Större fastigheter

Knattholmen Leirsted - Näringsverksamhet

HYSS-användare, Norge
Knattholmen Leirsted - Näringsverksamhet

Knattholmen

Knattholmen Leirsted ligger i Vestfold ca 8 km öster om Sandefjord  vid den idylliska Tønsbergfjorden. Campingen har varit i drift siden 1923 och ägs av Vestfold och Telemark KFUK-KFUM. Inga byggnader är kvar från den tiden, den äldsta stugan är från 1937, berättar styrelseledamoten Tore Nicolaisen. Vi har utvecklat och byggt ut verksamheten under de senaste 30 åren och den senaste byggnaden invigdes i april i år. Vi har totalt 16 byggnader på campingen med en total area på 4500 m2 .

Vi driver en lägerskola 20 veckor om året med totalt 2000 studenter som huvudsakligen kommer från dom inre delarna av Östlandet, men vi har också lägerdeltagare från Svalbard, säger Tore. Det finns besökare här under hela året men med lite lägre aktivitet mellan november och februari. Vi har ett genomsnitt på cirka 150 besökare i veckan, berättar Tore vidare. Här är kristna läger för barn, ungdomar och vuxna, skolgrupper, musikkårer, scoutkårer, konfirmationsläger och även privata tillställningar. 

UppvÄrmNing

En så pass stor byggnad kräver stora mängder energi för uppvärmning. Vi var egentligen ganska tidigt ute i våra funderingar att investera i en bergvärmepump, säger Tore. Vi borrade 5 energibrunnar och installerade bergvärmepumpar redan 2001/2002. Bergvärme har vi även för att värma upp vår administrativa byggnad. 

Hur som helst så hade vi 2015 en total el-användning på 450 000 kWh för hela anläggningen. Detta utgör en betydande andel av vår totala driftsbudget. Dessutom bidrar den stora energianvändningen till en onödig miljö- och klimatpåverkan. Vi har i hela vår verksamhet försökt minska våra utsläpp för att bidra till ett bättre klimat och en bättre miljö, berättar Tore. 

VARMVATTEN

Med så många barn och ungdomar på besök varje vecka går det också åt mycket energi för att bereda varmvatten, för bland annat duschar. Under perioder med extremt hög beläggning hade vi problem att klara varmvattenförsörjningen, säger Tore. Och det var då idéen med solvärme växte fram. Vår ordinarie rörläggare hade installerat ett solvärmesystem för en annan kund och som han entusiastiskt berättade om, fortsätter Tore. När vi började undersöka marknaden hittade vi ganska snart Free Energys hemsida. Efter att vi läst om Free Energys unika hybridlösning som kombinerar solvärme och värmepump var det aldrig något tvivel utan att detta var en perfekt lösning för oss, säger Tore. 

VALET FÖLL på HYSS

Eftersom vi redan hade 4 energibrunnar som vi ville fortsätta att använda lät vi Free Energys HYSS-system kombinera solvärmen med våra befintliga borrhål. Tillsammans med installatören och Free Energys tekniska personal dimensionerades en lämplig anläggning som täckte våra behov. 

Beräkningarna gjorde det lätt för oss att välja HYSS. Och det är nu installerat solfångare på tre byggnader. På två byggnader har det installerats 12 x 2 m2 solfångare och på den tredje byggnaden har det placerats 10 x 2 m2. Det gör att det tillsammans har installerats 68 m2 solfångare på lägerskolan, elegant infällda i taktäckningsmaterialet för att smälta in så bra som möjligt i byggnaden. HYSS-systemet producerar nu allt varmvatten vi behöver, till cirka 65% av det totala behovet. Dessutom är det borrat 4 energibrunnar som bidrar till uppvärmningen, berättar Tore. Tillsammans med installatören och Free Energy har vi dimensionerat anläggningen för att täcka våra behov. Att kombinera solvärme och värmepump har varit en enorm framgång för oss!

DRIFTERFARENHETER 

Anläggningen är monterad av VVS Rörläggaren i Tönsberg. Företaget har varit ansvariga för den tekniska delen om det skulle hända något men än så länge har allt fungerat enligt plan. Anläggningen kräver minimalt underhåll och såväl solvärmen som energibrunnar varar ju för evigt, menar Tore. HYSS-systemet övervakar och justerar vi själva. Vi hade inledningsvis god hjälp av Free Energy som utbildade oss kring systemapplikationen och dess funktioner, som för övrigt uppdateras automatiskt via Internet. Genialt och enkelt, tycker Tore.

