Besparingskalkyl och Online-kalkyl

Se hur mycket du årligen kan spara med HYSS.

Följ instruktionerna i kalkylen nedan och se hur mycket du årligen kan spara med HYSS - Hybrid Solar System.
Har du enbart el-värme (direktverkande el och inget vattenburet system) kan du sända ett e-post till support.se@free-energy.com så att någon av våra HYSS-installatörer kan ta fram en offert över ett komplett värmesystem inklusive radiatorer och annat som behövs för att kunna använda ett HYSS-system.

Vill du göra en kalkyl över en nyproducerad byggnad eller en befintlig?
Ange vilken typ av vattenburet värmesystem du har idag
Ange det faktiska behovet

Du har valt NYPRODUKTION. Kom ihåg att byggnadens energibheov ska anges utan hänsyn till uppvärmningssystem (till exempel värmepump). Detta betyder att du ska ange faktist behov av energi och inte köpt energi.

Ange byggnadens årsbehov för upprävmning och ventilation:
SEK/år kWh/år
Ange ditt årsbehov för varmvatten:
SEK/år kWh/år
Ange din årliga energikostnad eller energianvändning

Du har valt EXISTERANDE byggnad. Kryssa för vilken energikälla du använder idag. Så kan du ange din energikostnad idag (SEK) eller din energianvändning (kWh). Du kan också ange en mix av flera energislag.

När du anger elektricitet som energislag kommer kalkylen automatiskt att räkna bort 5 000 kWh från din energianvändning. Detta är den mängd elektricitet som beräknas användas som hushållsel.

Exempel: Om du anger en årlig energianvändning på 30 000 kWh räknas automatiskt 5 000 kWh bort, vilket innebär att 25 000 kWh beräknas användas för uppvärmning och varmvattenberedning.

Klicka här för att se energipriser som används för att göra beräkningarna.

SEK/år l/år

SEK/år kg/år

SEK/år m3/år

SEK/år l/år

SEK/år kg/år

SEK/år kWh/år

SEK/år kWh/år
Ange om du redan har en värmepump installerad
Husets placering och konfiguration
Välj kommun där huset finns
Ange total uppvärmd area
m2
Fyll i formuläret och tryck på "Beräkna"
Din värmekostnad idag:

-

Total värmekostnad med HYSS:

-

Din årliga besparing med en HYSS-anläggning:

-

Årlig CO2 reduktion:

-