Integritetsskydd på Free Energys webbplats

Personuppgifter är kort sagt uppgifter som kan kopplas till dig som person. En personuppgift kan vara namn, telefonnummer och adress, men det kan också vara t.ex. IP-adress, ett beteendemönster eller en bedömning/profilering som görs utifrån en datauppsättning. Vi behöver vissa av dina personuppgifter för att kunna svara på ditt ärende på bästa sätt och ge dig rätt information.

All användning av personuppgifter räknas som behandling. Det kan vara insamling, registrering, sammanställning, lagring och utlämning, eller en kombination av dessa.

Free Energy Norge AS (Free Energy) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i samband med användning av våra tjänster och i kundrelationer. Att Free Energy är personuppgiftsansvarig innebär framförallt att det är vi som har ansvar och skyldigheter vi måste följa enligt dataskyddsförordningen.

Vi strävar efter att du ska förstå hur vi hanterar dina personuppgifter, och i det här integritetsskyddsmeddelandet förklarar vi vilka uppgifter vi samlar in, hur vi gör det och vad vi använder dem till.

Förfrågningar och kunduppföljning

För att kunna följa upp dig som kund behöver vi vissa kontaktuppgifter till dig. De här uppgifterna skriver du själv in i kontaktformulären på vår webbplats. Du väljer själv om du vill bli kontaktad via e-post eller telefon genom att fylla i fälten. Vi använder inte dina personuppgifter för några andra ändamål än att svara på din förfrågan, och eventuellt lägga till dig som kund. Om vi svarar på din förfrågan och det inte leder till vidare kommunikation raderar vi din e-post inom en (1) månad.

POTENTIELL KUND

I vissa fall, om du är en potentiell kund, vill vi lägga in din information i vårt CRM-system (Customer Relationship Management). Den här informationen har du skickat in till oss via vår sparkalkyl eller onlineerbjudanden, eller när du har varit i kontakt med oss via telefon. Det är bara vi som har tillgång till CRM-systemet och din information, men våra partner har också möjlighet att lägga till sina kunder i systemet. Systemet har funktioner för åtkomstkontroll, och din information är bara tillgänglig för den som behöver se den. Om erbjudandet inte leder till någon ytterligare kundrelation raderar vi dina uppgifter från vårt system inom en (1) månad.

POTENTIELL PARTNER

På samma sätt som med potentiella kunder vill vi lägga till potentiella partner i vårt CRM-system. Den information vi lägger in har vi fått skickad till oss på sidan ”Bli partner”. Det är bara vi på Free Energy som har åtkomst till den här informationen. Om din förfrågan om att bli partner inte leder vidare raderar vi uppgifterna från vårt system inom en (1) månad.

Om cookies

När du besöker vår webbplats registrerar vi olika typer av information om dig som användare i en ”cookie”. En cookie är, enkelt uttryckt, en liten fil som lagras lokalt i din webbläsare. En cookie kan inte utföra åtgärder, styra något eller vara skadlig/innehålla virus.

VILKEN INFORMATION REGISTRERAS OM DIG SOM ANVÄNDARE

När du besöker Free Energy online registrerar vi olika typer av information om dig som användare:

 • din plats, genom att använda en del av din IP-adress, positionsdata eller dylikt
 • ditt onlinebeteende, t.ex. vilka sidor på vår webbplats du besöker, hur ofta du gör det och vad du gör på de olika sidorna
 • teknisk information om din webbläsare och ditt operativsystem.

All information anonymiseras automatiskt, och varken vi eller tredje part kan använda informationen för att identifiera dig personligen. Informationen används heller inte för marknadsföring, endast för analys.

HUR VI SAMLAR IN OCH LAGRAR UPPGIFTER OM DIG

Information om dig som användare samlas in och lagras genom cookies och i vissa fall genom en del av din IP-adress, som anonymiseras och blir otillgänglig för oss och tredje part.

All datatrafik mellan din webbläsare och våra servrar krypteras och lagras enligt våra stränga krav på datasäkerhet. Detsamma gäller all trafik till tredje part, i det här fallet Google Analytics.

Hur vi använder data som samlas in på webbplatsen

Data om ditt onlinebeteende används för flera olika ändamål:

COOKIES FÖR ANALYTISKA ÄNDAMÅL

_gat

 • Ägare: Google
 • Går ut: Efter 1 minut.