Vi har haft anläggningen i drift sedan april 2016 och HYSS-systemet har verkligen levererat efter våra förväntningar. I dag, den 7 juli 2016, är det strålande solsken här och anläggningens temperaturgivare i solfångaren visar 120 °C  och vi hade redan i mars månad uppe solfångarna i 60 °C, säger en nöjd Tore. I början kontrollerade vi temperaturerna och vad anläggningen levererat varje dag men nu nöjer vi oss med att läsa av veckovis, ler Tore. Vi har som krav att mäta av vad anläggningen levererar för att få utbetalt de stöd vi fått av ENOVA. 

BIDRAG FRÅN ENOVA

HYSS-anläggningen inklusive montering kostade 2,2 miljoner norska kronor, säger Tore. Av detta har vi flått ett stöd från ENOVA på 709 000 norska kronor. Vi har mottagit  80% av detta nu (juli 2016) och resterande 20% får vi när vi lämnat in en slutrapport med alla data kring anläggningen och dess prestanda. Vi räknar med att HYSS ska spara 100 000 norska kronor per år och så här långt ser det mycket lovande ut, säger en optimistisk Tore.

Knattholmen –EN GRÖN LÄGERSKOLA

Med HYSS-anläggningen är vi praktiskt taget självförsörjande med värme och varmvatten för cirka 65% av behovet här på Knattholmen. En viktig sak för oss är att kunna profilera och marknadsföra oss som en grön lägerskola. Även om det är det är viktigt att sänka kostnader är det också viktigt att kunna synliggöra miljöredovisningen på lägerskolan. Vår CO2 redovisning ser mycket bra ut efter uppstarten av HYSS.

Alla som besöker oss, särskilt studenterna, får en rundvisning av anläggningen och en genomgång hur vi använder oss av solvärme och geotermisk energi för uppvärmning och varmvattenförsörjning. Alla tycker det här är intressant och lärorikt och det är utan tvekan viktigt att informera kommande generationer om detta, säger Tore. Vi är mycket stolta över vårt HYSS-system och vad vi uppnått med det, fortsätter Tore. 

Även andra har visat stort intresse för vår HYSS-anläggning. Installatören har flera gånger haft med sig kunder, både kommunrepresentanter och andra, för att visa hur solvärmen och värmepumpstekniken används i den här unika hybridlösningen. Även NRK Vestfoldsendingen har varit här och gjort ett TV-reportage (se nedan), avslutar en nöjd Tore Nicolaisen.

E-post: post@knattholmen.no

 

Fakta om Knattholmens Lägerskolas HYSS-anläggning:

Hustyp/Anläggning: Lägerskola, 16 byggnader, 3 med solfångare

 Byggår: 1937, med en betydande utbyggnad under de senaste 30 åren. 
Senaset byggprojektet färdigställdes 2016

Area: Cirka 1100 m2 uppvärms av HYSS

Antall besökande per år: Cirka 6000

Belägenhet: Sandefjord Kommun

Takvinkel: 20° och cirka 30° (Sadeltak) - Sydvänt

Värmedistribution: Vattenburen golvvärme i de nya byggnaderna och radiatorer i de
äldre

Framledninngstemperatur: 40 °C (golvvärme)  / 55 °C (radiatorer)

Inomhustemperatur: 21 °C

Tidigare uppvärmning: Bergvärme och luft/luft värmepump och elektriska radiatorer.
El-användningen på anläggningen var 455 000 kWh år 2015

Borrhål: 4 nya borrhål är gjorda för HYSS, 2 x 160 m, 1 x 220 m ch 1 x 240 m

HYSS-värmepumpar: 3 st á 12 kW

Area solfangere: 34 stk á 2 m2, totalt 68 m2

Antal varmvattenberedare: 6 st á 400 liter

Anläggningens SCOP: 5,2 för både värme och varmvatten

Drifttagning:       2016 04 01

Minskade CO2 utsläpp: 3 201 kg (från uppstarten 13 juli 2016)

Installatör: VVS Rörläggar’n Tönsberg AS

Bildgalleri