HYSS – mere end en varmepumpe!

Free Energys vision er at tilbyde et solbaseret energisystem der kan levere al den energi som bygningen behøver. Vi har derfor udviklet HYSS – en hybridvarmepumpe – det mest kosteffektive og miljøsparende opvarmningssystem på markedet.

Fakta 1
Et almindeligt villatag i Danmark modtager på årsbasis 4-5 gange så meget solenergi som husholdningen bruger i løbet af ét år.

Fakta 2
På 1 time vil solindstrålingen på jorden svare til hele verdens årlige energiforbrug.

Fakta 3
Dækkes 2 procent af Danmarks areal med solfangere (virkningsgrad 50%) og solceller (virkningsgrad 12,5%), svarer dette til hele landets årlige energiforbrug.

HYSS – Hybrid Solar System – en innovativ kombinationsløsning som udnytter solvarme og varmepumpeteknik på optimal vis. HYSS kan enkelt konfigureres som bjergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller søvarmepumpe, og du kan tilføje den til en luft-udedel med en kortere jordslange eller et kortere borehul. Uanset varmepumpens type effektiviseres dens ydelse med solvarme hvilket betyder kosteffektiv drift for dig. Solvarmen halverer stort set kompressorens driftstid så varmepumpen får en meget længere levetid. I et HYSS-system får du 5-7 dele varme og varmtvand for hver del elektricitet som systemet anvender.

 

 

Dette resulterer i en kortere tilbagebetalingstid på anlægget, fordi solfangerne anvendes både til produktion af varmt brugsvand og til effektivisering af varmepumpen.

HYSS laver alt varmt brugsvand og al opvarmning, og egner sig såvel til nybyggeri som udskiftning af eksisterende varmesystemer.

HYSS leveres med integreret måleudstyr, så du altid kan følge med i systemets ydelse, både her og nu (COP) og over længere tidsperioder (SCOP). Med Internet-opkobling får du automatisk det til enhver tid nyeste og bedste program. Alt er designet, som gør at du har fuld kontrol med dit system, når som helst og hvor som helst.

HYSS - Bedst til bæredygtig opvarmning

HYSS kombinerer solenergi og varmepumpeteknologi på en helt unik måde. HYSS er i bund og grund en bjerg- eller markvarmepumpe, og giver derfor en stabil varme selv når det er koldt udenfor. Systemet egner sig både til nybyg og til fuldendelse af allerede eksisterende varmesystemer. HYSS-varmepumpen er støjsvag og har ekstra lang levetid fordi den står indendørs. Installationer udføres udelukkende af uddannede og godkendte installatører. Det betyder at du som kunde er i gode hænder når det kommer til funktion, ydelse og holdbarhed. Eftersom HYSS anvender solvarme mindskes drift-timerne for kompressoren. Dette øger varmepumpens levetid.

HYSS for større bygninger

HYSS produktudvalg for større bygninger omfatter fire størrelser af inverterstyrede væske-til-vand varmepumper sammen med et passende antal solfangere. Varmepumpene er ”solar-ready” og omdrejningsregulerede som betyder at de automatisk tilpasser effekten til husets varmebehov.

 
HYSS - High Power findes i følgende effektområder:

HYSS 12-40 kW
HYSS 15-70 kW
HYSS 25-100 kW


Op til 6 varmepumper kan kaskadekobles i forskellige konfigurationer som maksimalt giver 600 kW. Free Energy giver dig som professionel partner adgang til et avanceret, men letbetjent, beregningsprogram for at finde rigtige HYSS-system til alle tænkelige bygninger. Ansøgning om partnerskab gør du her: http://www.free-energy.com/dk/bliv-partner

Styring med intelligent supervisor og tilbehør, samt HYSS’ unikke brugergrænseflade med online overvågning, kontrol og automatisk software-opdatering indgår i alle varmepumperne. Mere information om HYSS-Hybrid Solar System og produktudvalg er beskrevet i brochuren HYSS – High Power som kan lastes ned her: http://www.free-energy.com/dk/uploads/documents/FreeEnergy_HighPower_Dansk.pdf

Option! Hvis der er behov for aktiv køling i tillæg til passiv køling er det mulig at gøre tilvalg til samtlige modeller. ModBus er standard kommunikation, som gør det enkelt at kommunikere med Building Management systemer. Kontakt din installatør eller Free Energy for mere information: support.dk@free-energy.com

Referencer finder du her: http://www.free-energy.com/dk/referencer

Hvornår passer HYSS bedst?

