HYSS-installatörer

VVS Rørlegger'n i Tønsberg AS

HYSS-installatör, Norge
VVS Rørlegger'n i Tønsberg AS

VVS RÖRLÄGGAREN i TÖnsberg

VVS Rörläggaren i Tønsberg AS är ett installatörsföretag med 10 anställda som erbjuder VVS-tjänster till privata hushåll och företag i Vestfold. Företaget har en lång erfarenhet som installatörer av bergvärmepumpar för uppvärmning av byggnader men mindre erfarenhet av solfångare som värmekälla för uppvärmning av varmvatten. Efter att ha deltagit i kurser och utbildningar av Free Energy har nu företaget blivit godkända som auktoriserade HYSS-installatörer.  

Knattholmen LGÄERSKOLA

Finn Espen Nergård var ansvarig installatör och hade ansvar både för dimensionering och installationen av HYSS-anläggingen på Knattholmen Lägerskola. Lägret ligger i Vestfold ca 8 km öst om Sandefjord  vid den idylliska Tönsbergfjorden. Lägrett har varit i drift sidan 1923 och ägs av Vestfold och Telemark KFUK-KFUM. Lägret har utvecklats och byggts ut kontinuerligt under de sista 30 åren. Den senste utbyggnaden invigdes i april 2016. Lägret omfattar nu (2016) totalt 16 byggnader med en sammanlagd area på 4500 m².

HYSS – Hybrid Solar System

HYSS är ett mycket modernt och framtidsinriktat systems för värme- och varmvattenförsörjning, säger Finn Espen. Teknologin att värma vatten med solfångare är inget nytt utan en välkänd och beprövad teknik. Det som gör HYSS unikt är kombinationen av solvärme och värmepump. Solvärmen värmer lagringstanken direkt men bidrar också till att effektivisera värmepumpen. Detta gör systemet mycket effektivt och samtidigt gynnsamt för miljön, klimatet och ekonomin. Den tekniska lösningen i HYSS ligger väldigt långt framme och har funktioner som är oerhört moderna. Systemet erbjuder en unik lösning för uppvärmning och produktion av varmt vatten och som nyttjar naturens resurser maximalt vilket innebär att systemet är 100% klimatneutralt och fritt från CO2 utsläpp, förklarar Finn Espen. 

SolfÅngere och solceller

Solfångare är 4 gånger så effektiva som solceller, förklarar Finn Espen. Solfångare ger därmed 4 gånger så hög effekt (kW) som solceller. För produktion av varmvatten är helt enkelt solvärmen överlägsen solceller och väsentligt mer areaeffektivt. Det behövs betydligt mindre area av solfångare än solceller för att uppnå samma produktionskapacitet. I kombination med bergvärme blir det möjligt att spara mycket pengar genom att installera en HYSS-anläggning. Vi ser gärna att fler väljer denna lösning, säger Finn Espen.

Utbyggnad

Vi har flera projekt på gång, säger Finn Espen. Vi arbetar bland annat med Tönsbergs Kommun som ska bygga en idrottshall anknuten till en skola. För den offentliga sektorn är HYSS speciellt intressant. I skolor, daghem och andra verksamheter med stor varmvattenanvändning är HYSS ett lämpligt val. Här kan kommuner och stat tjäna stora pengar genom att byta ut befintliga el- och oljeanläggningar som många gånger har höga driftkostnader. Dessutom är den minskade miljö- och klimatpåverkan ett viktigt argument att värdera i den här typen av investeringar. 

Även privatmarknaden är omfattande, särskilt för de husägare som redan investerat i golvvärme eller radiatorer. När vi vet att värme- och varmvattenförsörjningen står för 80% av energikostnaderna i ett normalhus finns det betydande besparingar att göra med solvärme och värmepump, berättar Finn Espen. 

Förutom nybyggnation är det intressant att tänka nytt vid renovering och ombyggnad, säger Finn Espen. Vi har själva byggt om vårt hus och ska installera en HYSS-anläggning. Vi ska bland annat göra ett projekt där vi ska lagra värmen i berget och har av det skälet borrat en energibrunn som är 140 meter djup, där solvärmen ska säsongslagras. Det ska bli väldigt spännande att se hur dett fungerar och vilket resultat vi uppnår. Förhoppningen är att vi ska få anläggningen i drift under året , avslutar en optimistisk Finn Espen Nergård.

Bildgalleri