HYSS - en banbrytande hybridvärmepump

Högsta besparing

Med HYSS betalar du för en del elektricitet och får 5-7 gånger värme och varmvatten tillbaka.

HYSS ger dig därmed den högsta besparingen i jämförelse med konventionella lösningar för uppvärmning och varmvattenproduktion. Detta är bra både för den privata ekonomin och miljön. HYSS har uppnått den högsta energiklassmärkningen A+++ enligt det Europeiska direktivet om Ekodesign.

Sol och jord

HYSS – en unik värmelösning som drivs av solen.

De höga temperaturerna från solfångarna lagras direkt i systemets lagringstank. Vid lägre temperatur (15-40 C°) från solfångarna används denna för att öka temperaturen från jordvärmen (borrhål eller markslinga) innan den når kompressorn. På så vis nyttjas solvärmen maximalt under hela året och med en optimal kombination med värmen från jorden.

Smart kontroll

Du kan styra din HYSS-anläggning fån den medföljande iPad mini.

Du kan övervaka och styra din anläggning från valfri dator, surfplatta eller mobiltelefon oavsett var du är, så länge du har tillgång till internet. Programvaran i HYSS-systemet uppdateras automatiskt via internet vilket innebär att du alltid har den senaste versionen.

10 års garanti

Du får den bästa tryggheten och högsta säkerhet.

Alla komponenter i HYSS-systemet är noggrant utvalda och av högsta kvalité. Av det skälet kan vi ge 10 års garanti på systemets huvudkomponenter såsom solfångare, lagringstank och kompressor.

Se hur mycket du kan spara med HYSS

HYSS är marknadens mest kostnadseffektiva och miljöbesvarande uppvärmningssystem, såväl om du ska bygga nytt eller byta ut ditt befintliga värmesystem.

Oavsett vilket värmesystem du har idag kommer du att spara mycket pengar genom att byta till ett HYSS-system. Se hur mycket just du kan spara med hjälp av vår besparingskalkyl.

Vill du ha en online-offert via e-post där HYSS-anlägningen är anpassad till ditt hus och dina förutsättningar, kan du få det här.

ROT-avdrag

För värmepumpar finns det en schablon för ROT-avdrag som innebär att 30-35% av det totala fakturavärdet betraktas som arbetskostnad och därmed ger ett ROT-avdrag (skattereduktion) på 30%. Schablonen varierar beroende på vilken värmepump som avses. Från och med 1 januari 2016 medges en skattereduktion för rotarbete med 30 % av den beräknade arbetskostnaden, dock max 50 000 kr per person och år. 

För en HYSS-installation kan detta innebära:

Kostnad meterial, värmepump och solfångare: 190 000 kr
Markslinga: 60 000 kr
Arbetskostnad montering värmepump, solfångare och markslinga: 40 000 kr
Total kostnad (inklusive moms): 290 000 kr
Schablon för rotarbete (35 % av 290 000 kr): 101 500 kr
ROT-avdrag 30% av beräknad arbetskostnad: 30 450 kr


Nettokostnad efter ROT-avdraget: 259 550 kr


Besök SKATTEVERK.SE för mer detaljerad information.  
$
Spara upp till
12 345 SEK/år
CO2
Minska
12 345 kg/år
Ange årliga energikostnader för din bostad
12 345 SEK/år
Gör beräkning
anpassad för din bostad

Vad säger våra kunder om HYSS?

Norra Vitsippan, Salem - Netto noll-energihus på affärsmässiga grunder

Norra Vitsippan, Salem - Netto noll-energihus på affärsmässiga grunder

Free Energy bidrar med spjutspsetsteknik i Skanskas bostadsprojekt Norra Vitsippan i Salem utanför Stockholm. Med HYSS reduceras energiåtgången för värme och varmvatten med 80 procent. Med solceller, solvärme och HYSS blir det möjligt att på affärsmässiga grunder uppnå netto-noll energihus för byggnaderna.

,

YEAH - Yellon Environmental Aesthetic Housing

YEAH - Yellon Environmental Aesthetic Housing

44 lägenheter 100% off-grid i Jönköpings kommun. HYSS – värmepumpar, solvärme och hybridpaneler är viktiga komponenter för att det kommunala bostadsbolaget Vätterhem ska nå målet att flerbostadshusen i Öxnehaga ska bli självförsörjande på energi.

,

Verksbyen i Fredrikstad

Verksbyen i Fredrikstad

Arca Nova skal bygge 1500 boliger i den nye bydelen Verksbyen i Fredrikstad, samtlige som plussenergihus. Som utbygger har vi kun knyttet til oss innovative samarbeidspartnere til prosjektet Future Living for å kunne gjennomføre vår visjon om å bygge morgendagens boliger. Free Energy er en av våre viktigste samarbeidspartnere i prosjektet for å kunne realiserer dette, sier Ruben Hansen, daglig leder i Arca Nova.

Norge,
HYSS-användare

Knattholmen Leirsted - Näringsverksamhet

Knattholmen Leirsted - Näringsverksamhet

Med ungefär 6000 besökare per år är det en hel del varmvatten som årligen konsumeras på Knattholmen. Med ett genomsnitt på 1700 soltimmar per år borde vi kunna använda solvärme på ett eller annat sätt säger VDn Magne Svorstøl och styrelseledamoten Tore Nicolaisen. Valet föll på HYSS - Hybrid Solar System från Free Energy.

Norge,
HYSS-användare

Jakob Jamot

Jakob Jamot

Vi hade som mål att hamna under den högsta energiprestandan (A) som ligger på 25 kWh/m2 och år. Tack vare HYSS har vi under senaste 12 månaderna kommit så lågt som 18,5 kWh / m2 och år, för värme och varmvatten.

Sverige,
HYSS-användare

Sturla Ingebrigsten

Sturla Ingebrigsten

Med gratis värme från jord och sol har Sturla och hans familj sparat mer än 80% i energikostnader om året.

Norge,
HYSS-användare

Eskild Dyrø

Eskild Dyrø

Free Energys HYSS var det enda alternativ som kunde erbjuda en kompletta hybridlösning som utnyttjar både jordvärme och solvärme.

Norge,
HYSS-användare

Tim Roskvist

Tim Roskvist

När du bygger nytt tittar du på många olika värmelösningar. Med HYSS fick vi allt vi önskade i en och samma lösning!

Sverige,
HYSS-användare

Robert och Jenny Bondesson

Robert och Jenny Bondesson

Att ha ett hus med oljepanna är ingen höjdare varken för miljön, klimatet eller plånboken. Som en följd av detta började Robert och Jenny att leta efter en ny värmekälla till sitt hus i Åkarp.

Sverige,
HYSS-användare

VVS Rørlegger'n i Tønsberg AS

VVS Rørlegger'n i Tønsberg AS

HYSS-installatören är din professionella rådgivare och en garant för en korrekt dimensionerad och installerad HYSS-anläggning. Som ansvarig installatör för Knattholmen Leirsteds HYSS-anläggning berömmer Finn Espen Nergård hos VVS Rörläggaren i Tönsberg Free Energys HYSS-system och beskriver hybridsystemet som ett modernt och framtidsinriktat system för uppvärmning och varmvattenbetning.

Norge,
HYSS-installatör