Til dig som har oliefyr

Har du et oliefyret centralvarmeanlæg i huset så er du én af de ca 250.000 husstande som fortsat fyrer med olie. Det smarteste for din egen økonomi og for klimaet, vil være at bytte til HYSS. Fordelen for dig med oliefyr er at du allerede har et vandbåret distributionssystem for rumopvarmning i huset, enten via radiatorer eller via gulvvarme. Dermed vil du slipper for ekstra omkostninger ved at tage gulv op for at lægge nye vandrør eller alternativt montere nyt radiatorsystem. HYSS vil opvarme hele dit hus med vedvarende energi og i tillæg dække hele dit behov for varmt vand.

Til dig som skal bygge et energieffektivt hus

HYSS har den højeste årsvarmefaktor (SCOP Combi*) i markedet og har oppnået den højeste energimærkning (A+++) for både opvarmning og varmt vand. Dette gør at huse med et HYSS-system opnår den bedste energiydelse uden overdreven isolering i tag og vægge. Selv om husets energiydelse forholder sig til gældende byggetekniske forskrifter (BR2015), kommer energiforbruget takket være HYSS, til at være på niveau med såkaldte passivhuse (20-25 kWh/m2 pr. år). Hvis du ønsker at øge ambitionsniveauet yderligere, kan du ved nybyggeri anlægge et jordbaseret sæsonlager (ASES**) for varmelagring under husets terrændæk. Ved at lagre overskudsvarme fra solvarmen i sommerhalvåret (til udnyttelse om vinteren), kan varmepumpens årsvarmefaktor komme op på hele 8. Det betyder at for hver kWh elektrisk energi, som tilføres varmepumpen leveres 8 gange tilbage i form af opvarmning og varmt vand.

*SCOP Combi = Seasonal Coefficient of Performance for spaceheating and domestic hot- water.
**ASES = Active Solar Energy Storage

Til dig som kan lide solenergi i alle former

Solenergien modtages helt gratis og i konverteringen til elektricitet og varme er den fuldstændig miljø- og klimaneutral. Til dig som vil udnytte solenergien maksimalt, er HYSS det oplagte valg. I et HYSS-system udnyttes solenergien på den mest effektive måde. En solfanger er ca. 4 gange så effektive per areal i forhold til solceller. Da solvarmen fordobler varmepumpens effektivitet, kan du opnå en årsvarmefaktor op imod 8. Dette gør at udgifter til husets varme- og varmtvandsforbrug bliver ekstremt lave. HYSS gør det muligt at udnytte solvarme på en helt ny måde i det nordiske klima. I tillæg til at solvarme kan håndtere al opvarmning og varmtvandsforbrug i årets varmeste måneder (4-6 måneder), kan HYSS-systemet også udnytte solvarmen i de kolde årstider. HYSS får hjælp af solvarmen ved at brinevæsken forvarmes af solfangeren. Det betyder at så snart solfangervæsken er varmere end brinevæsken, vil solfangere hele året bidrage til at effektivisere varmepumpen. Solvarmen bidrager også til en vis tilbakeførsel af varme til jorden og kan i tillæg sæsonlagres i et jordvarmelager af typen ASES*.

*ASES = Active Solar Energy Storage

Til dig som tænker på miljøet og klimaet...

Solenergi er den mest miljø- og klimavenlige energibærer. I transformationsprosessen bruges ingen tilførte ressourcer og derfor påvirkes hverken miljøet eller klimaet. En solfanger har i sammenligning med en solcelle betydelig bedre LCC* som følge af at den både har 4 ganger så høj virkningsgrad og fordi der indgår betydelig mindre energi i fremstillingen.

*LCC = Life Cycle Cost

Til dig som vil have lavest mulig driftsudgifter...

Solenergi er som udgangspunkt gratis og ejes af os alle – i princippet til evig tid. Solen sender ingen regning. HYSS udnytter solenergien på en helt ny måde, i meget større omfang end tidligere systemløsninger, og har i særklasse markedets laveste driftsudgifter. Ønsker du også lavest mulige driftsudgifter, er det ingen tvivl om, at du skal vælge HYSS. Vil du lave et hus helt uden energiudgifter, er kombinationen HYSS, solfangere og solceller det optimale valg.

Til dig som er vild med sidste nye teknologi...

