Större fastigheter

Norra Vitsippan, Salem - Netto noll-energihus på affärsmässiga grunder

Norra Vitsippan, Salem - Netto noll-energihus på affärsmässiga grunder

HYSS är med och förverkligar Skanskas mål att skapa netto-noll energihus!

Free Energy bidrar med spjutspsetsteknik i Skanskas bostadsprojekt Norra Vitsippan i Salem utanför Stockholm. Med HYSS reduceras energiåtgången för värme och varmvatten med 80 procent. Med solceller, solvärme och HYSS blir det möjligt att på affärsmässiga grunder uppnå netto-noll energihus för byggnaderna.

Skanska Hyresbostäder har utvecklat ett klimatsmart nollenergihus som kan erbjuda konkurrenskraftiga hyror. Projektet omfattar 108 hyreslägenheter fördelat på sju huskroppar.

– Målsättningen här är att ta ett steg fram i jakten på att bli klimatneutrala och rita om kartan för hur vi löser energifrågan i flerbostadshus. Hittills har de flesta bostadsutvecklarna kämpat med att få ner energiförbrukningen genom tätare hus och bättre isolering, men det här är ett nytt steg som hjälper oss att nå ännu längre, säger Anders Degerstedt, affärsutvecklare på Skanska Hyresbostäder.

Fastighetsbolaget NREP förvärvade projektet Norra Vitsippan av Skanska tidigare i våras. Projektet är ett av många i NREPS målsättning att utveckla klimatanpassade byggnader med ett långsiktigt värde för hyresgäster, investerare och för samhället i stort.

– Vi vill vara pionjärer inom hållbarhet och arbetar redan med att ställa om alla våra fastigheter till hundra procent förnyelsebar energi i och med att vi anslutit oss till RE100. Det här är början på nästa steg. HYSS-lösningen som Skanska levererar tycker vi är jätteintressant då den är ett relativt enkelt sätt att kombinera teknik som faktiskt redan finns. Det går att komma ner i en netto noll-lösning, säger Rickard Langerfors, chef för bostäder på NREP.

Så kombinerar energisystemet HYSS (Hybrid Solar System) bergvärme och solenergi.

 

Läs mer om projektet:
https://www.skanska.se/om-skanska/press/pressmeddelanden/247768/Skanska-och-NREP-tar-kliv-mot-klimatneutralitet-i-sitt-forsta-hyreskvarter-med-netto-nollenergihus

https://www.skanska.se/vart-erbjudande/vara-projekt/247731/Norra-Vitsippan%2c-Salem

 

Se en film om projektet:
https://www.youtube.com/watch?v=VjF_cgC1Zx0&feature=youtu.be

 

 

Kontaktpersoner:
Skanska
Anders Degerstedt, affärsutvecklare Skanska Hyresbostäder
anders.degerstedt@skanska.se
+46 10 44 94 071

Anders Wester, verksamhetschef Skanska Hyresbostäder
anders.wester@skanska.se
+46 10 44 83 395

 

Free Energy Innovation AS
Marcus Kanewoff, CEO
marcus.kanewoff@free-energy.com
+46 705 93 02 93
Bildgalleri