Villamarknaden

Robert och Jenny Bondesson

HYSS-användare, Sverige
Robert och Jenny Bondesson

Ganska snabbt kom paret fram till att en värmepump kunde vara en bra lösning. Vad de kunde se av kalkylerna skulle värmekostnaden kapas rejält samtidigt som investeringen skulle innebära en stor tjänst för miljön och klimatet. Och som lite lök på laxen skulle det skapas extra utrymme där oljetanken och pannan stått. Vinst på alla plan kan tyckas.

Det var bara ett krux, huset som är byggt 1946 har en fin uppvuxen trädgård som inte fick förstöras genom att gräva ner en markslinga för värmepumpen. Det gick att finna plats för ungefär 250 meter kollektorslang utan allt för stor åverkan på den varsamt planerade och uppvuxna växligheten. Ganska snabbt blev det tydligt att detta ställde mycket speciella krav på värmepumpen. De fabrikat som Robert och Jenny varit i kontakt med krävde, för den effektstorleken som behövdes för huset, mer än den dubbla längden på slingan, det vill säga 500 – 600 meter. 

Och som av en händelse kom Robert i kontakt med HYSS. Bokstavligt talat som en solstråle från en klar himmel fick han klart för sig att det tack vare solfångare blev möjligt att halvera längden på markslingan, trots det förhållandevis stora effektuttaget som krävdes. Förutom solvärmen tyckte Robert och Jenny att HYSS-systemet kändes modernt med sin medföljande iPad och möjligheten att styra och avläsa värmeprestandan på distans. Att veta att mjukvaran kontinuerligt uppgraderas var ju dessutom ett extra plus, för att inte tala om den miljö- och klimatnytta som det innebär att använda solenergi!

I första hand ville familjen Bondesson ha ner sina värmekostnader men naturligtvis också ta ett miljö- och klimatansvar. Efter noga övervägande valde paret ett HYSS- system. Resultatet lät inte vänta på sig. Sedan anläggningsstarten 6 mars 2014 har familjen sparat drygt 85 000 skattade kr och minskat CO2 utsläppen med nästan 20 ton. Fortsätter besparingen i den här takten kommer investeringen att vara återbetald på ungefär 6 år. Därefter blir det ett tillskott i hushållskassan med dryga 40 000 kr per år och minskade CO2 utsläpp med 10 000 kg per år. Att investera i HYSS är som att vinna på tipset säger Robert avslutande med ett brett leende över munnen!

Fakta villa Åkarp (Burlövs kommun):

  • Hus byggt 1946, på Apelvägen i Åkarp (mellan Malmö och Lund)
  • 145 m2 boarea + 100 m2 källare samt 55 m2 uppvärmt dubbelgarage (till 13-14°C) och biareor på ca 20 m²
  • Väderstreck sydväst (220°) med en taklutning på 30°
  • Värmedistribution med radiatorer med en maximerad framledningstemperatur på 50°C
  • Inomhustemperatur 21°C
  • Har tidigare haft en oljepanna som förbrukat ca 3 000 liter olja/år
  • Den totala energianvändningen för värme och varmvatten beräknades till 35 000 kWh/år. Till detta kommer hushållsel med ca 5 000 kWh.
  • Kunde endast få plats med en markslinga på 250 m

 

Robert och Jenny installerade i mars 2014 ett HYSS-system bestående av en inverterstyrd värmepump med ett effektspann på 4,0 – 12,1 kW. Till värmepumpen anslöts 24 m2 plana solfångare infällda i tegeltaket, se bild. Solfångararean hos paret Bondesson är 75% större än vad som normalt projekteras för ett HYSS-system. Detta är dock nödvändigt för att kompensera för den korta markslingan (250 m). På samma vis kan underdimensionerade borrhål och markslingor fås att fungera optimalt med hjälp av gratis återladdning från solen.  

Från start har anläggningen uppnått en SCOP-kombi på 5,9. Det betyder att för varje del tillförd el till värmepumpen har de fått 5,9 gånger tillbaka i form av värme och varmvatten. Den maximala värmefaktorn (genomsnitt för 1 dag) har legat på 54. HYSS-systemet har levererat 61 311 kWh sedan anläggningsstarten. Under denna period (knappt 24 månader) har anläggningen använt 10 367 kWh i drivenergi till värmepumpen. Därmed är årskostnaden endast 5 000:- istället för drygt 45 000:- som tidigare. Familjen har under perioden 6 mars 2014 till 12 februari 2016 sparat 84 29 kr och minskat sina CO2 utsläpp med 19 341 kg.

Robert och Jenny

12 feb 2016


Bildgalleri