Kan du lide Tesla? Kan du lide du den mest moderne teknologi? Så er HYSS noget for dig. Programmet i HYSS har det mest brugervenlige og moderne grænsesnit, som gør at du som kunde kan overvåge systemets ydelse og hvad der sker. Din installatør kan fjernovervåge anlæggets ydelse, lave fejlsøginger, kalibrere følere og om nødvendigt foretage ændringer, justeringer og udbedringer. Programmet registrerer, både i realtid og over perioder, varmefaktoren for opvarmning og varmt vand (SCOP-Combi*). Du kan til enhver tid følge med i anlæggets energiforbrug og -produktion, hvor meget du sparer og hvor meget mindre CO2-udslip dit HYSS system har bidraget til. Styrefunktionerne kan udvides efter behov. Programmet opdateres desuden automatisk og kontinuerlig. HYSS er helt enkelt den mest moderne og effektive varmepumpe på markedet.

*SCOP Combi = Seasonal Coefficient of Performance for spaceheating and domestic hot water

Til dig som skal bytte varmepumpe...

Skal du investere i ny varmepumpe, og har allerede et eksisterende borehul eller jordslange som kan genbruges? Den investering er allerede gjort. Ved at vælge HYSS får du en varmepumpe med solfangere, som udover at give dig gratis varmt vand i store dele af året også giver varmepumpen bedre driftsforhold med varmepumpeeffektivisering hele året. I stedet for at investere i jorden denne gang gør du en investering på taget – en investering for fremtiden. Og det bedste af alt, solenergien modtages helt uden udgifter - og i konverteringen til elektricitet og varme er den fuldstændig miljø- og klimaneutral. Sommerhalvårets soloverskud kan også genoplade jorden. Når solvarmen overtager varmeproduktionen, kører varmepumpens kompressor ikke så der sker et mindre energiudtræk fra jorden - alt sammen er det med til at skabe bedre driftsbetingelser for varmepumpen når den skal hente energi fra jorden. Har du haft varmepumpe, ved hvor store besparelser dette kan give. Med HYSS fordobles varmepumpens årsvarmefaktor (SCOP Combi*). Tilbagebetalingstiden for solvarmen halveres i forhold til konventionelle solvarmesystemer. Og det vigtigste af alt: behovet for tilført elektrisk energi til varmepumpen halveres og det samme gør dine driftsudgifter.

*SCOP Combi = Seasonal Coefficient of Performance for spaceheating and domestic hot water

Til dig som har for kort borehul eller jordslange

HYSS er specielt interessant for dig som skal bytte varmepumpe, fordi solvarmen bidrager til at reducere energiudtrækket fra jorden. I mange tilfælde øger både effekt- og energiudtrækket når en varmepumpe byttes og som følge heraf er det i mange tilfælde nødvendigt at bore en ny energibrønd eller forlænge jordslangen, med alt hvad det medfører både økonomisk og praktisk. Med HYSS elimineres dette problem. Solvarmen og den inverterstyrede kompressor i HYSS-systemet kompenserer for øget energiudtræk. Merudgiften til solfangerne kan dermed sammenlignes med hvad det koster at bore et nyt borehul eller at forlænge jordslangen. I tillæg har HYSS markedets laveste driftsudgift som forbedrer den totale driftsøkonomi betragtelig.

Til dig som ønsker komfortkøling...

Indendørs klimaet er vigtig for os. I takt med at huse bliver bedre isoleret – og samtidig med at vejret ser ud til at give os varmere somre – øger behovet for komfortkøling.

Samtlige HYSS modeller tilbyder såvel passiv som aktiv køling. Passiv komfortkøling (frikøling) er i princippet gratis og kan hentes fra borehullet eller jordslangen til bygningen ved hjælp af cirkulationspumpen som er tilknyttet brinekredsløbet. Frikøling kan ikke tilgodese større kølebehov end det som naturligt kan hentes op fra borehul eller jordslangekreds.

Ved større kølebehov kan kølekredsløbet i HYSS vendes for at producere aktiv køling. Den aktive komfortkøling bliver energieffektiv da varmefaktoren på HYSS er høj. Dette gør at komfortkøling kan anvendes uden alt for store driftsudgifter.

HYSS systemets software er forberedt for at kunne styre fordelingen af køling i bygningen.

HYSS - en unik varmepumpe som drives af solen

Udnyttelse af solvarmen til varmepumpeeffektivisering er udviklet som en integreret del af varmepumpen. Du opnår derfor fantastisk god driftsøkonomi uden for store investeringsomkostninger.

Intelligent styring af prioriteringer for brug og lagring af lav, middel og høje temperaturer fra solvarmen, resulterer i en højere årsvarmefaktor (SCOP).

