SOLAR PANELS (PV)

Information material and datasheets

Data sheet for DualSun solar panels, FLASH 400 Shingle Black

Get more info from the new nordic distributor Zero Carbon Tech AB. Contact: info@zero-carbon.tech

MANUALS

MOUNTING SYSTEM

När du jobbar med montage av solceller på tak bör du ha "Fallskyddsutbildning". Bygger du ställning som ni kommer jobba från måste du ha genomgått "Allmän ställningsutbildning". Lyfter ni upp materialet på taket med kran måste du även genom gått en utbildning i "Säkra Lyft".