ville också ha golvvärme i alla golv. Efter en grundlig undersökning upptäckte de att en komplettering med solfångare skulle göra stor nytta till varmvattenberedningen och värmeförsörjningen. 

De fann snabbt att Free Energys HYSS-system var marknadens enda kompletta system som kunde erbjuda en hybridlösning som nyttjar både solvärme och bergvärmepump. 

”Det första vi gjorde var att kontakta Free Energy för att få en dimensionering av en lämplig anläggning", säger Eskild. "Vi var tvungna att få hjälp med att beräkna djupet på borrhålet för värmepumpen och hur många solfångare vi behövde. Vi önskade också att solfångarna skulle smälta in i byggnaden så att dom inte skulle bli allt för dominerande. Och det har vi lyckats med till 100%", säger Eskild. "Solfångarna monterades nedfällda i taktäckningsmaterialet och flera grannar har frågat om vi monterat takförsnter. Det är inte många som vet att det är solfångare som vi har på taket." 

Du har ett ganska stort hus Eskild, vet du hur mycelet pengar du sparar med HYSS-systemet?
”Vi har ju lite svårt att jämföra eftersom vi byggt ut och fått mer ytor att värma och fler som ska ha varmvatten. Men vi övervakar och följer systemet kontinuerligt genom den medlevererade iPaden och jämför det med den prestanda som utlovades i samband med dimensioneringen och prisuppgifterna" förklarar Eskild. "Programvaran som följer med anläggningen gör det möjligt för oss att jämföra HYSS med andra uppvärmningsalternativ. Vi kan till exempel se om anläggningen använt elektricitet om värmen från värmepumpen inte räckt till. Under vårt första driftår har värmepumpens el-patron inte använt så mycket som en enda kWh. Vi är med värmepumpen och solfångarna helt självförsörjande med värme och varmvatten och har bästa tänkbara inomhusmiljö och vi duschar så ofta vi vill. Helt fantastisk!”

HYSS-anläggningens integrerade programvara och medföljande iPad visar att produkionen av varmvatten dom senaste 12 månaderna motsvarar en energianvändning på 46 701 kWh. Under samma period har det tillförts 7 041 kWh till HYSS-systemet. "Det betyder att vi för varje kWh som är tillförd får vi tillbaka 6,6 gånger i form av värme och varmvatten. Besparingen på 39 660 kWh motsvarar en besparing i pengar på 32 521 norska kronor. Som siffrorna visar sparar vi stora mängder pengar varje år på vår HYSS-installation" säger en nöjd Eskild. 

I fjor höst blev även solceller monterade på garagetaket, för att kunna leverera elektricitet till bostaden och värmepumpen. Detta är en utveckling av mitt system för att kunna förverkligad visionen om att skapa och kunna leva i ett så kalalt plusenergihus, vilket betyder att solfångarna och solcellerna genererar mer energi än vad hushållet använder. 

Hur fungerer det?
”All elektricitet som solcellerna producerar går direkt till huset och värmepumpen. Eventuellt överskott levereras ut på elnätet till vår el-leverantör. Trender Energi har installerat en el-mätare som registrerar all elektricitet som produceras från anläggningen på garagetaket. Solcellerna tillsammans med HYSS-anläggningen ger oss extremt låga el-räkningar”, ler Eskild.

Line och Eskild har fått ekonomiskt investeringsstöd från Enova för HYSS-installationen. Inova har beviljat 3 olika ansökningar, först för borrhålet till värmepumpen sedan till solfångarna och slutligen ett stöd för solcellsanläggningen. Totalt är det cirka 50 000 norska kronor i investeringsstöd som är beviljat och utbetalt. ”Det investeringsstöd som vi fått inenbär att återbetalningstiden för anläggningen ser riktigt bra ut", säger Eskild.


Vad är det bästa med HYSS-anläggniongen tycker du?
”Förutom det uppenbara att vi sparar mycket pengar så är det självklart så att ett vattenburet värmesystem ger en behaglig värme och ett sunt inomhusklimat. Vi har inga el-radiatorer eller vedspisar som gör att vi besväras med torr luft i huset. Fast vi är 4 vuxna och 3 barn i hushållet har varmvattnet aldrig tagis slut. Det är ju självklart också väldigt trevligt att kunna konstatera den miljö- och klimatbesparing vi gör. Vi har helt enkelt inte släppt ut någon CO2 alls som en följd av vårt val av att investera i HYSS och solceller”, avslutar en nöjd Eskild.

Fakta om anläggningen:

Hustyp: Enfamiljshus med extra lägenheter och dubbelgarage
Byggår:  1965, tillbyggnad och renovering 2014-2016
Boarea:   Cirka 300 m2 inklusive 2 lägenheter
Antal beboende i huset:  7 (4 vuxna och 3 barn) 
Ort: Trondheim - Norge 
Takvinkel: 17°
Värmedistribution:  Vattenburen golvvärme i alla rum
Slutet system med Brine (Glykol) 
Framledningstemperatur värmesystem:  33°C / max 50°C
Inomhustemperatur: 21°C
Tidligare uppvärmning:  El och vedspis (okänd kostnad) 
Borrhålsdjup:  150 m 
Effekt HYSS värmepump: 12,1 kW 
Area solfangere:  8 stk á 2 m², totalt 16 m² 
Anleggningens SCOP-kombi:  6,6 (både för värme och varmvatten)
Uppstart av anläggningen t:  2015 12 05
Installatör:  DS Rør & Varme AS, Trondheim 
Bildgalleri