Til varme og varmt brugsvand, 7-8 måneder

Høje temperaturer fra solfangerne lagres direkte i tanken. I 7-8 måneder om året klarer solvarmen at opvarme lagringstanken til over 60ºC, uden tilskud fra varmepumpen. På denne måde giver solvarmen næsten gratis varmt brugsvand i store dele af året, noget som forbedrer årsvarmefaktoren (SCOP) for HYSS-systemet. Solvarmens bidrag i sommerhalvåret mindsker samtidig driftstimerne for varmepumpens kompressor så levetiden forlænges.


Varmepumpeeffektivisering, hele året

Når varmepumpen er i drift, anvendes solvarmen til at forvarme brinevæsken for at øge varmepumpens effektivitet. Ved hjælp af en specialudviklet inverterstyret kompressor kan der anvendes en betydelig højere temperatur til varmepumpens kompressor.

Dette bidrager til en kraftig øgning i varmefaktor (COP) for varmepumpen, som sammen med alt gratis varmt brugsvand fordobler årsvarmefaktoren (SCOP) for HYSS-systemet,  og dermed væsentlig bedre økonomi sammenlignet med andre jordvarmeanlæg.


Lagring/genopladning, hele året

Når solfangerne har lav arbejdstemperatur, eller når lagringstanken er fuldt opvarmet, anvendes solvarmen til at genoplade jorden omkring borehullet eller jordslangen. På denne måde genoprettes temperaturen i energilageret hurtigere og medfører en øget effektivitet af varmepumpen. Samtidig undgås kogning i solfangerne og for høje temperaturer i lagringstanken, fordi overskudsvarmen fra solfangerne kan dumpes i energilageret i jorden på en enkel og sikker måde.


Med HYSS kan du øge ydelsen i et eksisterende borehul eller jordslange, fordi solen dumper overskudsvarme hele året. Dette indebærer, at du kan anvende eksisterende kollektor, selv om du installerer en mere effektiv varmepumpe med større effekt- og energiudtræk fra kollektoren. Dermed kan anvendelsen af elpatron reduceres til et minimum. Det samme gælder, hvis du har udvidet din bolig og forhøjet dit energi- og effektbehov. Så kan den eksisterende kollektor i de fleste tilfælde klare hele varme- og brugsvandsbehovet sammen med dit HYSS-system.

Med solvarme og varmepumpe sparer du flest penge

HYSS udnytter naturens bedste ressourcer og her forklarer vi dig om samspillet mellem solvarmen og varmepumpen.

Når varmepumpen er i drift, vil solvarmen sørge for at forvarme brinevæsken* for at gøre varmepumpen mere effektiv. Dette bidrager til en væsentlig højere årsvarmefaktor (SCOP) for HYSS-systemet, sammenlignet med konventionelle varmepumper. Den specialudviklede inverterstyrede kompressor kan håndtere betydeligt højere temperaturer end normale varmepumper.

Free Energy har verificeret, hvor stor forbedring forvarmning af brinevæsken* udgør:
Test ved Teknologisk Institut i Danmark viser, at når brinetemperaturen øges med 10 grader øges varmefaktoren (COP) med 36 procent. Hvis brinetemperaturen øges med 20 grader, øges varmefaktoren med hele 98 procent.

*Brinevæsken er en glykolvæske, som er i det lukkede system i HYSS-systemets solvarme- og jordvarmekredsløb.

 

Lavere driftsudgifter med højeste energimærkning A+++

Free Energys inverterstyrede varmepumper har i kombination med solfangere opnået højeste energimærkning A+++, for både varme og varmt brugsvand iht. det gældende Økodesign- og energimærkningskrav, som trådte i kraft den 26. september 2015.

Økodesignkravet og energimærkningskravet er fælles for alle EU-lande og skal forenkle energimærkning af opvarmningsprodukter. Nu indføres en markedskontrol for at sikre, at varmepumpeprodukter på EU‘s fælles marked opfylder gældende lov. Markedskontrollen skal beskytte konsumenter og sikre retfærdige konkurrenceforhold mellem producenter. I Danmark er det Energistyrelsen, som fører tilsyn med at økodesign- og energimærkningskravene overholdes. Produkter som ikke opfylder økodesignkravene og kravene om energimærkning, må ikke sælges i EU.