 • Ändamål: Den här cookien används för att samla in information på specifika sidelement med en Google-tagg, som skapas i Google Tag Manager (Google Taggstyrning). Informationen som samlas in handlar om hur du använder webbplatsen, främst vad du klickar på och om du använder förfrågnings- eller kontaktformulär. Vi samlar in informationen för att ta reda på hur användarna upplever webbplatsen samt för att förbättra funktioner och innehåll. Informationen är helt anonym och kan inte kopplas till en enskild person

_ga

 • Ägare: Google
 • Går ut: Själva cookien går ut efter 2 år, men anonymiserade data om användare och händelser raderas från Google Analytics 14 månader efter att datan registrerats.
 • Ändamål: Cookien används på ungefär samma sätt som _gat, men samlar in allmän information om hur du använder webbplatsen, vad du klickar på, hur länge du är på olika sidor samt om du använder förfrågnings- eller kontaktformulär. Vi samlar in informationen för att ta reda på hur användarna upplever webbplatsen samt för att förbättra funktioner och innehåll. Informationen är helt anonym och kan inte kopplas till en enskild person. Data om användare och händelser som är kopplade till cookies, användar-id:n eller annons-id:n lagras i Google Analytics.

_gid

 • Ägare: Google
 • Går ut: Efter 24 timmar.
 • Ändamål: Cookien används för samma ändamål som _ga, men dess specifika funktion är att skilja webbplatsanvändare åt. Det görs genom att använda en del av din IP-adress, och cookien fastställer även din ungefärliga plats utifrån den delen av IP-adressen. Platsdatan är inte specifikare än kommun eller ort, och kan inte knytas till dig personligen. Din IP-adress anonymiseras både för oss och för Google under den här processen.

COOKIE FÖR FUNKTIONELLA ÄNDAMÅL

asp.sid

 • Ägare: Free Energy
 • Går ut: Efter avslutad session (när du går till en annan sida eller stänger webbläsaren).
 • Ändamål: Denna cookie används huvudsakligen till att lagra dina inställningar på webbplatsen, så att den fungerar som du vill. Cookien lagrar bland annat ditt val av språk.

Spara eller radera cookies

Om du vill kan du välja att inte spara cookies i din webbläsare, och ta bort de cookies som redan sparats. Vi vill dock uppmärksamma dig på att detta kan hindra en del av funktionaliteten på webbplatsen, särskilt cookien ”asp.sid”.  På Post- och telestyrelsen finns mer information om hur du hanterar cookies: https://pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/

Radera personuppgifter från kundrelationer och partnerrelationer

När du inte längre har ett avtal med oss eller några öppna förfrågningar hos oss fortsätter vi spara dina personuppgifter och relevant information från kundrelationen eller partnerskapet. Informationen raderas från systemen när krav från annan lagstiftning angående lagring och/eller arkivering upphör efter 10 år. Information från kundrelationer eller partnerskap raderas inte om det pågår en utredning av en brottslig handling eller en rättstvist. Enligt den norska myndigheten Datatilsynet är den maximala tidsfristen för att radera alla uppgifter 10 år efter registrering. Datatilsynet menar att det inte finns någon orsak till längre lagring.

RÄTT TILL TILLGÅNG TILL UPPGIFTER

Om du är kund hos oss eller har varit i kontakt med oss har du rätt till information om hur vi behandlar dina uppgifter. Det första du behöver göra är att kontakta oss så att vi kan hjälpa dig med detta.

INFORMATION OM VÅR LAGRING AV KUNDUPPGIFTER

Du kan skicka en förfrågan om information om vilka uppgifter vi har och hanterar om dig, samt vilka säkerhetsåtgärder vi har vidtagit kring användningen av dina personuppgifter.

MISSTÄNKE OM OBEHÖRIG TILLGÅNG:

Diskutera med en av våra kontaktpersoner om du misstänker att någon av våra anställda har haft obehörig tillgång till dina uppgifter.  Kundservicen hjälper dig att beställa en utredning. Om det visar sig att din misstanke är berättigad informerar vi om det. Du får information om att ärendet hanteras av Free Energy och att det rapporteras till Datatilsynet.

Vi svarar på alla begäranden om tillgång så snart som möjligt och senast inom 30 dagar. Vid vissa tillfällen kan det ta lång tid. Då informerar vi dig om det och håller dig uppdaterad.