Villamarknaden

Jakob Jamot

HYSS-användare, Sverige
Jakob Jamot

Förutsättningar för projekt Villa Jamot med SCOP Combi* 5,2 är:

Jakob Jamot har arbetat med högteknologisk solenergi under många år. Med sin bakgrund som civilingenjör och teknikintresserad utöver det vanliga hade Jakob högt ställda krav på det hus som familjen skulle bygga.

Målsättningen för familjen Jamot var att skapa ett hus som uppnådde högsta Energiklass (A) enligt Boverkets Energideklaration. Det visar sig att första årets energiprestanda låg under hälften mot vad lagstiftningen ställde som krav, enligt gällande föreskrifter från 2015.

”Vi är oerhört nöjda med HYSS och att vi tack vare en noggrann projektering av huset med högst ställda krav på isolering och energiprestanda har lyckats komma långt under vad Boverket kräver” – berättar Jakob.  ”Vi hade som mål att hamna under den högsta energiprestandan (A) som ligger på 25 kWh/m2 och år. Tack vare HYSS har vi under senaste 12 månaderna kommit så lågt som 18,5 kWh / m2 och år, för värme och varmvatten. Faktiskt långt under vad vi hade hoppats på” – fortsätter Jakob.

”Med mitt stora teknikintresse är det oerhört stimulerande att kunna följa vår energianvändning för värme och varmvatten genom ’HYSS-appen’. Jag kan med stor noggrannhet se hur väl systemet fungerar och kan även ändra vissa funktioner och inställningar via nätet.  Dessutom kan jag se alla temperaturer och driftsskeenden för anläggningen. För mig och mitt teknikintresse är detta rena ’Julafton’!

Att vi nu dessutom uppnår våra högt ställda energimål med vårt hus gör att vi verkligen är nöjda med vårt HYSS-system – avslutar Jakob”

Fakta om huset
Huset är nybyggt och ligger i Säve, Göteborgs kommun. HYSS-systemet startades upp den 16 januari 2017 och har under sitt första driftår uppnått en SCOP Combi på 5,7. Anledningen till det första årets högre värmefaktorn är att det var under byggtiden vilket krävde lägre framledningstemperatur till värmedistributionen och att det inte togs ut några  nämnvärda mängder varmvatten. Här en kort sammanfattning av byggnadskonstruktionen:
 
• Nybyggt hus 2017 på 321 m² totalyta varav 70 m² biyta
• 3 plans hus med 14/28° takvinkel (öppet till nock och källare i suterräng)
• Väggar av sandwich-element Betong (100mm)- cellplast (190mm) -betong (60mm)
• Platta på mark med 300 mm cellplastisolering
• 440 mm lösullsisolering i tak
• Friskluftsventiler och mekanisk frånluft (ingen återvinning av värme)
• Golvvärme i samtliga plan
• 21-22°C inomhustemperatur (högre sommartid pga. komfortvärme i golv)
• Förbrukar cirka 100 liter varmvatten per dygn, 2 vuxna + 2 småbarn
 
Fakta om HYSS – Hybrid Solar Systemet
12,1 kW inverterstyrd värmepump speciellt byggd för att nyttja solenergin maximalt, 1 fas 16 A + 2 st 2,5 kW elpatroner (aldrig använda)
200 m borrhål, dimension 40 mm
16m² termiska, plana solfångare
Integrerat styrsystem som nyttjar solenergin optimalt genom året
Systemet är förberett för att koppla på tidigare bebyggelse på tomten (hus på 62m²)
 
Totalt köpt el under perioden 12 november 2017 till den 12 november 2018 = 5950 kWh = 18,5 kWh/m² för värme och varmvatten. Energideklaration: 874885. Framledes kommer energianvändningen att sjunka ytterligare då ingen energi behöver användas för att torka ut huskonstruktionen samtidigt som vissa funktioner i systemet har optimerats.
 
Totalt levererad värmeenergi 31 000 kWh. Detta är något högre än normalt för ett nybyggt hus men hänger samman med att det är mycket vatten som skall torkas ut samt stora fönsterpartier. Utöver detta är golvvärmen igång större delen av året för komfortvärme och ingen återvinning av frånluften sker.
 
Kund
Jakob Jamot
Näsberget 20
423 72 Säve
+46 735 736 488
Jakob.jamot@gmail.com

* SCOP Combi = årsvärmefaktor för värme och tappvarmvatten
Bildgalleri