Free Energys Hybrid Solar System (HYSS) har opnået den højeste energimærkning for både varme og varmt brugsvand på samtlige varmepumpemodeller for villamarkedet. Ved at udnytte solvarmen sammen med jordvarmen, øges HYSS' COP og SCOP (til både varme og varmt brugsvand) til 5-7. Ved hjælp af iPad'en kan du hele tiden følge anlæggets øjeblikkelige varmefaktor og varmefaktoren over tid.

Fuld kontrol - når som helst og hvor som helst

En af de store fordele med HYSS er, at du selv kan følge dit system fra mobilen, pc'en eller iPad'en, som følger med systemet.

Ved at følge systemet kan du ikke bare se at alt er i orden, men også se at systemet leverer den lovede besparelse. Med det enkle brugerprogram kan du se live-data, historik og selv have fuld kontrol med systemet.

Programmet er webbaseret og du får opdateringer af software direkte til dit HYSS-system. Enkelt og praktisk!

Programmet kan samtidig bruges af din installatør, som kan overvåge og styre dit anlæg hvis nødvendigt.

 

Du kan ved hjælp af grøn, orange eller rød smiley, enkelt se om alt er i orden i dit system.

 

Under fanen Drift vises systemets driftsstatus og om energien kommer fra solfangerne, varmepumpen eller en kombination af begge. Her er eksempel på solvarme, som lagres i tank, solvarme som forvarmer brinevæske til varmepumpen og solvarme som lagres i jorden.

 

Du kan også se systemets øjeblikkelige COP, SCOP (årsvarmefaktor) over længere perioder, hvor meget energi der kommer fra solen og jorden, samt din besparelse og reducerede CO2-udledning. Under fanen Sammenlign energi er dine data om oprindeligt energiforbrug og energipriser mm. lagret, og er grundlaget for dimensionering og valg af system.  

Klik her for mere udførlig indblik i styresystemet.

HYSS-Flexible – ekstra muligheder som er klar til brug

HYSS – Hybrid Solar System har markedets mest moderne styrings-software, der kan konfigureres i det uendelige. Her præsenteres nogle unikke funktioner, som er klar til brug i HYSS’ styringen. Nogle af funktionerne kræver måske en ekstra 3-vejs ventil og eventuelt en temperaturføler. Det er enkelt, driftsikkert, økonomisk og ikke mindst fleksibelt.

Solfangere i forskellige retninger (øst/vest vendte)

Hvis solfangerne monteres i forskellige retninger, er der en integreret styrefunktion, som regulerer fra hvilken solfanger-gruppe varmen skal levereres. Om morgenen er det for eksempel solfangerne mod øst, som prioriteres og om aftenen den solfanger-gruppe som er rettet mod vest. Midt på dagen, kan leverancen ske fra begge grupperne samtidigt. Dette gør at solfangerne kan udnyttes maksimalt i løbet af dagen.


Styring af en ekstra varmekilde

HYSS har en integreret styring, så der kan tilsluttes en ekstra varmekilde til brinekredsen. Det kan for eksempel være en brændeovn med vandgennemstrømning (gris) eller et fralufts-modul. Varmen ledes direkte til lagertanken eller bruges til at forvarme brinen inden den når kompressoren så varmefaktoren øges. Er der overskud af varme, er det muligt at føre overskudsvarmen til borehullet eller jordslangen.


Luft-vand udedel

HYSS systemet er udviklet til også at kunne bruge en udedel, og fungerer så ligesom en luft-vand varmepumpe. Styrefunktionen i HYSS kan endda kombinere udedelen med en jordslange eller borehul, som til gengæld kan gøres kortere - en ægte hybridløsning.


Passiv og aktiv køling

Passiv køling fra jordslangen eller borehullet opnås enkelt ved at tilslutte til det indbyggede påfyldningskit inde i HYSS. Det kræver en ekstra cirkulationspumpe til at føre den kølige brinevæske ud til bygningens ventilationssystem, eller til separate konvektorer i de rum, der ønskes afkølet.

Den mindste HYSS, med effekten 2,0 – 5,8 kW, har indbygget aktiv køling, der gør det muligt at dække et større kølebehov. Ønskes dette, tilkøbes blot en ekstra ESBE-ventil og føler, så klarer HYSS’ styring automatisk fordelingen af køling.


Pool-opvarmning

Med solvarme er det muligt at varme en udendørs- eller indendørs pool, uden nævneværdige driftsudgifter. Solens overskud om sommeren giver gratis opvarmning til poolen i 3-4 måneder. Med en temperaturføler placeret ved veksleren til poolen regulerer den integrerede styring varmetilførslen. De dage, hvor solen ikke er tilstrækkelig, kan brugeren i styringen angive at HYSS’ kompressor må hjælpe med, så temperaturen i poolen altid har den ønskede temperatur. HYSS har en indbygget styring til denne funktion, også for pools der benyttes året rundt.


Egen gulvvarmekurve ved kombination med radiatorer

Med en ekstra 3-vejs ventil kan HYSS styre en ekstra varmekurve. Det er fremfor alt interessant for huse som varmes op med radiatorer kombineret med gulvvarme. I stedet for at installere en komplet shunt-gruppe til gulvvarmen kræves blot en cirkulationspumpe og en 3-vejs ventil til denne funktion.


Styring af ekstra tanke

HYSS kan kobles sammen med en ekstra varmtvandsbeholder og/eller en bufferbeholder til varmen i de tilfælde, hvor der ønskes øget kapacitet af varmt vand eller rumvarme. Samtidig opnås længere gangtider for kompressoren, der kan lagres mere solvarme og back-up kapaciteten øger. Styringen i HYSS håndterer lagringen og har også et indbygget anti-legionella program for den ekstra varmtvandsbeholder, samt styring af elkolben i bufferbeholderen.


Sæsonlagret solvarme

HYSS-systemet kan med sin styring optimere udnyttelsen af sæsonlagret solvarme. I kombination med den svenske opfindelse ASES (Active Solar Energy Storage) kan solvarme lagres fra sommer til vinter. Med den indbyggede styring i HYSS udnyttes den lagrede solvarme maksimalt. Med den her kombination er det muligt at komme op på en årsvarmefaktor, som ligger omkring 8, det vil sige at 1 kWh drivenergi giver 8 kWh varme og varmt vand.


Højeste kvalitet - bedste garantiordning

Komponentvalg til HYSS er et resultat af mange års erfaring og grundig test. Free Energy giver derfor 10 års garanti på alle hovedkomponenter *)

En investering i HYSS - Hybrid Solar System er klog, både ud fra driftsøkonomi og komfort, og som en kapitalforøgende investering i din ejendom. Med 10 års garanti er investeringen oftest tilbagebetalt i garantiperioden. Solfangerne har normalt en levetid på mere end 30 år og energiboringen/jordslangene kan i princippet stå til evig tid. I tiden efter anlægget er tilbagebetalt, har du fortsat laveste mulige driftsomkostninger og derfor en hel del penge til overs til andre ting i livet.

HYSS er testet af Teknologisk Institut i Danmark i henhold til standarden EN14825. Resultatet af testen er at alle HYSS varmepumper har opnået højeste energimærkning A+++ for rumopvarmning. I henhold til EU's Ekodesigndirektiv og Energimærkningskrav har HYSS' varmepumper sammen med solfangere opnået den højeste energimærkning A+++ for både varme og varmt brugsvand.

Free Energy er medlem af både den norske, svenske og den danske solenergiforening. Vore solfangere er godkendt i henhold til SOLAR KEYMARK mens varmepumpe, lagringstanke, cirkulationspumper (klasse A) med øvrig tilbehør er CE-certificeret.

*) gælder varmepumpens kompressor, 200 liters rustfri lagringstank og solfangere.

 

HYSS – få dit eget nulenergi- eller plusenergihus

Solenergi og varmepumpe muliggør nulenergi- og plusenergiboliger både i nybyggeri og i eksisterende boliger.

Fremtidens byggeri skal møde miljøudfordringene og der er mange gode grunde til at vælge en miljøvenlig bolig: bedre helbred (indeklima), bedre miljø (reduceret CO2 udledning) og bedre økonomi (reducerede omkostninger til opvarmning og varmt brugsvand).

I fremtiden vil alle huse bygges til passivhus-standard. Hvor meget energi huset producerer vil afgøre, om det kan kaldes passivhus, nulenergihus eller plusenergihus. Passivhus vil sige at passive tiltag iværksættes, så huset holder bedst mulig på varmen. Et nulenergihus kan have solceller, solfangere og varmepumpe, og producerer lige så meget energi, som husstanden bruger årligt. Et plusenergihus producerer mere energi i sin levetid end det forbruger.

 

 

Drømmer du om nulenergihus eller plusenergihus?

Så er varmesystemet HYSS - Hybrid Solar System det rigtige for dig. HYSS kombinerer solenergi og varmepumpe, dvs. en hybrid løsning, på en helt unik måde. Dette gør HYSS til det mest økonomiske og miljøbesparende system på markedet.

Med HYSS som grundstamme reduceres behovet for solceller med 60%.